Zehra-Muhittin Kavaklı Anaokulu Yıldızlar sınıfı okul öncesi öğretmeni Selin Tırpanalan rehberliğinde “Ailemin ve Okulumun Aynasıyım” e-twinning projesini tamamladı. 

Öğrencilerin aileleri ile birlikte günlük tuttukları, bir hikayeyi meydana getirdikten sonra hikayelerini uygun kostümlerle canlandırıp sundukları, ailelerin kitap okuma etkinlikleri yaptıkları proje ile öğrenci-aile-veli işbirliği ve birlikteliği pekişti. Okul projeye yürütücüsü olarak 2 ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen verimli, eğlenceli bir proje ile pandemi sonrası bir arada böyle bir etkinlik gerçekleştirildiği için mutlu olduğunu dile getiren Selin Tırpanalan destek olan okul idaresi ve velilerine ayrıca teşekkür etti.

“Okulumun ve Ailemin Aynasıyım” e-twinning  projesi ile öğrenciler ailelerinin tablet,telefon,bilgisayar gibi teknolojik aletlerle haşır neşir olmasından çok ellerinde onları kitaplarla görebilmeleri için sınıfta kitaplık köşesi oluşturdular.“Al götür oku getir” sloganı ile ailedeki yetişkinler ve çocuklar ödünç kitap aldığı uygulama ile çocukların sorumluluk bilinci gelişti ve kitap sevgileri arttı.

Okul Müdürü Adem Sağlam ise okulda e-twinning projesi gerçekleştirmekten duyduğu mutululuğu dile getirmesinin yanında projenin hem öğrenciyi hem aileyi işin içine katmasının bağları güçlendirdiğini ve okul-veli iletişimini sağlamlaştırdığını belirtti.