Bakırlıoğlu, "PAMUK ÜRETİCİSİNE DESTEKLEME PRİMİ OYUNU"

2019 yılı için pamuk üreticisi çiftçilere ödenecek destekleme primleri üst sınırının dekar başına 650 kg’dan 500 kg’a düşürülmesini Meclis gündemine taşıyan CHP ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU; çiftçiyi pamuk üretiminden vazgeçirecek, pamuk üretimini azaltacak, buna karşın ithalatı artıracak olan bu tarım politikasını anlamak mümkün değildir dedi.  

Bakırlıoğlu, "PAMUK ÜRETİCİSİNE DESTEKLEME PRİMİ OYUNU"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ’ye soru önergesi veren BAKIRLIOĞLU önergesinde; Pamukta ödenecek destekleme primi için dekar üretimin 650 kg’dan, 500 kg’a düşürülmesinin nedenini ve desteklemeler sayesinde pamuk üretimine yeniden başlayan çiftçinin pamuk üretiminden vazgeçmemesi için hangi tedbirleri aldıklarını sordu.

CHP’nin çiftçi Milletvekili Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU yaptığı basın açıklamasında; 2019 yılı prim miktarı artırılmamış, 3 yıldır olduğu gibi yine kilogram başına 80 kuruş olarak belirlenmiştir.

Buna karşın destekleme primi ödenecek pamuk miktarı, dekar başına 650 kg’dan, 500 kg’a düşürülmüştür.

Çiftçinin Dekar Başına Pirim Kaybı 120 TL

Bu sınırlama ile ne kadar üretirse üretsin çiftçi en fazla dekar başına 500 kg için destekleme primi alabilecektir.

Bu ne demektir?

Geçen yıl dekar başına 520 TL destekleme primi alan bir çiftçi, bu yıl dekar başına en fazla 400 TL alacaktır. Pamuk üreticisi çiftçinin dekar başına prim kaybı 120 TL’dir.

Bundan en çok etkilenecek olan ise Manisa ovasında dekar başına 600-700 kg pamuk alan Manisa’lı çiftçilerdir. 

AKP Döneminde Çiftçi Pamuk Üretiminden Vazgeçmiştir

Pamuk üretim rakamlarına baktığımızda ülkemizde ekim alanlarında çok ciddi daralma olduğu görülmektedir. Çiftçilerin pamuk tarımından vazgeçmelerinin temel nedeni fiyatların düşük olması, pamuk ithalatıdır.

2002 yılında 721 bin hektar olan alan pamuk ekilen toplam tarım alanı, 2009 yılında 419 bin hektara kadar düşmüş, verilen desteklemeler sayesinde 2018 yılında 580 bin hektara kadar yükselmiştir.

Desteklemeler İle Ovalar Pamukla Dolmuştur

Görüldüğü üzere verilen destek sayesinde pamuk ekimi yeniden başlamış.

Manisa ovası önemli bir pamuk üretim merkezi iken, para kazanamayan Manisa’lı çiftçi pamuk üretiminden vazgeçmiş ve tarımsal desteklemeler sayesinde 20 yıl aradan sonra yeniden pamuğa yönelmiştir.

Durum böyle iken destekleme primi miktarını artırmayıp, bir de üstünde dekar başına verilecek destekleme miktarının düşürülmüş olması Manisa’lı çiftçiler başta olmak üzere, ülkenin her yerindeki pamuk üreticilerini zor durumda bırakacaktır.

AKP Döneminde Pamuk İthalatı % 56 Artmıştır

Türkiye tarımın her alanında olduğu gibi pamukta da önemli bir ithalatçı ülke haline gelmiştir. 2003-2017 yıllarında pamuk ithalatı % 56 artarak 900 bin tonu geçmiştir.

İthalata ödediğimiz para ise 1,6 milyar doları aşmıştır. Çiftçi örgütleri ve uzmanlar pamuk ithalatının azalmasının ancak üretimi artırmakla mümkün olacağı konusunda hemfikirdirler.

Çiftçiyi pamuk üretiminden vazgeçirecek, pamuk üretimini azaltacak, buna karşın ithalatı artıracak olan bu tarım politikasını anlamak mümkün değildir ifadelerine yer verdi.

