TEMA Vakfı’nın Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akhisar Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğiyle yürütmekte olduğu “Zeytin Tarımı Yapılan Alanlarda Örtü Bitkisi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması: Akhisar Örneği Projesi” kapsamında “Zeytinlik Alanlarda Yeşil Gübrelemenin Önemi” ne ilişkin 2022 yılında yapılan eğitimin ardından ikinci bir eğitim daha gerçekleştirildi.

Eğitimde konuşmacı olarak TEMA Vakfı Bilim Kurulu ve Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin KINACI, toprak ıslahı ve bitki besleme uzmanı Dr. Amaç KESKİN ve TEMA Vakfı Proje Koordinatörü Dr. Sami SÜZER katılım sağladı. Akhisar Ziraat Odası Başkanlığının ev sahipliğinde Ziraat Odası Başkanı Ahmet AKBUĞA ve Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç’ın açış konuşmalarıyla başlayan eğitime Akhisar Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akhisar Ziraat Odası Başkanlığı teknik personelleri, Muhtarlar Derneği Başkanlığı ve ilgili köy muhtarları ile TEMA Vakfı Akhisar İlçe Sorumluluğu ve zeytin üreticileri olmak üzere 70 kişi katılım sağladı. 

Eğitimde uzmanlarca toprak organik maddesinin önemi, faydaları, toprak organik maddesini artırmanın yolları gibi konulara yer verildi. Özellikle son zamanlarda ülkemizde yaşanan afetlere de vurgu yapılarak Ülkemizin bir afet riski ile daha karşı karşıya olduğu belirtildi. Bu riskin de her geçen gün iklim değişikliği etkileriyle ile sıklığı ve şiddeti artan kuraklık afet riski olduğu ifade edildi. Tarımda organik maddenin birçok olumlu etkilerinin yanında, tarımsal kuraklık etkilerinin azaltılması ve su verimliliği için organik maddenin ideal orana çıkıncaya kadar artırılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toprak organik madde miktarındaki artışın hem düşen yağışın toprak tarafından daha fazla alınmasını, hem de toprak tarafından tutulmasını artırdığı belirtildi. Toprak organik madde miktarındaki %1’lik artışın dekarda yaklaşık 20 ton suya eş değer bir su tutumu sağladığı ifade edildi. 

Eğitimde uzmanlarca ideal bir tarım toprağında %5, iyi bir tarım toprağında ise en az %3 oranında organik madde olması gerektiğine vurgu yapılarak, Türkiye tarım topraklarının %90’ında organik madde miktarının %3’ün altında olduğuna vurgu yapıldı. Akhisar ilçesindeki tarım topraklarında da benzer şekilde organik madde miktarının ortalama %1 ile düşük ve çok düşük topraklardan oluştuğuna belirtilerek, ülkemizin sınırlı hayvansal kökenli organik gübre ve kompost gibi uygulamalarla iyimser bir yaklaşımla tamamını kullanma imkânı olsa bile ancak tarımsal alanlarının %5-7’lik bir kısmına yetebileceği belirtildi. Bu nedenle organik madde miktarını artırmak için “yeşil gübreleme”nin de toprak analizlerinde ilave bir reçete tavsiyesi olarak sunulması ve yeşil gübreleme uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Bu kapsamda zeytin alanları gibi ağaç sıra aralarında yeşil gübreleme amaçlı ekim yapılması uygun olan dikili tarım arazilerinde üreticilere doğrudan tohum sağlama gibi devlet destek politikalarının hayata geçirilmesinin yeşil gübreleme uygulamalarını artıracağı belirtildi.

Eğitimde TEMA Vakfı Proje Koordinatörü Dr. Sami SÜZER tarafından 2021 yılında 12 bahçede uygulamasına başlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bahçelerde yeşil gübreleme kapsamında örtü bitkisi olarak fiğ ve yem bezelyesi gibi baklagil cinsi yem bitkilerin kullanıldığı ve önerildiği belirtilerek, böylece toprak havasındaki azotun bu bitkilerin kökleri ile toprakta tutulduğu, bu sayede doğal yolla bahçeye azot verilmiş olduğu belirtildi. Ayrıca bahçenin bu dönemde örtü bitkisi ile örtülü olduğundan daha sık toprak işleme yapılmasına da gerek kalmadığı, hayvancılık yapanlar için bu bitkilerin bir kısmının biçilerek hayvanlara kaba yem olarak verilmesiyle yem ihtiyacının karşılanabileceği gibi, kışlık olarak yetiştirilen örtü bitkisinin tamamı veya yem olarak biçildikten sonra kalan kısmının toprağa karıştırılması ile organik madde miktarını da artıracağı belirtildi. Eğitim katılımcıların sormuş olduğu sorulara uzmanların yanıtları ile tamamlandı.