Kamu-Sen, Kesk, Kamu-İş Konfederasyonundan İş Bırakma Eylemi

Türkiye KAMU-SEN, KESK ve KAMU-İş Konfederasyonları Akhisar Temsilcileri Memura yapılan Maaş zammını protesto etmek için iş bırakma eylemi ve mitingler düzenlendi.

Kamu-Sen, Kesk, Kamu-İş Konfederasyonundan İş Bırakma Eylemi

 

Türkiye KAMU-SEN, KESK ve KAMU-İş Konfederasyonları Akhisar Temsilcileri Memura yapılan Maaş zammını protesto etmek için bırakma eylemi ve mitingler düzenlendi. 


Akhisar Öğretmen Evi'nin önünde toplanan sendika üyeleri, Tahir Ün caddesinde yaptıkları yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptılar. Yapılan iş bırakma eyleminde basın açıklaması Türk Eğitim-Sen Manisa Şube yönetim kurulu üyesi Kudret Şen ve Akhisar Eğitim-Sen İlçe temsilci başkanı Ramazan Dede sırayla beraber okudular.


Türk Eğitim-Sen Manisa Şube yönetim kurulu üyesi Kudret Şen ile Eğitim-Sen İlçe temsilci başkanı Ramazan Dede okuduğu basın açıklamasının tam metni:


Merhaba, dostlar ;   (Kudret Şen)

Haklarına, özgürlüklerine ve geleceklerine sahip çıkarak Türkiye’nin her yerinde alanları dolduranlar, Hükümetin kapı kulları değil, taleplerine sahip çıkan emekçiler olduklarını haykıranlar,


Merhaba!        (Ramazan Dede)

Grevsiz toplu sözleşme, toplu sözleşmesiz sendika olmaz diyenler,

Bugün Türkiye’nin dört bir yanında kamu emekçileri olarak, sadece kendisi için değil, insanca bir yaşamı hak eden herkes için grevdeyiz. Yine alanlarda omuz omuzayız.


YAŞASIN SINIF DAYANIŞMASI (Kudret Şen)

Buradan Türkiye’nin her yerinde yüreği aydınlık bir gelecek için çarpan herkese selam gönderiyoruz.


Bugün burada yalnız değiliz. Öğretmenler, İşçiler, sağlık çalışanları, mimar ve mühendisler, öğrenciler, veliler, kadınlar olarak bir aradayız. Omuz omuzayız.


“Bu sömürü düzenine itirazımız var” diyen, kamu emekçilerinin haklı taleplerini sahiplenen herkesi, Kamu Sendikaları adına saygı ve sevgi ile selamlıyoruz.  Hoş geldiniz.


Değerli Dostlar  (Ramazan)

Bugün kamu emekçileri olarak bizimle dalga geçenlere, 2012’nin Türkiye’sinde bizi hala kapı kulu olarak görenlere en iyi cevabı vermek için grev hakkımızı kullanıyoruz. “Grev hakkınız” yok tehditlerini boşa çıkaran yüz binlerce kamu emekçisi bugün tüm Türkiye’de hayatı durdurmuş durumda. Dağın fare doğurmasını bekleyenler dışında herkesin, kamu emekçilerinin, işçilerin, emeklilerin, ataması yapılmayan öğretmenlerin yürekleri bugün bizimle çarpıyor.


12 Eylül 2010 referandumu öncesinde Kamu Emekçilerine  “artık sizler de toplu sözleşme yapacaksınız, haklarınızı koruyacaksınız” diyenler, her zaman olduğu gibi sözlerinde durmamıştır. Referandum sürecinde “nikâh masasında bile böylesine iştahla “EVET” demedik” diyenlerin kamu emekçilerinin karşısına çıkıp özür dilemesi gerekmektedir. 


TOPLU SÖZLEŞME HAKKIMIZ GREV SİLAHIMIZ!

Değerli Dostlar,  ( Kudret Şen)

Sadece adı toplu sözleşme olan bu sistemin yürümeyeceği zaten başından belliydi. Grev hakkının olmadığı bir toplu pazarlık sistemi olur mu? İşverenin, çalışanına hangi konularda talepte bulanabileceğini belirlediği, son kararı kendisinin verdiği bir toplu pazarlık sistemi dünyanın neresinde var?


İşveren sadece sizi dinleyecek, hatta dinliyor gibi gözükecek. Sonra da “sana verdiğimle yetin daha fazlasını istemeye hakkın yok. Grev yapmaya da hakkın yok” diyecek. Uluslar arası hukuktan doğan anayasal hakkımız, Grev hakkımız, yasal güvence altına alınmayacak. Son söz 11 üyesinin 6 sı hükümet tarafından atanan Hakem Kuruluna verilecek. Buna da toplu pazarlık denilecek. Dünyanın neresinde görülmüş böyle bir toplu pazarlık?


