Akhisarlı 9060 üreticiye, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek ödemeleri kapsamında mazot ve gübre desteği yapıldı. Akhisar’da pamuk üretimi yapılan parseller hariç olmak üzere toplamda 333.525,218 dekar alanda, 36.891.714,46 TL ödeme gerçekleştirildi.

Çiftçilere yönelik olarak tek kalemde gerçekleştirilen bu mazot ve gübre desteği ödemesi, bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. Toplamda 36.891.714,46 TL'lik destekleme ödemesi, Akhisarlı çiftçilere tarımsal üretimde destek olmayı hedefleyen bir adım olarak hayata geçirildi.

Bu destekleme ödemesi, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve çiftçilere ekonomik destek sağlamak amacıyla uygulanan projelerden biridir. Akhisarlı çiftçilere yapılan bu ödemenin, bölgedeki tarımsal faaliyetleri destekleyerek yerel ekonomiye olumlu bir katkı sağlaması beklenmektedir.