Düğün yapacaklar salon tutarken dikkat!

Düğün ruhsatı olmadan düğün ve nişan organizasyonu yapan yerler hakkında açılan davada haksız rekabet teşkil ettiği yönünde karar verilerek artık Akhisar’da düğün salonu ruhsatı olmadan organizasyon yapan yerlerin durdurulmasına karar verildi.

Düğün yapacaklar salon tutarken dikkat!

İzmir Barosuna kayıtlı Akhisarlı avukat Osman Güler yaptığı açıklamada: “Bu röportaja konu olan davanın temeli, düğün ruhsatı olmadan düğün veya nişan organizasyonu yapan yerler ile ilgili hukuki açıdan nasıl bu duruma engel olunabilir noktasında daha önceden bir çalışma başlattık. Yapmış olduğumuz incelemelerde, Yargıtay’ın da çeşitli hukuk dairelerinin farklı zamanlarda farklı yerlerle ilgili olarak haksız rekabet eylemleri olduğuna dair kararları olduğunu da gördük. Bu yönde Yargıtay’ın içtihatları da olduğunu gördük. Kendi nezdimizde de yapmış olduğumuz çalışmaları tamamladıktan sonra harekete geçme kararı aldık.

Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014’e 189 esas sayılı dosyasına tevzi olunan dava dilekçemiz ile yasal süreci başlattık. Bu davadaki talebimizin temel dayanağı, davalı olarak gösterdiğimiz yerlerin haksız rekabet içeren eylemleri noktasında 6102 sayılı Türk ticaret kanunun 55E bendinde ifade edilen özellikle kanun veya sözleşme ile rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olan iş şartlarına uymayanlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur hükmünün ihlali noktasında yasal dayanağımızı esas alıp dosyamızı buna göre hazırladık. Zaten Türk ticaret kanunun bu maddesinde ve bu hukuki duruma yer verilmesinin temel amacı dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması ve devamıdır. Bu bizim için temel noktadır. Dürüst olmayan rekabet ortamını yaratan davalıların, yani ruhsatı olmadan düğün organizasyonu yapanların söz konusu eylemlerinin yasal sonuçlarına katlanmaları amaçlanmıştır. Yapılan yargılamada dosyamız çok büyük aşamalar kaydetti. Dosyamız Ankara ticaret mahkemesi, İzmir ticaret mahkemesi bağlamında talimatla bilirkişi heyetleri kuruldu.

Üniversitelerdeki hocalardan raporlar alındı ve tam tekmil bir yargılama sonunda Akhisar 2. asliye hukuk mahkemesi 2014/189 Esas, 2019/329 Karar dosyası üzerinden 2019’a 329 karar sayılı ilamı ile taleplerimizin haklı olduğu kararını verdi ve sonuç olarak düğün salonu ruhsatı olmadan düğün yapanların bu haksız rekabet doğuran eylemlerinin menine ve durdurulmasına karar verildi. Bu karar aleyhine davalılar üst mahkeme nezdinde itiraz ettiler ve itiraz üzerine dosyamız İzmir’de bölge adliye mahkemesi 11. hukuk dairesi tarafından incelendi. İzmir bölge adliye mahkemesi 11. hukuk dairesinin 2020’ye 1310, 2020’ye 1056 karar sayılı 24 Kasım 2020 tarihli kararı ile Akhisar ticaret mahkemesine vermiş olduğu haksız rekabet teşkil ettiği yönündeki kararı onayladı ve dolayısıyla artık Akhisar’da düğün salonu ruhsatı olmadan organizasyon yapan yerlerin durdurulmasına karar verildi. Bu karar Yargıtay yolu açık olan bir karar değildi ve dolayısıyla temyiz yolu kapalı olduğu için kesin bir karardır. Bu karardan sonra artık Akhisar’da ruhsatı olmayan yerlerin düğün ve nişan organizasyonu yapmasının önüne geçildi” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber