Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü budama yapılan bağları kontrol ederek, budamanın amacı, bağlarda odunsu doku hastalıkları ve zararlılar ile bordo bulamacı uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıyor.

Bağcılık masası teknik ekibi uzmanları “budamacı” olarak tabir edilen budama işçilerine çeşitli bilgiler aktardıklarını belirterek; “Budamada bırakılacak ürün çubukları verimli çubuklardan seçilmelidir. Bırakılacak ürün çubukları sağlıklı ve pişkin olmalıdır. Çok kalın ve ya çok ince çubuklar ile boğum araları çok dar ve ya çok geniş olan çubuklar ürün çubuğu olarak bırakılmamalıdır. Ürün çubukları destek sistemi üzerinde dengeli bir şekilde bağlanmalı, çubuklar tellere bağlanırken mümkün olduğunca üst üste ve sık sarılmamalıdır. Çubuklar mümkün olduğunca en alt tele bağlanmalı, tele paralel kısım mümkün olduğunca uzun olmalıdır. Budama artıkları mutlaka bağın arasından uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. Özellikle ölükol ve kav gibi hastalıkların budama makası ile bulaştığından hastalıklı asmalar budanırken ya en sona bırakılmalıdır ya da asmadan asmaya geçerken makas dezenfekte edilmelidir.” şeklinde bağcılara tavsiyelerde bulunuyorlar. 

Bağcılara ve bağlarda budama işi yapanlara, budamada dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken hususlar hakkında pratik eğitim desteği verdiklerini ifade eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, saha çalışmalarına kendisi de eşlik ediyor. Kurumda görevli mühendislerden oluşan bağcılık teknik ekibinin sahada çalışan bütün budama ekiplerine ulaşmaya gayret ettiğini dile getiren Müdür Kılıç; “Budamanın asma üzerinde zayıflatıcı ve gelişmeyi durdurucu etkileri vardır. Ölükol Hastalığı yoğun olarak bulaşmış bağlarda sert budama yapılacağından, asmanın gücü azalmaktadır. Çünkü sert budanan asmada, hafif budamaya göre daha az sayıda sürgün vardır. Dolayısıyla az yaprak oluşturur ve yaprak alanı düşüktür. Çubuklarda fazla göz bırakılarak yapılan hafif budamaya nazaran, sert budanan asmalarda yıllık besin maddesi üretimi daha azdır ve yeterince nişasta depo edemezler.  Bu durumdaki asmalarda kök,  gövde, sürgün, çiçek ve meyvedeki besin maddesi miktarları daha azdır. Bu sebeple Ölükol Hastalığı ile bulaşık asmalarda sert budama yapılacağından gelişme zayıflığı görülür. Hastalıkla iyi mücadele yapılmazsa ileride çok büyük ürün kayıplarına yol açar. Bunun tam aksine hafif budama yapılarak hastalıklı çubukların çıkarılmaması da hastalığın yayılmasında çok büyük hastalık kaynağı olacaktır.” şeklinde açıklama yaptı.

Son yıllarda İlçemizdeki birçok bağda Ölükol Hastalığının sıkça görüldüğünü vurgulayan Ahmet Kılıç; “Ölükol Hastalığı, son yıllarda kış mücadelesinin aksatılması ve gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle İlçemizin tüm bağ alanları risk altındadır. Hastalık; dip gözlerin uyanmaması, gelişme olgunlaşma döneminde sürgünlerin zayıf gelişmesi neticesinde, sürgün ve salkımların kurumalarına yol açarak o yılın verimini direkt olarak etkilediği gibi, ertesi yılın ürününü doğuracak gözleri de tahrip ederek ertesi yılın verimini olumsuz etkilemektedir. Ölükol Hastalığına karşı budama sırasında kurumuş, hastalıkla bulaşık tüm çubuklar kesilerek bağdan uzaklaştırılmalıdır. Bu yöntemle hastalıkla mücadele açısından çok önemli kazanım sağlanmış olacaktır. Tabi ki bu durum dolaylı olarak, çok çubuk çıkarılırsa verim kaybına yol açacaktır. Hastalıkla mücadele yapılmadığında sürgünler ve salkımlar tamamen kurumaktadır. Hastalığa karşı mücadeleler koruma amaçlı yapıldığından, tüm üreticilerimizin aşağıda belirtilen zamanlarda Ölükol Hastalığına karşı mutlaka kış ve ilkbahar mücadelelerini yapmaları gerekir. Hastalığa yakalanmış bağlarda, gelişme döneminin sonlarında ve odunlaşma döneminde yapılan mücadelede mücadele zamanı geçtiğinden boş yere ilaçlama yapılmış olacaktır” sözleriyle durumu değerlendirdi.


ÖLÜKOL HASTALIĞINA KARŞI BUDAMA SIRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Ölükol Hastalığına karşı budama sırasında kurumuş, hastalıkla bulaşık tüm çubuklar kesilerek bağdan uzaklaştırılmalıdır. Bu yöntemle hastalıkla mücadele açısından çok önemli kazanım sağlanmış olacaktır. Tabi ki bu durum dolaylı olarak, çok çubuk çıkarılırsa verim kaybına yol açacaktır.

KIŞ İLAÇLAMASI

Kış mücadelesinde, Budamadan hemen sonra ve gözler uyanmadan 10-15 gün önce % 4´ lük Bordo Bulamacı uygulaması yapılmalıdır. Hastalıkla mücadelede kış ilaçlamaları çok önemlidir.

İLKBAHAR İLAÇLAMALARI

1.İlaçlama sürgünler; 2-3 cm
2.İlaçlama sürgünler; 8-10 cm
3.İlaçlama sürgünler; 25-30 cm olduğunda yapılmalıdır.
İlaçlamalarda hastalığa karşı ruhsatlı ilaçlar mutlaka dozunda kullanılmalıdır. Hastalıkla mücadele yapılmadığında sürgünler ve salkımlar tamamen kurumaktadır. Hastalığa karşı mücadeleler koruma amaçlı yapıldığından, tüm üreticilerimizin yukarıda belirtilen zamanlarda Ölükol Hastalığına karşı mutlaka kış ve ilkbahar mücadelelerini yapmaları gerekir. Hastalığa yakalanmış bağlarda, gelişme döneminin sonlarında ve odunlaşma döneminde yapılan mücadelede mücadele zamanı geçtiğinden boş yere ilaçlama yapılmış olacaktır. Bağcılarımızın doğru zamanda, doğru budama ve ilaçlama yaparak bereketli bir yıl geçirmeleri dileğiyle..