GÜN GELECEK DEVRAN DÖNECEK AKP HALKA HESAP VERECEK !

İşte sendikaları, kamu emekçilerini yok sayan bu sistemde başlatılan görüşmelerde hükümet dalga geçercesine 4,5 milyon kamu emekçisine ve emekliye 2012 yılı için önce %3+3, 2013 yılı için %2+3 maaş zammı teklif etmiştir. Üstelik komisyon toplantılarında gündeme getirdiğimiz ekonomik, sosyal, özlük ve demokratik sorunlara ilişkin hiçbir öneri sunmamış,  sendikaların tüm taleplerini görmezden gelmiştir.


Görüşmelerin son gününde sadaka teklifine birkaç kuruş daha ekleyen hükümet 2012 teklifini %3,5 + 4, 2013 teklifini de %3+3 olarak yenilemiştir. Günde ancak bir simit parasına denk gelen, maaşlarımızda aylık olarak ortalama 45-50 TL artış öngören teklifleriyle kamu emekçilerine, emeklilere verdikleri değeri bir kez daha göstermişlerdir.


Şimdi “dağ fare bile doğmadı” diye sitem edenlere sormak gerekiyor. Ne oldu, yüzde yarımlık artışlardan sonra dağ fare doğurdu mu? 4688 sayılı yasanın grevsiz ve toplu sözleşmesiz çıkması için hükümete koltuk değneği olmanıza değdi mi? Gücünüzü kamu emekçiklerinden almak yerine, sırtınızı iktidara yaslamanıza değdi mi?


SAHTE SENDİKA YASASINA HAYIR!

Değerli Dostlar,   ( Ramazan Deder)

Milyonlarca insanla dalga geçen teklifini “bütçe olanakları bu kadar, mali disiplini bozamayız”  diyerek savunan hükümetin ileri sürdüğü hiçbir gerekçe kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Toplusözleşme görüşmeleri göstermiştir ki, ortada sadece sınıfsal bir tercih vardır. Hükümet tercihini kamu emekçilerinden, emeklilerden yana değil, bugüne kadar olduğu gibi sermayeden yana kullanmıştır. Son teşvik paketinde patronlara bir seferde 3 milyar TL teşvik paketi açıklanması bunun ispatıdır. İşsizlik sigortası fonundaki paraların patronlara aktarılması bunun ispatıdır.


AKP hükümeti, her zaman olduğu gibi, patronlara gelince “bonkör”, kamu emekçilerine gelince “cimri” olmayı sürdürmektedir. Her fırsatta ekonomik büyüme rakamları ile övünenlerin bu büyümden pay istediğimizde birden küçülmeleri bu yüzdendir.


SADAKA DEĞİL, TOPLU SÖZLEŞME! (Kudret Şen)

Biz yıllardır emekçilerin, işçilerin talepleri karşısında “hepimiz aynı gemideyiz. Sizin taleplerinizi karşılarsak halk mağdur olur, gemi batar” masallarını duymaktan artık bıktık. Evet bazılarının gemicikleri olsa da aynı gemideyiz. Ancak bu gemide birileri özel kamaralarda lüks bir hayat sürerken, emekçilerin kazan dairesine kapatılmasına artık yeter diyoruz. Geminin yol almasını sağlayan, kazan dairesinde canhıraş çalışan emekçilerin geminin batmasıyla tehdit edilmesini kabul etmiyoruz.


Ya taleplerimizin karşılanması halinde halkın mağdur olacağını söylemelerine ne demek gerekir? 


Kimdir bu halk?


Halk, bu ülkenin açlık sınırına yakın yoksulluk sınırına uzak bir yaşama mahkûm edilen kamu emekçileri değil midir?


Halk, yıllarca emeği sömürdükten sonra unutulan, sefalete itilen emekliler değil midir?


Halk, kar hırsı yüzünden gerekli önlemler alınmadan çalışmaya zorlandığı için binlercesi iş cinayetlerine kurban edilen, kıdem tazminatlarına bile göz konan işçiler değil midir?


Halk, açlık sınırının 1.050 TL olduğu koşullarda 751 TL’ik kölelik ücretinin reva görüldüğü milyonlarca asgari ücretli değil midir?  


HÜKÜMET ZAMMINI ALBAŞINA ÇAL ( Ramazan Dede )    

Halk, yaşam alanları HES’lerle talan edilen, gübre, mazot parası bulamadığı için tarım yapamaz hale getirilen köylüler değil midir?


