2012 Yılı Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği(2012/42)nde değişiklik yapılan 2013/8 sayılı uygulama tebliği 19 Mart 2013 tarihli ve 28592 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. 2013/8 sayılı Tebliğe göre;

27/6/2012 tarihli ve 28336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2012/42)’nin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararda belirlenen havzalarda 2012 yılı üretim sezonunda üretilerek satışı yapılan; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullananlar), soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerine Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından tarımsal veriler ve uydu görüntüleri kullanılarak oluşturulan Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli’nde belirlenen verimlere göre destekleme ödemesi yapılacaktır.

Başvuru dilekçesi ve 2012 yılı ÇKS kayıtlarında farklı il ve ilçelerde üretim yaptığını beyan eden üreticilerin; üretici ve ürün bazında ekim alanları/ağaçların bulunduğu alanlar ile ilgili bilgileri, “Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli”nde belirlenen verimleri dikkate alarak değerlendirilecektir.Kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinde fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuru son başvuru tarihi 31/5/2013 olarak değiştirilmiştir. Başvurularda ürün alım ve satım belgeleri olan fatura ve müstahsil makbuzlarının düzenlenme tarihi en son 30/4/2013 olanlar kabul edilecektir.