Akhisar’da sağlık alanında birçok yenilikleri bünyesine katmayı hedefleyen Özel Doğuş Hastanesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Polikliniği ile bir ilki gerçekleştirdi.

Akhisar Press Haber’e konu hakkında detaylı bilgiler paylaşan Özel Doğuş Hastanesi yönetimi, “sağlığın her alanında Doğuş seninle” sloganı ile hareket ettiklerini bölgede bir ilki gerçekleştirerek Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hekimi Doç. Dr. Bülent Uysal ile vatandaşlara hizmete başladıklarını açıkladı.

Kendini bu Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanına adamış olan ve bu konuda birçok başarıya sahip Doç. Dr. Bülent Uysal ise GETAT birimini şöyle açıklık getiriyor; “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) farklı kültürlerin inanış ve teorilerine dayanarak fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, hastalıkları teşhis etme ve tedavi etme gibi sağlığın idamesi için kullanılan bilgi, beceri ve uygulamaların tamamıdır.”

bulent1Doç. Dr. Bülent UYSAL hakkında

1997 yılında GATA Gülhane Askeri Tıp Akademisinden mezun olan Doç. Dr. Bülent UYSAL fakülte eğitimini tamamladıktan sonra Şırnak Uludere 5. Jandarma Sınır Taburunda ve Çanakkale 116. Jandarma Er Eğitim Alayında revir tabipliği görevlerinde bulundu. 2004 yılında TUS sınavında kazandığı GATA Fizyoloji Anabilim Dalındaki 4 senelik Fizyoloji Uzmanlığını 2008 yılında tamamladı. 2011 yılında Fizyoloji Doçenti unvanını kazandı. Akademik hayatı boyunca Fizyoloji yoğun deneysel laboratuvar çalışmalar gerçekleştirdi.  Çalışmalarında enflamatuar kronik hastalıklar, ozon tedavisi, melatonin ve kanser konuları ön planda olmak üzere birçok alanda ulusal ve uluslararası yayınlar yaptı. 2014-2015 yılları arasında 1 yıl boyunca ABD Newyork Eyaleti Columbia Üniversitesi Patoloji ve Hücre Biyolojisi Laboratuvarlarında metabolik Hastalıklarla ilgili araştırmalarda bulundu. 

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi

Zaman içinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları üzerinde yoğunlaşarak hastalarına hizmet vermeye başlayan Doç. Dr. Bülent UYSAL “Ozon Tedavisi” konusunda Türkiye’de ilk akademik ve deneysel çalışmaları yapmış aynı zamanda ilk bilimsel yayını yapmış kişidir. 

Akhisar Özel Doğuş Hastanesinde kurduğu GETAT ünitesinde Ozon Tedavisi, Proloterapi, Sülük Tedavisi(Hirudoterapi), Biyorezonans, Alfa Lipoik Asit Tedavisi, Glutatyon Tedavisi, PRP Tedavisi gibi pek çok Geleneksel yada alternatif modern Alternatif Tekniklerini, modern tıbbi yöntemlerle koordineli şekilde uygulayan Doç. Dr. Bülent UYSAL hastalarına bütüncül olarak ele almakta ve Fonksiyonel Tıp yaklaşımı çerçevesinde hastalarına hizmet sunmaktadır. 

Alternatif olan tedavi teknikleridir

Doç. Dr. Bülent UYSAL’a göre Tıp tektir, alternatif bir tıp söz konusu değildir, alternatif olan tedavi teknikleridir. İster alternatif, ister geleneksel yada fonksiyonel nasıl ifade edilirse edilsin ana protokol dışında kalan bu teknikler, esas protokollerin etkinliğini arttırma, iyileşme süreçlerine katkı sağlama adına her branşta ciddi katkılar sağladığı bilimsel çalışmalarda da kendini ispatlamıştır. Buradaki esas mesele bilimsellik içinde hareket etmek ve etkin tedavi protokollerini tatbik etmektir. 

Cilt hastalıklarına ciddi katkı sağlıyor

İşte Özel Doğuş Hastanesi bünyesinde kurulan GETAT birimi, hastane ortamında ister cilt hastalıkları olsun ister diğer alandaki rahatsızlıklar hastalara yardımcı olmakta, hastalıklarının iyileşme süreçlerine ciddi katkı sağlamaktadır. Polikliniklerinin şimdiden Akhisar halkı tarafından ciddi teveccüh gördüğünü ifade eden Doç. Dr. Bülent UYSAL, Akhisarlıların sağlık bilinçlerinin yüksek olmasının bu ciddi talepte etkisi olduğunu özellikle ifade etti.