Halk, sırtına binen vergi yüküyle can çekişen küçük esnaf değil midir?


Bizce halk toplumun %99’unu oluşturan bu kesimlerdir.


EMEKÇİYİ SATANI BİZDE SATARIZ!

Değerli Dostlar,  ( Kudret Şen)

Halka yabancı olanlara, halkı tanımayanlara sesleniyoruz. Halk biziz. Halk burada. Bu halk kendisini mağdur edenleri, yok sayanları biliyor. Yunanistan’da, İspanya’da, İtalya’da  olduğu gibi dünyanın her yerinde krizi halkların değil, halkları sömürenlerin yarattığını herkes biliyor. Bakmayın bilmezden gelmelerine, halkın kim olduğunu onlar da çok iyi biliyorlar. Onların orta vadeli planları da uzun vadeli planları da halkı, emekçileri yan yana getirmemek üzerine kuruludur. Emekçilerin bir araya gelmesinden öylesine korkuyorlar ki;


(Ali İlhan)

Şafaktan korkuyorlar dostlar

Görmekten, duymaktan, dokunmaktan korkuyorlar.

Yağmurda çırılçıplak yıkanır gibi ağlamaktan,

Sımsıkı bir ayvayı dişler gibi gülmekten korkuyorlar.

Sevmekten korkuyorlar,

Tohumdan ve topraktan korkuyorlar.

Ne ıskonto, ne komisyon, ne veda isteyen bir dost eli,

Sıcak bir kuş gibi, gelip konmamış ki avuçlarının içine.

Umuttan korkuyorlar 

Umuttan korkuyorlar dostlar umuttan,

Korkuyorlar, türkülerimizden korkuyorlar,


(Ramazan Dede)

Şafaktan, sevmekten, türkülerimizden ve her şeyden önce umuttan korkanların bu korkusuna defalarca şahit olduk. Grevli toplu sözleşme, insanca bir yaşam talebiyle gerçekleştirdiğimiz birlikteliğimizden korkuyorlar.


Temel eğitimi bile paralı hale getiren, ekonomiye ucuz işgücü sağlamak için çocuk işçiliğinin önünü açan,  kız çocuklarını eve hapsetmeyi amaçlayan 4+4+4 yasasındaki yanlışlara karşı verdiğimiz mücadeleden korkuyorlar.


SUSMA SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK! (Kudret Şen)

Ama ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar korkarlarsa korksunlar, bugün Türkiye’nin dört bir yanında zulmün kayalarına vurmaya başlayan Grev dalgaları, emekçilerin birleşik gücünün önünü açıyor. Bugün grev önlüğü giyip halaya duranlar yarın tüm ülkeyi bayram yerine çevireceklerinin müjdesini veriyor.


“Çekin artık elinizi ekmeğimizden, aşımızdan” diyen milyonlar, önlerindeki her engeli kararlılıkla aşmaya hazırlanıyor.


ZAM ZÜLÜM İŞKENCE İŞTE AKP! (Ramazan)

Kamu emekçilerinin taleplerini ve iradelerini yok sayan, geleceğini ipotek altına almaya çalışanların oyununu bozmaya kararlıdır.


Bizlere tek teminatı şiddet, baskı ve daha fazla yoksulluk olanlara karşı bizim teminatımız fiili meşru mücadele geleneğimiz olmaya devam edecektir.


Tüm emekçileri, işçileri, halkımızı, yoksulluğun, sefaletin, baskıların karanlık dünyasına karşı mücadele içinde birleşmeye ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz.


YAŞASIN EMEKÇİLERİN BİRLEŞİK MÜCADELESİ! ( Kudret Şen)

YAŞASIN GREVLİ TOPLUSÖZLEŞMELİ SENDİKAL MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN ONURLU İNSANCA YAŞAM MÜCADELEMİZ!

BİZ ÇOCUKLARIMIZA ONURLU BİR GELECEK BIRAKACAĞIZ; YA SİZ!  YA SİZ!


Siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, demokrasi mücadelesinden emekli olmamış emeklilerimize, tüm hizmet kollarından yüreği bizimle birlikte olanlara, teşekkür ediyoruz. Şimdi halaya davet ediyoruz.


Kamu Emekçileri Sendikaları Adına;

KESK (Eğitim Sen, SES, BES, Tüm Belsen, Tarım Orkam Sen, Kültür Sanat Sen) TÜRKİYE KAMU SEN ( Türk Eğitim -Sen, Türk sağlık- Sen, Türk Büro- Sen, Türk Tarım –Sen, Türk Haber-Sen)  

 

Kamu İş ( Eğitim İş)

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber