Bakırlıoğlu, konuşmasında kanun teklifindeki eksikliklere dikkat çekti ve hükümeti sert bir dille eleştirdi. “Emekçiye vergi, emekliye vergi, ev sahibine vergi, çiftçiye vergi, hayvana vergi, hayvancıya vergi. Hazine Bakanı bütçe açığını azaltmak için nereden vergi alacağını şaşırmış durumda. Her yere saldırıyor; vergi, vergi, vergi!” dedi.

Kod Kanun Eleştirisi
Bakırlıoğlu, teklifin neden kod kanun olarak getirilmediğini sorguladı. “Kanunun adı ‘Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ olarak geçmekte ve torba kanun olarak görüşülmekte. Oysa teklifin tamamı kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri içeriyor. Bu konuyu torba kanun yerine kod kanun olarak görüşebilirdik. Neden bu teklif karşımıza ‘kripto varlıklar hakkında kanun teklifi’ olarak gelmedi? Ayrıca, bu kanun teklifi neden tali komisyonlarda görüşülmedi?” diye sordu.

Anayasa'ya Aykırılık İddiaları
Bakırlıoğlu, İç Tüzük 38’e atıfta bulunarak, kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti. “Komisyonlar, kendilerine havale edilen tekliflerin Anayasa'ya uygun olup olmadığını incelemekle yükümlüdür. Bu kanun teklifinin 7'nci ve 10'uncu maddeleri Anayasa'nın 13'üncü, 26'ncı ve 48'inci maddelerine aykırıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen önergemiz kabul edilmedi” şeklinde konuştu.

Geç Kalınan Düzenlemeler
Bakırlıoğlu, kanun teklifinin geç kalındığını belirtti. “Neden bu düzenleme bu kadar geç gündeme geldi? Kripto varlıklarla ilgili düzenleme yapılacağı Nisan 2021 Thodex vurgunu sonrası belirtilmişti. Üç yıl içinde başka vurgunlar da yaşandı. Bu düzenleme geç kalmış ve can yakmış bir düzenlemedir. Ülkemizde kapsamlı bir blok zincir strateji belgesi bulunmamaktadır. SPK, BDDK, Hazine ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan bir strateji belgesine ihtiyaç bulunmaktadır” dedi.

SPK’ya Sınırsız Yetki Veriliyor
Bakırlıoğlu, kanun teklifinin SPK’ya sınırsız yetki verdiğini ifade etti. “Kripto varlık düzenlemelerine dair global standartlar henüz oluşmadı. Bazı konular ikincil düzenlemelere bırakılmamalıdır. Asgari sermaye miktarına yer verilmemesi, sigorta düzenlemesi bulunmaması, mevduat hesaplarıyla ilgili belirsizlikler önemli eksikliklerdir. Platformların güveni kötüye kullanması durumunda alınacak tedbirler ve cezai yükümlülükler net değil” şeklinde konuştu.

Yeni Vergi Düzenlemeleri
Bakırlıoğlu, hükümetin vergi politikalarını eleştirerek, “Motokuryelerin kazançları, garsonların bahşişleri vergilendirilecek, meskenlerin kiralarına stopaj getirilecek. Yem ve gübreye vergi getirerek üreticinin fişini çekiyorlar. Emekçiye vergi, emekliye vergi, ev sahibine vergi, çiftçiye vergi, hayvana vergi, hayvancıya vergi. Hazine Bakanı nereden vergi alacağını şaşırmış durumda. Milyarlarca dolarlık bir piyasadan vergi alınmıyor. Emeklinin günahı kaçamaması mı? Emekçinin, çiftçinin günahı ne? Bu konuda ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç var” dedi.

Bakırlıoğlu’nun konuşması, Meclis Genel Kurulu’nda geniş yankı uyandırdı. Eleştiriler, hükümetin vergi politikalarının ve kanun teklifinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Editör: Mustafa Özdemir