Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren ek gösterge cetvellerindeki değişikliğin uygulanmasında ortaya çıkan sorun ve karmaşalara değindi.

Bakırlıoğlu; "7417 sayılı kanunla değişen 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren ek gösterge cetvellerindeki değişikliğin uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar, karmaşaya neden olmuştur.

3600 ek gösterge değişikliği aynı zamanda memur emeklilerinin maaşlarına da yansıyacak olması gözleri Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) çevirdi.

Kamu kurumları kanun değişikliğinden kaynaklı ek gösterge değişikliğini çalışanları için uygularken, aynı uygulamayı SGK’nın da emekliler için uygulaması gerekiyor.

Maalesef Sosyal Güvenlik Kurumunun, kanunla ilgili farklı uygulamaları kafaları karıştırdı. 

3600 ek göstergeye hak kazanan bazı meslek gruplarındaki emeklilerin maaşlarının daha düşük ek göstergeye hesaplanması tepkilere neden oldu. 

3600 Emekli Maaşını Artırıyor

3600 ek göstergeyi bu kadar önemli hale getiren aslında emekli maaşlarındaki artış.

Daha önce 2200 ek gösterge ile 30 yıl üzerinden emekli olan bir kişinin ek göstergesi 3600’e çıktığında, emekli memurun maaşı 10.303 liradan 12.653 liraya çıkarak 2.350 TL daha artacaktır.

Aynı Kadroya Farklı Ek Gösterge

Aynı kadrodan emekli olmalarına rağmen e-devlet’te SGK’nın emeklilik bilgi sisteminde farklı ek göstergeler karşımıza çıkmaktadır. 3600 ek göstergeye hak kazanan bir çok emeklinin maaşı daha düşük ek göstergeye göre hesaplanmıştır.

Örneğin yükseköğrenim mezunu ve intibakları yapılmış olan sağlık hizmetleri sınıfından Veteriner Sağlık Teknikeri olarak emekli olanların bazılarının ek göstergesi 3600 olarak görülürken, bazılarının ek göstergesi 2800 olarak görülmektedir.

E- devlet’te birisinin ünvanı Veteriner Sağlık Teknikeri olarak görülürken, diğeri Tekniker olarak görülmektedir.  

Aynı durumun başka unvan ve meslek gruplarında da olduğu belirtilmektedir. 

SGK bu sorunu çözmeli ve emeklilerin mağduriyetini en kısa zamanda gidermelidir. 

Kapsam Dışı Kalanlar Rahatsız

Temmuz ayında çıkan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair kanunla 1. derecedeki öğretmenler, sağlık çalışanları, emniyet ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verilirken teknik hizmetler sınıfındaki yükseköğrenim görenler, şefler ve 1. dereceye gelen memurlar kapsam dışında bırakıldı.

Bu durum kamu kurumlarında çalışma barışını olmuşuz etkilemiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Meclis’te  düzenlemenin daha fazla genişletilmesine yönelik talepler olduğunu ve gerekli çalışmayı yaptıklarını belirterek Meclise sunacaklarını ifade etmelerine rağmen hala sorun çözülmemiştir.

Kanunun herkese eşit adaletli şekilde uygulanabilmesi için ek bir düzenlemeyle teknik hizmetler sınıfı, şefler ve 1. dereceye gelmiş memurlara da 3600 ek gösterge verilmelidir.

Meclis seçimden önce bu sorunu çözmelidir." dedi.