Kursun ise 29 Temmuz Pazartesi-2 Ağustos Cuma tarihleri arasında tamamlanması planlanmaktadır.

Planlanan kurs toplam 20 ders saati olup; Kursa katılmak isteyenlerde aranan nitelikler, kursun amacı, eğitimcileri ile ilgili detayları şu şekildedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ:12 DERS SAATİ
KURBAN KESMENİN İSLAMİYETTEKİ YERİ VE ÖNEMİ:4 DERS SAATİ
KURBAN KESİM İŞLEMİ:4 DERS SAATİ

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında modülleri verebilecek eğiticiler aşağıda
sıralanmıştır.
1. “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” modülü:
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile meslek dersi öğretmeni
olarak atananlar veya İs Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları.
2. “KURBAN KESMENİN İSLAMİYETTEKİ YERİ VE ÖNEMİ” modülü:
 Müftülükler tarafından görevlendirilen eğitimciler.
3. “KURBAN KESİM İŞLEMİ” modülünü:
İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile Belediye Başkanlıkları tarafından
görevlendirilien eğitimciler.

PROGRAMIN AMAÇLARI
Kurban kesim elemanı kurs programını bitiren bireyin,
1. Kurban kesmenin İslamiyet’teki yeri ve önemini kavranması,
2. Kurban kesim işlemini islami kurallara göre gerçekleştirmesi
amaçlanmaktadır.