Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması, güncellenmesi ve geliştirilmesi ile bağlı sistemlere yönelik tarımsal destekleme programlarının denetlenebilir, izlenebilir, raporlanabilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen tarımsal veri tabanıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri tarafından 2021 yılı bitkisel üretim üretim sezonu için 01 Eylül 2020 tarihinde alınmaya başlanan ÇKS başvuruları, 30 Haziran 2021 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecek.

Çiftçilerin, bitkisel üretime yönelik Mazot ve Gübre Desteği, Küçük Aile İşletmeleri Desteği, Ürün
(Dane Mısır, Kütlü Pamuk, Hububat, Zeytin, Zeytinyağı) Fark Ödemesi Desteği, Sertifikalı Fide, Fidan ve Tohum Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Organik Tarım Desteği, Biyolojik/Biyoteknik Mücadele Desteği, Yem Bitkileri Üretimi Desteği gibi tarımsal destekleme ödemelerinden faydalanabilmeleri için, ilgili üretim yılına ait ÇKS başvurusunu yapmış olmaları gerekiyor. Bunun yanında, Tarım Sigortası (TARSİM) işlemleri ve Kırsal Kalkınma Desteklemeleri gibi birçok tarımsal destekleme de ÇKS kayıtları esas alınmak suretiyle yapılıyor.

2021 yılına ait bitkisel üretimleri için ÇKS kaydını yaptırmayan üreticiler, ÇKS’ye kayıtlı olma zorunluluğu bulunan tarımsal desteklemelerden faydalanamayacaklar. Bu nedenle, olası bir mağduriyet yaşanmaması için bitkisel üretim yapan gerçek/tüzel kişilerin 30 Haziran 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ÇKS başvurusu yapmaları gerekiyor.

Bu nedenle, olası bir mağduriyet yaşanmaması için bitkisel üretim yapan/yapacak olan gerçek/tüzel kişilerin 30 Haziran 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ÇKS başvurusu yapmaları gerekiyor.

Önceki Yıllarda ÇKS Kaydı Yaptırmış Olan Çiftçiler Nasıl Başvuracak?

2021 yılına ait ÇKS Başvuru Formunu, Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alabilirsiniz. Eğer ilk defa ÇKS kaydı yaptırmıyorsanız, sistemde kayıtlı olan arazi ve kimlik verilerinizi içeren hazır bir dosya size verilecektir.
Bu dosyada sistemde kayıtlı olan parsel bilgilerinizin bulunduğu Tarımsal Üretim Formu (EK 1-B) üzerindeki parsellerin karşısındaki kutucuklara bu yıl ekimini yaptığınız veya yapacağız ürünleri yazmanız yeterlidir. Ayrıca arazi bilgilerinizde bir değişiklik yoksa ve kira sözleşmelerinin süresi henüz dolmamışsa üretim bilgilerini bahsedilen forma yazdıktan sonra üretimi yapılan arazinin bağlı bulunduğu köy veya mahalle muhtarına mühürletmeniz ve iki azaya imzalatmanız gerekiyor. Daha sonra ziraat odasına gidip Çiftçi Belgesi alacak ve son olarak evraklarınızı Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edeceksiniz.
İlk Defa ÇKS Kaydı Yaptıracak Olan Çiftçiler Nasıl Başvuracak?
Eğer ilk kez ÇKS kaydı yaptıracaksanız; sistemde arazi ve kimlik bilgileriniz yer almadığı için Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde size boş formların bulunduğu bir dosya verilecektir. Bu formları doldurup mahalle veya köy muhtarınıza onaylatmamız gerekiyor. ÇKS formlarını doldurmanız için tapu bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır. Daha sonra ziraat odasına gidip Çiftçi Belgesi alacak ve son olarak evraklarınızı Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edeceksiniz.