Denetimleri planlama, uygulama ve sonuçlandırma aşamalarının tümünde yetkin olmanızı sağlayacak bu eğitim kursuyla birlikte tamamen farklı bir bakış açısı ve yetenek kazanmanız mümkün.

Üstelik bu eğitimden sonra kendinizi sürekli geliştirerek denetçilik mesleğini edinebilirsiniz.

Neden Bu Eğitime Katılmalısınız?

Adlbelge ve PCB ISO 9001 Baş Denetçi eğitim kursu, geniş çapta kabul görmüş denetim ilkeleri, prosedürleri ve tekniklerini uygulayarak kalite yönetim sistemi (KYS) denetimlerini gerçekleştirmek için gerekli yetkinliği geliştirmenizi sağlar.

Bu kurs, ISO/IEC 17021-1 gerekliliklerini, ISO 19011 tavsiyelerini ve diğer iyi denetim uygulamalarını birleştirir ve bunları, ISO 9001 uygunluk değerlendirme denetimlerini başarılı bir şekilde planlamanıza, yürütmenize ve kapatmanıza olanak tanıyan kapsamlı bir metodolojiye entegre eder. Konu hakkında https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-9001/iso-9001-lead-auditor linkinden bilgi edinebilirsiniz.

Eğitim kursu teorik temelin yanı sıra, uygunluk değerlendirme denetimlerinin en önemli yönlerini uygulamanıza yardımcı olacak örnekler, alıştırmalar ve testler de kurs içeriğinde yer almaktadır.

ISO 9001 gerekliliklerinin bir denetim bağlamında yorumlanması, denetim ilkeleri, denetim yöntemlerinin uygulanması, kanıt toplama ve doğrulama yaklaşımları, bir denetim ekibine liderlik etme, uygunsuzluk raporlarının taslağının hazırlanması ve nihai denetim raporunun hazırlanması.

Eğitim kursunun başarıyla tamamlanmasının ardından bir sınav yapılır. Sınavı başarı ile geçerseniz “ISO 9001 Baş Denetçi Sertifikasına” sahip olursunuz.

IAS tarafından akredite edilmiş ve uluslararası kabul görmüş bir “ISO 9001 Baş Denetçi” sertifikası, profesyonel yeteneklerinizi doğrular ve ISO 9001'e dayalı bir KYS'yi denetlemek için bilgi ve becerilere sahip olduğunuzu gösterir.

Kimler Eğitime Katılabilir?

ISO 9001 Baş Denetçi eğitim kursu aşağıdakilere yöneliktir:

* Belgelendirme kuruluşları adına KYS denetimlerini gerçekleştirmek ve yönetmek isteyen denetçiler

* Denetimleri yürütmek için PECB'nin AMS2 Metodolojisini benimsemek isteyen profesyoneller

* ISO 9001 gerekliliklerine uygunluğu sağlamaktan sorumlu kişiler

* Kalite yönetim sistemi dış denetimine hazırlanmak isteyen kuruluşlar

* Uygunluk değerlendirmesinde kariyer yapmak isteyen profesyoneller

Öğrenme Hedefleri Nelerdir?

Bu eğitim kursunun sonunda, katılımcı şunları yapabilecektir:

* ISO 9001'e dayalı bir kalite yönetim sisteminin (KYS) temel kavramlarını ve ilkelerini açıklamak

* Kalite yönetim sistemi için ISO 9001 gerekliliklerini bir denetçinin bakış açısından yorumlanabilmesi

* Temel denetim kavram ve ilkelerine uygun olarak, KYS uygunluğunu ISO 9001 gerekliliklerine göre değerlendirmek

* ISO/IEC 17021-1 gereklilikleri, ISO 19011 yönergeleri ve diğer en iyi denetim uygulamalarına uygun olarak bir ISO 9001 uygunluk denetimi planlama, uygulama ve kapama aşamaları

* ISO 9001 denetim planlarının yönetimi

Eğitim Yaklaşımı

Bu eğitim kursu katılımcı merkezlidir ve şunları içerir:

* ISO yönetim sistemi denetimlerinde kullanılan teoriler, yaklaşımlar ve en iyi uygulamalar

* Vaka çalışmalarına dayalı örneklerle gösterilen ders oturumları

* Vaka çalışmalarına dayalı pratik alıştırmalar

* Sorular ve öneriler yoluyla katılımcılar arasında etkileşim

* Katılımcıları sertifika sınavına hazırlamak için özel olarak hazırlanmış bağımsız ve senaryo tabanlı testler

Eğitime Katılmak için Şartlar ve Kayıt

Bu eğitim kursuna katılmak için temel gereksinimler, bir KYS için ISO 9001 gereksinimlerinin temel bir şekilde anlaşılması ve kapsamlı bir denetim ilkeleri bilgisidir.

ISO 9001 kalite yönetim sistemi baş denetçi eğitimine katılmak için https://www.adlbelge.com/hafta-sonu-online-sertifikali-bas-denetci-egitimleri bağlantısını tıklayıp kayıt için iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru talep katılım formunu doldurduktan sonra e-mail adresinize online eğitim kurs ve eğitim gün bilgileri iletilecektir.