“Çiftçinin Telefonuna Değil, Tapusundaki İpoteklere Bak”

Çiftçinin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine borcu 120 milyarı lirayı aştığını hatırlatan Bakırlıoğlu AKP çiftçinin, esnafın, işsizin, öğrencinin sesini baskıyla gözaltılarla keserek gerçekleri gizleyeceklerini zannediyorlar dedi.

Çiftçinin durumunu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün resmi rakamlarıyla ortaya koyan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu açıklamasında;

Mazot, ilaç, gübre fiyatları artarken, tarladaki ürün para etmiyor. Çiftçinin ürettiğinin karşılığını alamıyor.

Hergün çiftçinin, üreticinin tarlasına, traktörüne haciz haberleri çıkıyor.

37 milyon adet tarım parseli üzerinde ipotek var.

40 milyon dekar tarım alanı ipotek altında,

2 milyon çiftçinin tapusuna borç nedeniyle ipotek konulmuş.

Bunlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün resmi rakamları.

Bu rakamlar tarımın içinde bulunduğu çıkmazı gösteriyor. 

Tarımsal Üretimi Fazla Olan İllerdeki Çiftçiler Daha Borçlu

Tarımsal gayri safi katma değeri yani en fazla tarımsal üretim yapan illerden Konya(1), İzmir (2), Manisa (3), Adana (7) İpotekli Tarım alanlarının ildeki Toplam Tarım alanlarına Oranı bakımından ilk 10’da yer alıyor.

İpotekli Tarım alanlarının ildeki Toplam Tarım alanlarına Oranı % 20’nin üzerindeki iller;

1-Aydın                % 27,69     

2- Manisa             % 26,02     

3- İzmir                % 24,28

4- Hatay               % 24,22

5- Kilis                 % 23,62

6- Adana              % 23,14

7- Aksaray           % 23,14

8- Edirne              % 22,83

9- Konya              % 22,59

10- Tekirdağ                  % 22,20

Ülkenin tarımsal üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan bu illerin çiftçisi borcu da o kadar fazla. Aslında bu illerde tarımdan en fazla para kazanması gereken çiftçiler maalesef borcu en fazla olan çiftçi kesimini oluşturuyor.

Manisa’da tarım Alanlarının % 26’sı İpotekli

En verimli tarım topraklarına sahip, en fazla tarımsal üretim yapan illerden olan, yani bir tarım kenti olan Manisa’da da durum farklı değil. Tarım arazilerinin %26’sı çiftçinin borcuna karşılık ipotekli.

Manisa 2. Sırada

Bu kadar yüksek üretim potansiyeline rağmen Manisa ipotekli tarım alanlarının, toplam tarım alanına oranı bakımından 81 il içerisinde ikinci sırada.

Çiftçi Borçları Faizsiz Ertelenmeli

Çiftçi borçları ödenemez hale gelmiş durumda. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor.

Bu nedenle çiftçinin borçlarını en kolay şekilde ödemesi ve üretime devam etmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Çiftçi borçları yeniden yapılandırılmalı, faizsiz olarak ertelenmelidir.

Türkiye’nin Üretmeden Büyümesi, Kalkınması Mümkün Değil

Pandemi döneminde en önemli sektörün tarım olduğu ortaya çıktı. Tüm dünyada ülkeler tarımı desteklerken, bizde tarım sektörüne üvey evlat muamelesi yapılması doğru değildir. Türkiye’nin büyümesi, kalkınması üretmekle mümkün olacaktır.

Resmi rakamlara göre;

Türkiye

Tarım Alanı Toplamı                                  : 266.766.913 dekar

İpotekli Tarım alanı Toplamı                      :   39.474.630 dekar

Tarım Alanı Parsel Sayısı                           : 36.905.261

İpotekli Tarım Alanı Parsel Sayısı              :   2.979.351

Tapusu Üzerine İpotek Konulan Kişi Sayısı :1.964.665 kişi

Tapusu Üzerine Bankalar Tarafından

İpotek Konulan Kişi Sayısı                         :1.392.134 kişi

Manisa

Tarım Alanı Toplamı                                  : 5.832.845 dekar

İpotekli Tarım alanı Toplamı                      : 1.517.799 dekar

İpotekli Tarım alanlarının Oranı                 : % 26

Tarım Alanı Parsel Sayısı                           : 689.843

İpotekli Tarım Alanı Parsel Sayısı              : 135.846

Tapusu Üzerine İpotek Konulan Kişi Sayısı : 83.982 kişi

Tapusu Üzerine Bankalar Tarafından

İpotek Konulan Kişi Sayısı                         : 55.206 kişi