Özel Medigün Akhisar Hastanesi Nöroloji Uzmanı Muzaffer Ö. Balsoy, çağın hastalığı olan Demans (Bunama) hakkında detaylı bir bilgilendirme yaptı.

İşte o açıklama:

Demans, genellikle yaşlılıkla ilişkilendirilse de türüne bağlı olarak 50'li yaşlarda da görülebilen, günlük hayatı sekteye uğratan hafıza, düşünme ve sosyal becerileri etkileyen bir belirti grubudur. Alzheimer hastalığı sıklıkla Demans terimiyle eşanlamlı kullanılsa da Demans, bir hastalık adı değil, belirtilerin genel adıdır. Birden fazla hastalık Demansa neden olabilir.

Demansın belirtileri, bilişsel değişiklikler, hafıza kaybı, iletişimde zorlanma, görsel becerilerde eksiklik, akıl yürütme ve sorun çözmede zorlanma, motor fonksiyonlarda zorlanma, kafa karışıklığı, psikolojik değişiklikler gibi çeşitlilik gösterir.

Belirli Demans tipleri nedenine bağlı olarak tedavi edilebilir. Önlenebilen Demans risk faktörleri arasında metabolik ve endokrinolojik anormallikler, beslenme eksiklikleri, zehirlenme, beyin tümörleri ve oksijen yetersizliği bulunmaktadır.

Demansın yaş, soygeçmiş, çevresel faktörler ve genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabileceği belirtilmiştir. Doktorunuza başvurmanın önemine vurgu yapılmış ve teşhis sürecinde bilişsel ve nöropsikolojik testler, nörolojik değerlendirme, laboratuvar testleri ve psikiyatrik değerlendirmenin kullanılabileceği ifade edilmiştir.

Bu detaylı bilgilendirme ile halkın Demans konusundaki farkındalığını artırmayı amaçlayan uzman, erken teşhisin ve tedavinin önemini vurgulayarak toplum sağlığına katkıda bulunmaktadır.