Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartlarına, gıda güvenilirliğine ve resmî kontrolüne ilişkin kurallar ile ilgili Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda İlçemizde bulunan 54 kantinde çalışan 81 kantin görevlisine eğitim verilmiştir. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyon üyelerinin katılımıyla eğitim tamamlanmıştır. Eğitimin içerisinde “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi“ ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca Okul Gıdası logosu ile ilgili uyulması gereken kurallar vurgulanmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016 yılında yayınlanan “Okul Kantinlerinin denetlenmesine dair genelge” ile okul kantinleri ve yemekhanelerinin gıda güvenliği ve hijyen konusunda uyması gereken kurallara ulaşabilmektedir. 2019 yılında Resmi gazetede yürürlüğe giren “okul gıdası logosu uygulaması usul ve esasları” hakkındaki tebliğ ile okul bünyesinde faaliyet gösteren kantin, büfe gibi işletmelerin satışa sunacağı hazır ambalajlı gıdalarda okul gıdası logosu kullanımına ilişkin kurallar belirtilmiştir. İlgili tebliğ kapsamında Bakanlıklar tarafından okullarda dağıtılan okul sütü, okul üzümü vb. ürünlerin üzerinde de Okul Gıdası Logosu yer alacağı belirtilmiştir.

Okul kantinlerinin denetlenmesi Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında kurulan komisyonlar tarafından yürütülmekte olup okul gıdası logosu konusunda karşılaşılacak herhangi bir olumsuz durumda “Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul Ve Esasları Tebliği”nde Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında üreticilere yönelik gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmiştir. Bu tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin ilgili tebliğin hükümlerine 07/09/2020 tarihine kadar uyum sağlaması gerektiği ifade edilmiştir.

Ayrıca özel hijyen kuralları kapsamında yapılması gereken hususlar;
1.    Satışı yapılan gıdaların tüketimi için kantin önünde uygun, hijyenik ve güvenilir bir tüketim alanı olmalıdır. 
2.    Havalandırma ve baca düzeni her türlü kokuyu önleyecek şekilde yapılmalı, ortamın aydınlanması ve ısınması yeterli ve sağlıklı olmalıdır. 
3.    Kantinlerde; üzeri mermer, paslanmaz çelik veya benzeri malzeme ile kaplı tezgâh, içilebilir nitelikte soğuk ve sıcak su tesisatı bulunmalı, bulaşık yıkama lavabosu ve ayrıca el yıkama lavabosu olmalı, dezenfektanlı sıvı el sabunu ile kağıt havlu bulunmalıdır. 
4.    Tezgâh ve lavabonun bulunduğu yerdeki duvar (dolap kısımları hariç) en az 2 metre yüksekliğe kadar açık renkli fayans, mermer veya benzeri kolay temizlenebilir malzeme ile zemin ise; mermer, seramik, karo vb. su geçirmez malzeme ile kaplı olmalıdır. Zemin, taban ve tavan bakımlı (kırıksız, çatlaksız vb.) ve gözle görülür şekilde temiz olmalıdır. Zeminde kirli suların, yiyecek kırıntılarının kolay tahliyesini sağlayan bir gider bulunmalıdır. 
5.    Okul ve pansiyonlara; yemek sağlayan gıda işletmeleri, yemek fabrikaları ve okul, pansiyon yemekhaneleri ürettikleri yemek partisinin her çeşidinden alınan en az 250 gr’lık bir örneği (72) saat uygun koşullarda (soğukta yada dondurarak) saklamakla yükümlüdür.
6.    Kantin, yemekhane, kafeterya, büfe, çay ocağı, vb. yerlerde ‘‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte’’ belirtilen kalite standartlarını sağlayan suyun kullanılması bu suyun bulunmadığı durumlarda suyun 0,3-0,5 ppm düzeyinde klorlanmasına müteakip tüketime verilmesi sağlanmalıdır. 
7.     Yapılan işin niteliğine göre soğuk ve sıcak su bağlantısı bulundurulmalıdır. 
8.    Çöp ve her türlü atıkların konulacağı yeterli sayıda ve büyüklükte, ağzı kapalı, paslanmaz metal veya plastik malzemeden yapılmış, silindirik, kolay yıkanabilir, ayak pedallı çöp kutusu bulundurulmalı ve çöp kutularına ayrıca çöp torbası geçirilmelidir. 
9.    Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatı gereğince haşere ve kemirgenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. 
10.    Yüzey, araç ve gereçlerin temizliği amacıyla deterjan yanında dezenfektanlar kullanılmalı, kullanılan deterjan ve dezenfektanlar için ilgili mevzuatında belirtilen yetkili kurumundan izin alınmış olmalıdır.
Kantinlerde dikkat edilecek hususlara detaylı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kantinlere yönelik olarak çıkarılmış olan okul kantinlerine dair hijyen kılavuzu ile ulaşılabileceği ifade edilmiştir.
Yapılan ilgili eğitim kapsamında okul kantin çalışanlarının gıda güvenliği konusunda bilgilerini tazeleyecek etkili bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
 

l