TBMM’de bulunan siyasi partilerin desteği ile kurulan Yaşlılık Araştırma Komisyonunda Bakırlıoğlu’nun yanı sıra CHP adına Adana Milletvekili Müzeyyen ŞEVKİN, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve İstanbul Milletvekili Cihangir İslam görevlendirildi.

Araştırma komisyonunun başkanlığına İstanbul Milletvekili Erol Kaya seçildi.

Üç ay süreyle çalışacak komisyon Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, konuyla ilgili akademik çalışma yapan bilim insanlarından ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden bilgiler alacak ve raporunu hazırlayarak TBMM genel kuruluna sunacak.

Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu TBMM sanayi, ticaret enerji ve tabii kaynaklar komisyonu üyeliğinin yanı sıra daha öncede iklim krizi ve kuraklıkla mücadele araştırma komisyonunda, CHP jeotermal komisyonunda görev almıştı.  CHP’li Bakırlıoğlu meclis ve komisyonlardaki etkin çalışmalarıyla biliniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP’li Bakırlıoğlu, gelişen dünyada genç, orta yaş ve yaşlı kavramları ve tanımlarının da zamanla değiştiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti.

Artık ülkemizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yaşlı kabul edilmektedir. Türkiye’de yaşlı sayısının toplam nüfusa oranı 2016 yılında yüzde 8,3 iken 2021 yılında yüzde 9,7’ye yükselmiştir.

Yapılan projeksiyonlarda bu oranın 2025 yılında yüzde 11’e, 2040 yılında yüzde 16,3’e 2080 yılında ise nüfusuna dörtte birinin 65 yaş ve üzeri bireylerden oluşacağı tahmin edilmektedir.

Nüfusun yaşlanmasındaki etkenlerin başında doğurganlığın ve ölüm hızının azalması, sağlık alanındaki gelişmeler ile yaşam süresinin artması gelmektedir.

Dünyaya baktığımızda yaşlı nüfus en fazla Avrupa’da, en az ise Afrika kıtasındadır. Türkiye 167 ülke arasında 68. sıradadır.

Ortaya çıkan bu durum yaşlılıkla ortaya çıkan sorunların artmasına neden olmaktadır. Halen ülkemizde 65 üstü olup yalnız yaşayanların oranı yüzde 18’dir.

TÜİK’e göre yaşlı nüfusun yoksulluk oranı 2016 yılında yüzde 16 iken bu rakam yüzde 21’i geçmiştir.

Bu rakam ne kadar gerçekçi olduğu tartışmalıdır. Çünkü Mayıs ayı açlık sınırı 6.017 lira, yoksulluk sınırı ise 19,600 lira olarak açıklanmıştır.

Bize göre yaşlıların büyük kısmı yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

Ayrıca 65 üstü yaşlı nüfusun iş gücüne katılım oranı her ne kadar yüzde on olarak görünse de emekliliğinde çalışmak zorunda kalanların ya da kayıt dışı olarak çalışanların sayısını bilmiyoruz.

Maddi sorunların dışında da ortaya çıkan birçok sorun vardır. Sağlık hizmetlerine ulaşım, kaliteli yaşam sürdürme ihtiyacının giderilmesi gerekmektedir.

Mecliste yaşlıların sorunlarının araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclisteki tüm siyasi partilerin ortak kararıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını önemsediğini belirten CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yapacakları çalışmaların yaşlıların sorunlarının çözümüne katkı sağlamsı dileğiyle başarılar diledi.