8 mayıs 2015 tarihinde kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu meclis araştırma önergeleriyle kuruluş ve komisyonun süresi usul ve esasların belirlenmesiyle harekete geçti.
Kadının toplum içindeki yerinin korunması için görevlendirilen uzmanların çalışma süreleri komisyona sunulan raporlarla kadınlara yönelik şiddetin rapor haline getirilerek şiddet olgusunun belirlenmesi hususunda çalışmalar yapıldı.
Kadına uygulanan cinsel, duygusal, fiziksel ve ekonomik şiddetin belirlenmesi hususunda raporlar hazırlandı.
Kadına yönelik şiddet ile ailenin korunması üzerine T.B.M.M. bünyesinde bu konudaki proje üreterek çalışma yapan bütün komisyonlara görev verildi. Kadın haklarının uygulamalı olarak hayata geçirilmesinin önü açıldı.
On yıllardır kadına yapılan şiddetin sona erdirilmesi; Devletin bütün mekanizmalarının aktif konuma getirilmesine rağmen iyileştirme yapılamadığı sonuç alınamadığı çıkarılan mahkeme kararlarının yaptırım konusunda erkeler üzerinde sadece mahkumiyet konusunda faydası olduğu maalesef görülmektedir.
Çıkarılan mahkeme kararları kadınların metalle yada öldürücü silahlarla kadın hayatlarının birinci dereceden suça yeltenmenin önüne geçilemedi. Erkeklerin, toplum içindeki kadınların statüsünü ne kadar benimseyerek kabullendikleri bu konuda birçok çalışma ve araştırmaların yapılmasına rağmen uygulamada bir çözümde getirilemedi.
Kadınlarla erkeklerin aynı ortam içerisinde yaşamaları bir uygarlık iken erkeklerin kadınlarla olan haklarıda eşitken çağdaş hukuk ve medeni kanunlarla bu birliktelik bir elmanın yarısı kıvamında olmasına rağmen uygulamada bir erkeğin kadına olan aşağılayıcı tavrının önüne genelde erkeklerden kaynaklanan sosyolojik nedenlerle set çekilemedi..
Erkeklerin sosyal hayat içinde kendilerini egemen olarak hissetmeleri bu mantık çerçevesi içinde büyütülüp beklide kendilerinin yaşam içindeki başarısızlıklarını kabullenemedikleri düşüncesiyle aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla sosyal ve ekonomik alanda çalışmaların yapılması sonucu iyileşmelerin olabileceği göz ardı edilmemelidir.
Türkiyede yönetici ve lider konumdaki kadınlara bakıldığında ise kendi emek ve başarılarıyla çeşitli hizmet alanlarında ise kadınların tamamı ile kendi yetenekleriyle görev aldıklarına şahit olmaktayız.
Aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla sosyal ve ekonomik alanda çalışmaların yapılması sonucu iyileşmelerin olabileceği göz ardı edilmemelidir
Yıllarca üzerine kuma getirilen kadınlar her şekilde aldatıldılar;
Türk filmlerinde içine bayıltıcı konularak tecavüze uğrayan kadınlar artık günümüzde organize suç şebekeleriyle hayata geçiş yaptı;
Kadınlar toplumda gayrimeşru şekilde fotoğraflanarak rüşvet istenmeye başlandı;
Kadınların kendi içlerinde birbirlerine yaptıkları asılsız namus iftiraları adete toplumda karalama tablosu oldu; 
Kadın ve erkek birbirine sevdalanırdı bir elmanın adeta iki yarısıydılar…
Kadının namusu erkeğin kirli amacının kirli elinin kiri oldu.