Tarım ve Orman Bakanlığı’nın %50 Hibeli Kırsal Kalkınma Yatırım Destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün organize ettiği toplantıda, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Kılıç’ın açılış konuşması yapmasının ardından Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Örgütlenme Şubesinde görevli konu sorumlusu mühendisler Osman Kalpak ve İbrahim Başkuru tarafından sunum gerçekleştirildi. Yoğun katılıma sahne olan Akhisar Ticaret Borsası Salonundaki organizasyona mahalle muhtarları, borsa üyeleri, çiftçiler ve yatırımcılar ile kurumlarda görevli teknik personel katıldı.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkındaki tebliğin 29 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilirken, başvuruların 19 Şubat 2024 tarihine kadar internet üzerinden çevrimiçi (on-line) olarak yapılabileceği ifade edildi.

Bu döneme ait kırsal kalkınma desteklerinin kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsadığı dile getirilerek, 2023/51 No’lu Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Tebliğin Uygulama Esaslarını içeren Uygulama Rehberi ile ilgili detaylı bilgilere Bakanlığın internet sitesinde ( https://tarimorman.gov.tr ) “Duyurular” bölümünden ulaşılabileceği vurgulandı.

Tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında küçük ve orta ölçekli işletmeler için yatırım konuları:
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar,
b) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
c) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar,
ç) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
d) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında küçük ölçekli işletmeler için yatırım konuları:
a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları,
b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
c) Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,
ç) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar,
d) İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
e) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
f) Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları,
g) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar.

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarları:
a) Yeni tesis başvurularında 14.000.000 TL,
b) Tamamlama yatırımlarında 12.000.000 TL,
c) Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon projelerinde 10.000.000 TL

Toplantının sonunda söz almak isteyen katılımcılardan gelen sorular yanıtlanırken, başvurular ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veya Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları tavsiye edildi. Ayrıca gerçek ve tüzel kişilerin başvurularını Bakanlığın ( https://www.tarimorman.gov.tr ) internet adresindeki “Hızlı Erişim” butonunda yer alan “KKYDP Başvuru” linkinden gerçekleştirebilecekleri dile getirilerek, Manisa İl Müdürlüğü internet sitesinde ( https://manisa.tarimorman.gov.tr/Duyuru/344/Duyuru-Basligi-Kirsal-Kalkinma-Yatirimlari-2023-2024-Basvurulari-Basladi ) yer alan belge ve bilgilerin de incelenebileceği hatırlatıldı.