İlçemizde taze sebze meyve ürünlerinde hasat öncesi pestisit denetimleri Tarladan sofraya gıda güvenliği için üretimin her aşamasında aralıksız devam ediyor. Bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımının denetlenmesi ile doğal dengenin korunması, insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taze meyve ve sebzelerde hasat öncesi pestisit denetim talimatı hazırlandı. Hazırlanan talimat gereği ilçemizde program çerçevesinde denetimler sürdürülmektedir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre Tarım ve Orman Bakanlığı Hasat öncesi Pestisit Denetim Programı kapsamında Gıda kontrol genel müdürlüğü tarafından her ay belirlenen listelerde yer alan üreticilerden ve belirtilen parsellerden yönetmenliğe uygun numuneler alınmaktadır. Numune alma esnasında üreticilerin tarım ilaçlarını reçete ile kullanıp kullanmadıkları da denetime tabi tutuluyor. Denetim esnasında reçetesiz ilaç kullandığı tespit edilen üreticiye ve reçetesiz ilaç temin eden bayiye de cezai işlem uygulanmaktadır. Yönetmenliğe uygun alınan numuneler yetkili Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildikten sonra analiz sonuçları yetkili müdürlük tarafından değerlendirilmektedir. Analiz sonucunda ürüne ruhsatı bulunmayan bir aktif madde tespit edilmesi durumunda üreticiye resmi olarak yasal haklarını içeren yazı ile bilgi verilmektedir. Üreticinin yasal hakkı alınan şahit numuneyi tekrar analiz ettirmek istemesi üzerine 7 günlük yasal süreç başlar ve şahit numune analiz sonucu temiz çıkması durumunda herhangi bir cezai işlem uygulanmamaktadır. 

Denetim esnasında gerekli kolaylığı göstermeyenler hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 41. Maddesine göre idari para cezası uygulanmaktadır. Alınan numunelerde yapılan analizler sonucunda "Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği" ne uygun olmadığı tespit edilirse; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanmaktadır. 

Denetim programı sayesinde; Bitkisel ürünlerde hatalı veya tavsiye dışı pestisit kullanımı nedeniyle insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi amacıyla hasat edilmek üzere olan bitkisel ürünlerin hasat edilmeden önce denetlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca Bitki Koruma Ürünlerinin teknik talimatlara uygun olarak doğru dozda, doğru zamanda uygulanması hem üretici sağlığı açısından hem de tüketici sağlığı hem de maliyetin düşmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca son yıllarda DRONE ile ilaçlamalar artmış ancak ilaçlama sahalarında dikkatsizlikler sonucu ve bölgemizde polikültür üretim olması sebebiyle komşu parsellerde zararlara sebebiyet vermekte, ekonomik kayıplara ve pestisit kalıntılarına yol açmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği ve izine tabi tuttuğu sadece çeltik ve çekirge garsiya alanlarında ilaçlama izinleri verilmekte onun dışındaki tarımsal üretim alanlarında DRONE kullanımı yasaktır.

Üreticilerimize tavsiyemiz halk sağlığını riske atmamak için ilaç etiketlerini okuyup son hasat ile ilaçlama süresi arasında geçmesi gereken zamana uymaları ve reçeteli ürün kullanmaları, rüzgarlı havalarda ilaçlamalardan kaçınmaları ve yasaklı ilaçları veya bir önceki seneden ellerinde kalan tarım ilaçlarını kullanmamalarıdır.

Üreticilerimizin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilan verildiği zamanlarda ya da kimyasal mücadele uygulaması yapacakları zamanlarda çevrelerinde bulunan ARICILIK faaliyeti ile uğraşan üreticilere haber vererek ilaçlamaya başlamaları önem arz etmektedir. Bilinçsiz ve habersiz yapılan mücadele Arı ölümlerini, doğal dengenin bozulması ve verim düşüklüklerini beraberinde getirmektedir. Unutmayalım ki Arılar olmaz ise doğada olmaz. Ürününüz bereketli ve kalıntısız olması temennisiyle.