Kalp ritim bozukluğu veya aritmi, kalbin normal ritminden sapma gösteren herhangi bir durumu ifade eder. Kalbin normalde belirli bir düzende ve hızda atması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda, kalp atışları düzensiz olabilir, çok hızlı veya çok yavaş olabilir. Bu durumlar aritmi olarak adlandırılır.

Aritmiler çeşitli türlerde olabilir:

Taşikardi: Kalp atışlarının normalden daha hızlı olması durumudur. Sinüs taşikardisi, atriyal taşikardi gibi farklı alt tipleri bulunmaktadır.

Bradiaritmiler: Kalp atışlarının normalden daha yavaş olması durumudur. Sinüs bradikardisi, blok gibi örnekleri vardır.

Atriyal Fibrilasyon (AFib): Kalbin üst odacıklarından biri olan atriumda düzensiz ve hızlı atışlar oluşur. Bu durum, kalbin düzenli ve etkili bir şekilde kan pompalayamamasına neden olur ve tedavi edilmezse inmeye neden olabilir.

Ventriküler Fibrilasyon (VFib): Kalbin alt odacıklarından biri olan ventriküllerde ani ve düzensiz kasılmalar meydana gelir. Bu durum ciddi bir durum olup kalp durmasına neden olarak ölümle sonuçlanabilir.

Bunların dışında onlarca Aritmi çeşidi vardır hangi aritmi, önemli mi değil mi, tedavi gerekir mi sorularına uzmanına danışarak karar verilmelidir.

Aritmiler genellikle çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir:

Kalp damar hastalıkları
Hipertansiyon
Kalp yetmezliği
Elektrolit dengesizlikleri
Genetik faktörler
Sigara kullanımı veya alkol tüketimi gibi zararlı alışkanlıklar
Stres veya anksiyete gibi psikolojik durumlar
Çoğu aritmi semptomları hafif olabilir veya kişi hiçbir belirti hissetmeyebilir. Ancak bazı durumlarda, kalp çarpıntısı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bayılma hissi gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Teşhiste kardiyolojik muayene EKG, ekokardiyografi, 24 saat ritim holter ve yeni nesil yapay zeka incelemeleri yapılabilir.