Anavatan Partisi Bursa İl DİLİMİZ ve Lisanımız hakkında

Anavatan Partisi Bursa İl olarak dilin ve dilimizin önemine değinmek isteriz. Sosyal bir varlık olan insan, içinde yaşadığı toplumla iletişim kurmak için dili kullanır.

Anavatan Partisi Bursa İl DİLİMİZ ve Lisanımız hakkında

Anavatan Partisi Bursa İl olarak dilin ve dilimizin önemine değinmek isteriz. Sosyal bir varlık olan insan, içinde yaşadığı toplumla iletişim kurmak için dili kullanır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özellik olan dil, aynı zamanda temel ve en etkili bildirişim aracıdır. Genel olarak bildirişim bir duygunun, bir niyetin ilkel bir şekilde veya bir gösterge dizgesinden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne ya da bir merkezden başka bir merkeze aktarılması ulaştırılması şeklinde tarif edilebilir.

Dil, bir milleti oluşturan ve milliliği sağlayan önemli unsurlardan biri olup o milleti oluşturan fertler arasında anlaşmayı sağlar. O milletin atalarının yüzyıllar boyunca elde ettiği tecrübeleri muhafaza eder ve onları nesillerden nesillere aktarır. Kültürün ve millet olmanın temel taşıdır ve milletlerin en aziz kıymetli servetidir. Başka bir ifadeyle dil, bir gramer sistemine bağlı olarak insanın düşünce ve duygularını ifade etmesine yarayan hareketli, sesli, sözlü, yazılı işaretler sistemidir. İlk insandan günümüze kadar insanlar dili kullanarak iletişim kurmuşlardır. İnsan sosyal bir varlıktır ve tarih boyunca hep topluluk halinde yaşamıştır.

Anavatan Partisi Bursa İl olarak farkındayızki Toplu halde yaşayan insanlar birbirleriyle iletişim kurmak için dili kullanmışlardır. Şu anda dünyada en gelişmiş iletişim aracı dildir. Dilden daha iyi gelişmiş başka bir iletişim aracı yoktur. Dil soyut kavramları ve iç dünyamızı en iyi ifade eden bir vasıtadır. Eğer dil olmasaydı el-kol, işaret ve nesnelerle iletişim kurardık. Bu da çok ilkel bir iletişim olurdu ve her isteğimizi anlatmaya yeterli olmazdı. Dil, tabii bir iletişim aracıdır. Doğarken bu iletişim aracını çevremizde hazır buluruz. Doğup büyüyen her insan çevresindeki dili öğrenir. İnsan, yeteneğine ve eğitim düzeyine göre dili kullanır.

Dil, çok farklı şekillerde kullanılır. Dil, bilgi aktarmak için kullanılır. Kişilerarası ilişki kurmak; düşünceyi dile getirmek ya da açıklığa kavuşturmak, zihinsel etkinlik; anlamak ve benzeri etkinlikler için kullanılır. Dil, düşünceyi ifade etme amacına esas olarak hizmet eder. Felsefecilere göre dil, tarihi bir varlık alanıdır. Çünkü dil, insanın bir başarısı değil, onunla birlikte ortaya çıkan bir varlık alanıdır. Kısacası dil, insanın eylemlerinin bir göstergesidir. Yeryüzündeki diller, genellikle köken bakımından ve yapı bakımından olmak üzere iki şekilde sınıflandırılmışlardır.

Anavatan Partisi Bursa İl belirtiyorki köken bakımından Türkçe, dünya dilleri içinde Altay dilleri arasında gösterilmiştir. Bu gruba Türkçenin dışında Moğolca ve Mançu-Tunguzca da yer alır. Bazı araştırmacılara göre Korece ve Japonca da bu gruba dahil edilebilir. Diller, yapılarına göre, yani tipolojik sınıflandırmaya tâbi tutulunca Türkçe, eklemeli diller grubunda yer alır. Bu grupta Türkçe ile birlikte Macarca, Fince, Moğolca gibi diller de bulunur. Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Eklemeli dillerde yeni kelimeler ve terimler türetmek oldukça kolaydır. Türkçe bu bakımdan yeni kelimeler türetmeye elverişli bir dildir ve zengin bir ek sistemi mevcuttur.

Fransız Türkolog Jean Deny, Türkçenin yapısının mükemmelliğini matematik formülüne benzetmiştir. Türkçe dünyanın en zengin dillerinden biridir. Türkçeye bu zenginliği sağlayan çeşitli güç kaynakları mevcuttur: Bu güç kaynaklarının başında tarih gelir. Türkçe, kökleri binlerce yıl önceye uzanan yeryüzünün sayılı dillerindendir.

Anavatan Partisi Bursa İl teşkilatı adına bu kadar zengin bir dil olmamıza rağmen uygulanan eğitim sistemimizde kullanılan kelime sayıları çok üzücü bir seviyededir. 5. sınıf öğrencileri, ortalama 7198 kelime kullanmışlardır. Bu kelimelerin 6168’i tekrarlanan kelime 1030’u farklı kelimedir. Bu durumda 5. sınıf öğrencilerinin sözlü anlatımda aktif kelime serveti yaklaşık olarak 1030’dur. 8. sınıf öğrencileri, ortalama 8955 kelime kullanmışlardır. Bu kelimelerin 7732’si tekrarlanan kelime 1223’ü farklı kelimedir. Bu durumda 5. sınıf öğrencilerinin sözlü anlatımda aktif kelime serveti yaklaşık olarak 1223’tür. 11. sınıf öğrencileri, ortalama 11461 kelime kullanmışlardır.

Bu kelimelerin 9922’si tekrarlanan kelime 1539’u farklı kelimedir. Bu durumda 11. sınıf öğrencilerinin sözlü anlatımda aktif kelime serveti ise yaklaşık olarak 1539 olduğu anlaşılmaktadır. “İngilizler ve Almanlar, okul öncesi çocuklarına 2000 kelime, 7-12 yaş grubundaki çocuklarına en az 5000 kelime öğretmeyi hedeflemektedirler. Bir insanın günlük hayatında azami 3000 kelime kullandığını kültürlü bir insanın kelime dağarcığında yaklaşık olarak 22000-27000 kelime bulundurmasının, kullanmasının gerektiğini , kendini yetiştirmiş bir insanın ise 40000 kelime bilmesi gerektiğini tespit etmişler ve eğitimde hedef göstermişlerdir.” Bizim 8. sınıftan mezun ettiğimiz öğrencilerin kelime hazinelerinin diğer ülkelerde daha anasınıfı düzeyinde olan çocuklarla eş değer olması, 5. sınıftaki bir öğrencimizle 8. sınıftaki bir öğrencimizin yaklaşık eşdeğerde kelime haznesine sahip olmaları gerçekten düşündürücüdür.

Anavatan Partisi Bursa İl Bir başka not. İlköğretim Türkçe ders kitaplarımız incelenmiş ve kitapların genellikle 2000-3000 kelime ile yazılmış olduğu ortaya çıkmış. Bu da bizlerin kelime dağarcığını geliştirmede ne denli geride olduğumuzu gösteriyor.

          Anavatan Partisi Bursa İl olarak dilimiz zenginliğini korumak için gerekenlerin yapılaması konusunda ne yapılması gerekiyorsa halkımızla beraber el ele vererek bu konunun üstüne gideceğimizden kimsenin şüphesi olması bütün bu bilgileri halkımızla paylaşıp birlikte bu sorunun üstesinden geliceğiz.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022, 10:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber