Akhisar TEYO’da 2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı ve Yeni Ticaret Kanununun Kooperatiflere Yansıması Konferansı Düzenlendi.


Tütün Eksperliği Yüksekokulu tarafından 2012 ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI etkinlikleri kapsamında,  Öğretim Görevlisi M. Rıza Ulusan’ın konuşmacı olarak katıldığı  “2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı ve Yeni Ticaret Kanununun Kooperatiflere Yansıması  Konferansı”  düzenlendi.


Türkiye’de ve Dünyada kooperatifçiliğin gelişme süreci ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler ile bunların Kooperatiflere yansıması konusunda bilgiler veren Ulusan: “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun; getirmiş olduğu birçok yeniliklerle herkesi etkileyecek, ticari hayatı yeniden inşa edecek kanun olma özelliğini taşıdığını özellikle Türkiye’nin küresel ekonomide önemli bir aktör olarak entegrasyonu ve Türk işletmelerinin dış pazarlarda rekabet gücünün artırılması açısından önemli bir adım olduğunu; diğer ticaret şirketleri gibi 1163 sayılı Kanunun 98. maddesine yer verilen atıf nedeniyle, kooperatifler hukukunda da önemli bir değişim ve etkileşim sürecine girildiğini; artık anonim ve limited şirketlerin tek kişi tarafından kurulabileceğini, şirketlerde şeffaflaşma ve kurumsallaşmanın başladığını; muhasebe standartları ve bağımsız denetimin getirildiğini; genel kurulların elektronik ortamda yapılabileceğini, web sitesi kurma  zorunluluğunun getirilmesinin e-Türkiye için de önemli bir adım olduğunu, yeni TTK ile internet altyapısını oluşturmak şirketler için bir zorunluluk olacağından  3 yılda 70 bin  bilişimciye iş sağlanacağını” dolayısıyla şirketlerin Yeni Ticaret Kanunu’nun ve bazı maddelerinin yürürlük tarihlerini dikkate alarak hazırlıklarını yapmaları  gerektiğini söyledi. Konferans sonrasında TEYO Müdürü Prof. Dr. Ramazan Gökbunar tarafından, Ulusan’a teşekkür belgesi verildi.