Akıllı mercek olarak adlandırılan trifokal (3 odaklı ) ve bifokal (2 odaklı) göz içi mercekleri yaklaşık 20 yıldır tüm dünyada giderek artan bir sıklıkta kullanılmaktadırlar ve uzak yakın gözlük gereksinimini ortadan kaldırmayı hedeflemektedirler.

Kataraktı olan hastalar ve 45 yaş üstü hem uzak hem de yakın görme problemleri olan sağlıklı bireyler akıllı mercekler için uygun adaylardır. Cerrahi bir işlem ile hastanın kendi merceği dışarı alınarak kişiye özel yapay göz içi merceği yerleştirilir. Operasyon süresi 20-25 dakikayı geçmemektedir ve genel anestezi gerektirmez.

Glokom, sarı nokta retinayı etkileyen diyabet vb. durumlarda bu mercekler kullanılamaz. Ameliyat sonrası 1.haftada hastalar rutin hayatlarına dönebilirler. Gece ışık parlamaları ve ışık kaynakları etrafında haleler görme gibi şikayetler çoğu hastada olmakla beraber genel olarak 3-6 ay arasında şikayetler kaybolmaktadır. Renklerle yoğun çalışan ressam, tütün ekspertizi vb. meslek grupları da bir miktar kontrast kaybı yaşayacaklarından yine bu mercekler önerilmez.

Genel olarak bakıldığında akıllı mercekler tüm dünyada ve ülkemizde yoğun olarak kullanılan ve hasta memnuniyetinin yüksek olduğu göz içi merceklerdir.


Göz Hastalıkları Uzmanı 
Op.Dr.Mehmet Fatih BALLI