Çözüm Üretimini Artırmaktır

BAKIRLIOĞLU, tarım ülkesi Türkiye’de, tarımsal üretimin artırılması, ithalatın azaltması gerekmektedir. Yanlış tarım politikaları ile üretimden vazgeçen çiftçiyi yeniden tarlasıyla, bağıyla, bahçesiyle barıştırmak zorundayız diyerek daha fazla üretim, daha fazla desteklemeyi esas alan ulusal tarım politikasına dönülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

            Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla sayın Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla


Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU
           Manisa Milletvekili

2019 yılında pamuk üreticisi çiftçilere ödenecek destekleme primleri açıklanmıştır. Prim miktarı 3 yıldır olduğu gibi yine kilogram başına 80 kuruş olarak belirlenmiştir.

Bu yıl da prim miktarı artırılmamış, buna karşın destekleme primi ödenecek pamuk miktarı, dekar başına 650 kg’dan, 500 kg’a düşürülmüştür. Bu sınırlama ile ne kadar üretirse üretsin çiftçi en fazla dekar başına 500 kg için destekleme primi alabilecektir.

Bu ne demektir?

Geçen yıl dekar başına 520 TL destekleme primi alan bir çiftçi, bu yıl dekar başına en fazla 400 TL alacaktır. Pamuk üreticisi çiftçinin dekar başına prim kaybı 120 TL’dir.

Bundan en çok etkilenecek olan ise Manisa ovasında dekar başına 600-700 kg pamuk alan Manisa’lı çiftçilerdir. 

 Pamuk üretim rakamlarına baktığımızda ülkemizde ekim alanlarında çok ciddi daralma olduğu görülmektedir. Çiftçilerin pamuk tarımından vazgeçmelerinin temel nedeni fiyatların düşük olması, pamuk ithalatıdır.

2002 yılında 721 bin hektar olan alan pamuk ekilen toplam tarım alanı, 2009 yılında 419 bin hektara kadar düşmüş, verilen desteklemeler sayesinde 2018 yılında 580 bin hektara kadar yükselmiştir. Görüldüğü üzere verilen destek sayesinde pamuk ekimi yeniden başlamıştır.

Manisa ovası önemli bir pamuk üretim merkezi iken, para kazanamayan Manisa’lı çiftçi pamuk üretiminden vazgeçmiş ve 20 yıl aradan sonra yeniden pamuğa yönelmiştir.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün açıklamalarına göre; 2017 yılında 58 bin hektar olan pamuk ekim alanı, 2018 yılında 100 bin dekarı geçtiği, üretimin ise 60 bin tonu geçtiği belirtilmiştir. 20 yıl sonra çiftçinin yeniden pamuk tarımına başlamasının nedeninin verilen desteklemeler olduğu açıkça ifade edilmektedir.

Durum böyle iken destekleme primi miktarını artırmayıp, bir de üstünde dekar başına verilecek destekleme miktarının düşürülmüş olması Manisa’lı çiftçiler başta olmak üzere, ülkenin her yerindeki pamuk üreticilerini zor durumda bırakacaktır.

Türkiye tarımın her alanında olduğu gibi pamukta da önemli bir ithalatçı ülke haline gelmiştir. 2003-2017 yıllarında pamuk ithalatı % 56 artarak 900 bin tonu geçmiştir. İthalata ödediğimiz para ise 1,6 milyar doları aşmıştır. Çiftçi örgütleri ve uzmanlar pamuk ithalatının azalmasının ancak üretimi artırmakla mümkün olacağı konusunda hemfikirdirler.

Çiftçiyi pamuk üretiminden vazgeçirecek, pamuk üretimini azaltacak, buna karşın ithalatı artıracak olan bu tarım politikasını anlamak mümkün değildir.     

 Bunlara göre;

1-      Pamukta ödenecek destekleme primi için dekar üretimin 650 kg’dan, 500 kg’a düşürülmesinin nedeni nedir?

2-      Desteklemeler sayesinde pamuk üretimine yeniden başlayan çiftçinin pamuk üretiminden vazgeçmemesi için hangi tedbirleri aldınız?

3-      Pamuk ithalatının azaltılması için üretimi artırmak gerektiği bilinmektedir. Üretimi artırmak için bir politikanız var mıdır?

4-      Çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda; desteklemeye esas olan dekar başına üretilen pamuk miktarı sınırının kaldırılması ve prim miktarının artırılması konusunda bir çalışmanız olacak mı? YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber