1- Anne ve Babanın Eğitim Seviyeleri Düşük:
a)Yetişkinlere rehber öğretmen tarafından eğitim desteği verilmeli.(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçilerek muhtarlıklar yardımıyla anket çalışmaları yapılmalı.
b)Tespit edilen sorunların dökümü yapılarak sorunlu ailelerin sorunlarının belirlenmesi ve belirlenen sorunlarla ilgili kurum ve kuruluşların desteğinin sağlanması.
2- Aile İçi İletişimde Yaşanan Sorunlar Yetersizlikler:
a)Aile içinde çalışan fertlerin çalışma saati ve çalışma koşullarından dolayı çocuklarına yeterli etkin ve kaliteli zaman ayıramamaları, (Çocukların psikolojisine uygun zaman geçirme konusunda ailelerin bilinçlendirilmesi bilgilendirilmesi gerekiyorsa eğitim seminerlerinin verilmesi) (Görsel medyanın aile içi iletişimi etkilemesi konusunda televizyon ve radyo programları ile okullarda gerekli desteğin sağlanması)
3- Madde Bağımlısı Bireyin İçinde Bulunduğu Ailenin Ekonomik Durumundaki Yetersizlikler:
a)Yörenin ekonomik gelir düzeyinin belirlenerek bu yapılan çalışmaya göre sorunlu ailelerin tespit edilerek asgari iş imkanının sağlanması konusunda çalışmaların yapılması;
b)Yerel Odaları projeye dahil ederek STK yani Sivil Toplum Kurtuluş Örgütleriyle işsizliği azaltan çalışmaların yapılması;
c)Kaymakamlık tarafından sosyal haklarından bilgisiz ve yoksun olan kişilere gerekli bilinçlendirmenin ve bilgilendirmenin yapılarak yasal desteğin sağlanması;
d)sürekli işsizliğin önüne geçebilmek için aile fertlerinin İŞ-KUR’ a başvurmalarının sağlanması.
4- Gençlerin Yetiştiği Ortamdaki Çevresel Faktörler:
a)Sivil Toplum Polislerinin Okul ve bu konuda suç oranı belirlenen mahallerde suç oranının tespitinin yapılması;
b)Tespiti yapılan öğrenci yada çocukların rehabilite edilmesi sağlık imkanlarının acilen sağlanmasının önünün açılması;
c)Çocukların okul dışında zaman geçirdikleri alanların denetlenmesi;
d)Çocukların ve öğrencilerin vakit geçirecekleri sosyal alanların genişletilmesi ve faaliyet alanlarının çeşitliliğinin sağlanması;
e)Devlet tarafından ihtiyaçlı çocuklara verilen maddi yardımların denetlenmesi, bunun gerekiyorsa sınıf öğretmeni tarafından yada farklı bir sistemle günlük harçlık olarak verilmesi;
5- Devlet Tarafından Çocuklara ve Ailelerine Yeterli Rehberlik Dersi Verilmemesi:
a)Rehberlik Servisleri ile İlçedeki Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin alt yapısının iyileştirilmesi daha aktif konuma gelmesi için çalışmalar yapılması.
6- Madde Bağımlısı ve Suç İşleyen Çocukların Toplumdan Dışlanması:
a)Madde bağımlısı gençlerin yaşamış oldukları çevreden dışlanmamaları için, Eğitim aldıkları Okullar aile çevreleri ve arkadaş çevreleriyle görüşerek gerekli desteğin istenmesi;
b)Madde bağımlılığından dolayı suç işleme alışkanlığı olan genç ve çocukların can güvenliğinin ve zarar verme özelliklerinin önüne geçilmesi için sivil toplum polisi tarafından takibinin yapılması;
c)İlçede bulunan Sağlık Grup Başkanlığına gerekli müracaatların yapılarak Okullarda, öğrenci ve ailelere gerekli ön desteğin verilmesi için psikolojik ve sosyolojik desteğin sağlanması.
MADDE BAĞIMLISI KİŞİLERİN EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK VE UYGULAMAYA KAZANDIRMAK AMACIYLA RUH SAĞLIĞI VE KİŞİSEL YATIRIMIN YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA KURUMLAR ARASINDAKİ İLETİŞİMİN SAĞLANMASI REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDEKİ ÇALIŞMA SİSTEMİNİN TETİKLENMESİ
İLÇEDEKİ ÇOCUKLARIN MADDE BAĞIMLILIĞINA OLAN TALEPLERDEKİ
ETKİN FAKTÖRLER
1-EĞİTİM YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN FAKTÖRLER
ANNE BABA EĞİTİMİ YETERSİZLİĞİ
ÇOCUK EĞİTİMİ YETERSİZLİĞİ
TOPLUMUN EĞİTİM SEVİYESİNİN YETERSİZLİĞİ
2-OLUMSUZ ÇEVRESEL FAKTÖRLER
SOSYAL FAALİYET ALANI AZLIĞI
OLUMSUZ SOSYAL ÇEVRE
OLUMSUZ VE YETERSİZ GÖRSEL MEDYA
3-EKONOMİK YETERSİZLİKTEN KAYNAKLANAN FAKTÖRLER
AİLENİN EKONOMİK DURUMUNUN YETERSİZ OLMASI
DEVLET DESTEKLERİNİN YERİNDE KULLANILMAMASI
 

- - - -