Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Hayat Boyu Öğrenme Programı” kapsamında 48 saat süreli Zeytin Budama Kursu düzenlendi. 75 Kişinin katılım sağladığı eğitimlerde Zeytin yetiştiriciliği ve budama teknikleri konusunda kapsamlı bilgiler verildi. 17 Ocak 2022 - 03.02.2022 tarihleri arasında düzenlenen kurs teorik ve pratik olmak üzere 2 aşamalı gerçekleştirildi. Zeytin bahçelerinde yapılan uygulama eğitimlerinde kursiyerlere uygun budama teknikleri ile şekil, mahsul ve gençleştirme budamalarının prensipleri hakkında bilgiler verildi. Kursiyerler çok sayıda ağaç budama fırsatı bularak konu hakkındaki yetkinliklerini geliştirdiler.

PROGRAMIN AMAÇLARI; 

Zeytin Ağaçlarında Budama kurs programı sonunda bireyin; 
1. Zeytin ağaçlarının gelişim kuvvetlerini belirlemesi, 
2. Zeytin ağaçlarında zamanında ve tekniğine uygun budama yapması, 
3. Tekniğine uygun olarak zeytin ağaçlarına şekil vermesi, 
4. Tekniğine uygun olarak zeytin ağaçlarında ürün budaması yapması, 
5. Tekniğine uygun olarak zeytin ağaçlarında gençleştirme budaması yapması amaçlanmaktadır. 

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

1) Zeytin budama programı; zeytin bitkisinin gelişim durumu, yaş ve verim dönemine göre yapılan budama tekniklerinin anlatıldığı programdır. 
2) Bu modülle kursa katılan bireylere uygun zaman ve tekniklerle zeytin ağaçlarında budanmasına ait becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

3) Bu kurs teorik ve uygulamalı eğitimlere uygun olan yöntem ve teknikler uygulanır. 

4) Bu program ile bireylerin sahip olduğu yeterliklerini kazanan, kendi kendilerine öğrenebilen, aktif olmalarını sağlayan, bireyleri araştırmaya yönlendiren, kendi kendilerini değerlendirebilen bilgi ve becerilerini ortaya çıkaran eğitim ve öğretim verilip mesleğin yeterliklerine sahip bilgi sahibi üretici gönüllüsü olmaları hedeflenmiştir. 
5) Kurs sonrası yeterli donanıma sahip üreticiler halen zeytin üreticiliği yapan sosyal sorumluluk amaçlı kurulan dernek, vakıf v.b. STK’lar gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma gereği duyarlar.
 
6) Her kurs sonunda, sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile kazanımlar değerlendirilir. 
7) Kurs programı sonunda yapılan değerlendirmede başarılı olanlara mevzuata uygun belge düzenlenir.

İlçemizde, Zeytin Budama kurslarına katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımız kayıt için Akhisar Halk Eğitim Merkezine müracaat edebilmektedir.