İSG uzaktan eğitim var mı sorusu İSG eğitimleriyle alakalı en çok merak edilenlerden birisidir. Evet. İSG eğitimleri uzaktan da verilebilmekte ya da alınabilmektedir. 23.3.2020 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre uzaktan İSG eğitimi vardır.

Uzaktan İSG Eğitimi Nereden Alabilirim?

Uzaktan İSG eğitimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilmiş kurslardan alınabilmektedir. Bunun için kursun altyapısının yeterli olması gerekir. Altyapısını uzaktan eğitim için hazırlamış kurslar adayları başlıca şu konulardan çalışma hayatına hazırlamaktadır:

·        Psikososyal Risk Etmenleri

·        Ergonomi

·        Korunma Politikaları

·        Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İSG

·        Temel Hukuk

·        İş Hukuku

·        Fiziksel Risk Etmenleri

·        Kimyasal Risk Etmenleri

·        Biyolojik Risk Etmenleri

·        Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

·        İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

·        İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

·        Psikososyal Risk Etmenleri

·        Ergonomi

·        Korunma Politikaları

·        Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

·        Mesleki Kanserler

·        Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

·        Mesleki İşitme Kayıpları

·        Toksikoloji

·        İş Sağlığında Güncel Konular

·        Kaynak İşlerinde İSG

·        El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

·        Bakım - Onarım İşlerinde İSG

·        İSG’ye Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

·        Türkiye’de ve Dünyada İSG

·        İSG Kavram ve Kurallarının Gelişimi

·        İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

·        Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

·        Çalışma Ortamı Gözetimi

·        İş Hijyeni

·        İşyeri Bina ve Eklentileri

·        Fiziksel Risk Etmenleri

·        Kimyasal Risk Etmenleri

·        Biyolojik Risk Etmenleri

·        Yangın

·        Acil Durum Planları

·        Yüksekte Çalışmalarda İSG

·        İnşaat İşyerlerinde İSG

·        Kişisel Koruyucu Donanımlar

·        Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

·        Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

·        Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

·        Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İSG

·        Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması

·        Çalışma Hayatında Etik

·        İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim.

Ücreti Ne Kadar?

Uzaktan İSG eğitimi ne kadar sorusu uzaktan İSG eğitimi almak isteyenlerin cevabını en fazla merak ettiği konulardan birisidir. Her ne kadar sabit bir fiyat bilgisi alınmaya çalışılsa da uzaktan İSG eğitimi ücretleri oldukça değişkendir. Birçok detay eğitim ücretlerini etkilemektedir.

İSG eğitimi veren kursun fiyat politikası en temel etkenlerden birisidir. Yetki belgesi alıp sektörde hizmet veren kurslar büyük oranda özel işletmelerdir ve kendi ücret politikalarını belirlemekte özgürdürler.

İSG eğitimi türü bir diğer etkendir. Uzaktan İSG eğitimleri genel olarak üç ana başlıkta verilmektedir. Bunlar A, B, C sınıfları iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri, iş yeri hekimliği eğitimleri ve diğer sağlık personeli eğitimleridir. Her bir eğitim türünün içeriği farklı olduğundan ücreti de farklıdır.

İSG eğitimi veren kursun sağladığı özel hizmetleri de ücretleri değiştirmektedir. Adaylara sağladığı kaynak kitap, soru bankası, ders notu, deneme sınavı gibi materyal destekleri ücretleri değiştirebilmektedir.