Gündemin birinci maddesinde Sarıçalı Mahallesinde yapılan halı sahaya Beytüşşebap 7. Jandarma Komutanlığı emrinde görevli iken 4 Eylül 1990 tarihinde şehit olan Akhisarlı “Şehit Jandarma Er Selman Adak Spor Kompleksi” isminin verilmesi meclis sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Muhtarlık harcamalarına destek konulu ikinci gündem maddesinde Akhisar Belediyesi tarafından muhtarların harcamalarına destek olmak amacıyla ayni yardım yapılabilmesi için meclis kararı alınması sunuldu ve karar oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Üçüncü gündem maddesinde 2022 yılı Gelir Bütçesinde yeterli olan tertiplerden, yetersiz olan tertiplere ödenek aktarılması görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. Altyapı kazıları ücret tarifesi belirlenmesi konulu gündemin dördüncü maddesinde ise Manisa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda cadde, bulvar, sokak bulunduğundan dolayı ücretlerde standart oluşturulması, altyapı kazıları ile ilgili ücret tarifesi meclise sunuldu ve oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi kabul edildi. 

Gündemin beşinci maddesinde Şeyhisa Mahallesi 80 sokak No:40 adresinde bulunan 810 metrekarelik bahçeli taş ev nitelikli taşınmazın restore edilerek yapılacak Kültür ve Sosyal Tesise ‘Şerifoğlu’ isminin verilmesi şartı ile yıllık 500 TL’ye 8 yıllığına kiralanması için encümene yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

İmar planı değişikliği konulu gündemin altıncı maddesinde Gökçeahmet Mahallesi ticaret alanından Akaryakıt İstasyonu Alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği başvurusu meclise sunuldu ve oy birliği ile İmar Komisyonuna havalesi kabul edildi. Yine imar planı değişikliği konulu yedinci gündem maddesinde ise Efendi Mahallesinde bulunan konut alanının cami alanına dönüştürülmesi amaçlı imar planı başvurusu meclis sunuldu ve oy birliği ile İmar Komisyonuna havalesi kabul edildi. 

Sekizinci gündem maddesinde ise Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün belirttiği yazıya istinaden trafo yeri belirlenmesi konusu meclise sunuldu ve oy birliği ile İmar Komisyonuna havalesi kabul edildi.

Dokuzuncu gündem maddesinde yer alan Hürriyet Mahallesi’ndeki imar planı değişikliği ile onuncu gündem maddesinde yer alan Atatürk Mahallesindeki spor alanı, park alanı yer değişimi, imar planı değişikliği İmar ara komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi ve bu gündem maddesinin görüşülmesi için Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından ara komisyon için 10 dakika meclise ara verildi. Komisyondan geldikten sonra her iki madde oy birliği ile kabul edildi. 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yapı yaklaşma sınırı içinde hafif yapı malzemeleri ile yapılacak koruyucu nitelikli kısımların uygulama şartlarının belirlenmesi konulu 11. maddesi meclise sunuldu ve meclisçe oy birliği ile kabul edildi. 

12.gündem maddesinde Akhisar Hanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması yönelik Uygulama İmar Planı önerisi ve İmar Komisyonu Raporu meclise sunuldu ve meclisçe oy birliği ile kabul edildi. Trafo alanı konulu 13. gündem maddesinde Ulucami Mahallesinde trafo alanı ayrılmasına yönelik imar komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi. İmar Planı Değişikliği konulu gündemin 14. maddesinde Kayalıoğlu Mahallesinde turizm tesis alanı yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmasına yönelik imar planı değişikliği komisyondan geldiği gibi oy birliği ile kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyon Kararı konulu 15.gündem maddesinde Spor ve Sanat Kurs Ücretlerine eklenecek kurslardan alınacak ücret ile ilgili komisyon kararı oy birliği ile kabul edildi.

ŞEHİTLERİN ADI AKHİSAR’DA YAŞAYACAK

16.gündem maddesinde Akhisar Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi 353-1 sokak üzerinde yeni yapılan parka 13 Aralık 2020 tarihinde şehit düşen polis memuru Mustafa Çiğdem’in isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilirken, 17.gündem maddesinde yer alan Reşatbey Mahallesi 335 sokakta bulunan parka 13 Haziran 2018 günü şehit düşen polis memuru Turan Sütçü isminin oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin on sekizinci maddesinde Akhisar Belediyesi eski Belediye Başkanı Salih Hızlı’nın isminin Cuma Pazarına verilmesi Kanun ve Nizam Komisyonunda kalmasına oy birliği ile karar verildi.  Son gündem maddesinde ise Kanun ve Nizam Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunda oy çokluğu ile gelen karar meclis tarafından yine oy çokluğu ile kabul edildi.

Ek gündem maddesinde mülkiyeti Akhisar Belediyesi’ne ait Selendi Mahallesindeki arsaların satışı için encümene yetki verilmesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi. Birinci önergede Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Mermercilik, Taşçılık, Plastikten Granür ve betondan mamul imalatının yapılması hususunda Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından hazırlatılmış olan imar planı değişikliği önerisi İmar Komisyonuna oy birliği ile havalesi kabul edildi. Meclisin ikinci önergesinde ise Çağlak Tarım Üretim Pazarlama Ticaret A.Ş.’nin 31 Ocak 2021 tarihli kararı ile şirketi kalkındırabilmek, üretim ve hizmet kapasitesini arttırıp piyasa şirketleri ile rekabet edecek düzeye gelebilmesi adına Akhisar Belediye Başkanlığına ait gayrimenkullerin kullanım haklarının 10 yıl süre ile şirkete ayni sermaye olarak konulması meclis gündemine sunuldu. AK Parti ve MHP meclis üyelerinin çekimser oy kullandığı bu madde, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. 

Üçüncü önergede, Erdelli Mahallesi şehidi Halil Sani Dinçer’in adının meclisin uygun göreceği parka ya da alana isminin verilmesi Kanun ve Nizam Komisyonuna havale edildi. Dilek ve temennilerin ardından 2022 yılı Mart ayı meclis toplantısının 1 Mart 2022 Salı günü saat 16.00’da yapılması kararlaştırıldı.