AKHİSAR İLÇESİ HIFZISSIHHA KURULU

Karar Tarihi : 03/06/2020 Karar No :2020/99

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.06.2020 tarih ve 2020/61 sayılı kararı doğrultusunda; Akhisar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu Akhisar Kaymakamı Sabit KAYA başkanlığında 03.06.2020 tarih ve saat: 12:10’ da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 adı verilen Coronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, İçişleri Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde uygulanmak üzere kararlar alınmaktadır.

Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve ilimiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirildiğinden Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddesi kapsamında aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmiştir:

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 19.03.2020 tarih ve 2020/04 sayılı kararının hayvan pazarları ile ilgili hükmü kaldırılarak, aşağıdaki tedbirlerin alınması kaydıyla, ilçe hıfzıssıhha kurullarınca uygun görülen hayvan pazarlarının açılmasına karar verilmiştir.

Hayvan Pazarlarında alınacak Tedbirler:

1- Pazara giriş yapacak herkesin ateşinin ölçülmesi, ateşinin 38 derece üzerinde olanların pazara alınmaması,

2- Maskesiz giriş yapılmaması, maskesi olmayanlara girişte maske verilmesinin sağlanması,

3- Hayvan pazarında yeterli miktarda El Dezenfektanı bulundurulması,

4- Pazar girişinde bulunan araç dezenfektan havuzlarının dezenfektanlı solüsyon ile dolu olması, dezenfeksiyon ünitesi bulunan pazarlarda giren çıkan araçların dezenfekte edilmesi,

5- Hayvan satıcılarının ve alıcıların fiziksel mesafe kurallarına uymalarının sağlanması,

6- Pazar içi vatandaş hareketlerinin tek yöne olarak düzenlenmesi (Sosyal Mesafenin sağlanması)

7- Pazarlıkların tokalaşmadan yapılması,

8- Belediye zabıta ekipleri ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak çalışılması, gerekli denetimlerin hassasiyetle yapılması Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir