2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe komisyonu Uğur Aydemir, komisyonda bütçeye ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Sözlerine Cumhuriyetimizin 100. Yılının bütçesini yapmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz diyerek başlayan Aydemir, bunun Rabbime şükrediyoruz, dedi. Bu bütçenin aynı zamanda AK Parti Hükümetlerinin 21., Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 5. Bütçesi olma özelliğini taşıdığını ifade etti.

Milletvekili Aydemir; Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 2023 yılı bütçesi, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı’nın yolunu açacak ve tüm gönül coğrafyamıza umut olacak bir bütçedir!’ diyerek bütçenin vizyonunu ifade etti.

Konuşmasını Küresel Ekonomideki gelişmeler, Türkiye Ekonomisinde Görünüm ve Bütçe Rakamları olmak üzere 3 temel başlıkta gerçekleştiren Aydemir, öncelikle Küresel Ekonomiye ilişkin izlenimlerini aktardı.

Küresel Ekonomideki Gelişmeler

Covid-19 süreciyle küresel ekonomide arz talep dengesinde bozulmalar yaşandığı, tedarik zincirinde aksamaların olduğunu, başta enerji ve gıda fiyatları olmak üzere emtia fiyatlarında tarihi yüksek artışlar yaşandığını belirtti. 

Küresel İklim Değişikliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın da küresel ekonomiye büyük bir darbe vurduğunu belirten Aydemir, yaşanan tüm bu olumsuzların küresel anlamda bir hayat pahalılığı ve enflasyon sorununun yaşanmasına sebep olduğunu ifade etti.

Dünya ekonomilerinde son 40-50 yılın en enflasyonist döneminin yaşandığını belirten Aydemir, ABD ile Euro Bölgesinin son yıllarda yaşadığı enflasyon oranlarındaki değişimi grafiklerle paylaştı.

Aydemir; Enflasyondaki artışı faiz artırımı yoluyla dizginlemeye çalışan ülkelerde yatırımların da azalmasıyla küresel ekonominin resesyon riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Türkiye Ekonomisinde Görünüm

Ülkemizin de küresel ekonominin bir parçası olarak dünya genelinde yaşanan sorundan etkilendiğini belirten Aydemir, ülkemizde de bir hayat pahalılığı sorunu yaşandığını söyledi. Ülkemizde yaşanan sorunu minimize etmek için hükümetin tüm kesimleri enflasyon karşısında koruyacak destek paketlerini hayata geçirdiğini ve vatandaşı yalnız bırakmadıklarını ifade etti. 

Özellikle artan enerji fiyatları karşısında vatandaşlarımızı koruduklarını belirten Aydemir, devletin doğalgazda %80, elektrik de ilk kademede %50 sübvansiyon uyguladığı söyleyerek Avrupa’da hane halkına en ucuz doğalgaz ve elektrik sağlayan ülke olduğumuzu ifade etti.

Türkiye Ekonomi Modeli

Aydemir; ‘Kendimize özgü ekonomik model olan Türkiye Ekonomi Modeli’ni devreye alarak; Ülkemizi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmeden yatırımları, istihdamı, üretimi ve ihracatımızı artırarak ülkemizi büyütmeye devam ediyoruz, dedi. Ayrıca, Türkiye’nin son dönemlerdeki ekonomik büyüme, istihdam ve ihracat rakamlarını vererek ülkemizin doğru bir istikamette ilerlediğini ifade etti.

En Büyük Pahalılık, Ulaşamamaktır!

Aydemir, ayrıca Rusya’nın Avrupa ülkelerine doğalgazda arz kısıtlamasına gitmesi nedeniyle Avrupa ülkelerinde kışın zor geçeceğinin ama ülkemizde ise Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin uyguladığı dengeli ve başarılı politika sayesinde enerji alanında bir sıkıntı yaşamayacağız, dedi.

Bütçe Rakamları

Milletvekili Aydemir konuşmasına bütçe rakamları üzerinde açıklamalarda bulunarak devam etti. 

2023 Yılı;
-    Bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira,
-    Bütçe Gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira,
-    Vergi Gelirlerinin 3 trilyon 200 milyar lira, 
-    Bütçe Açığının ise 565 milyar lira olacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Muhalefetin bütçenin bir faiz bütçesi olduğu yönündeki eleştirilerine de cevap veren Aydemir; 2002 nominal rakamları ile 2023 yılı nominal rakamlarını karşılaştırmanın doğru olmadığı söyledi. Eğer bir kıyaslama yapılacaksa bunun oransal olarak yapılması gerektiğini söyleyen Aydemir, 2002 yılında toplanan vergilerin %85.7’sinin faiz harcamalara gittiğini ifade etti. Bugün ise toplanan vergilerin sadece %15.5’nin faiz harcamalarını gittiğini söyleyen Aydemir Bütçedeki faiz harcamalarının payının azaldığına vurgu yaptı. Bunun sayesinde toplanan vergilerin büyük kısmının faize değil yatırımlara ve millete aktarıldığını belirtti.

Eğitim

Beşeri sermayenin öneminin farkında olduklarını belirten Aydemir; bu yüzden 20 yıldır AK Parti Hükümetlerinin Bütçeden aslan payını eğitime ayırdıklarını ifade etti. Eğitime aktarılan kaynaklarla okul ve derslik sayılarını ciddi şekilde artırıldığı, okulların fiziki ve teknolojik altyapılarının da iyileştirildiğini ifade etti. 

Eser ve İcraatlar

Aydemir, konuşmasının sonunda AK Parti Hükümetleri döneminde birçok alanda toplumun farklı kesimleri için yapılan hizmetleri de ifade ederek konuşmasını tamamladı.

2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Kesin Hesap Kanunu’nun görüşmeleri 25 Kasıma kadar komisyonda görüşülmeye devam edecek, Aralık ayında da TBMM Genel Kurulunda görüşülerek Bütçe süreci tamamlanacak.