2013 yılında Akhisar'da neler oldu?

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Akif Şenyürek 2013 yılında İlçe Müdürlüğünce yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

2013 yılında Akhisar'da neler oldu?

Haber Merkezi - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilçe teşkilatı olarak hizmet yürüttüklerini belirten Şenyürek şunları söyledi; İlçe Müdürlüğümüzün görev tanımları içerisinde başta kırsal kalkınma yatırımları, tarımsal destekleme ödemeleri, hastalıklar ile mücadele ve kontrol, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler ve çiftçilerimize yönelik eğitimler olmak üzere bir çok görev bulunmaktadır.

İlçe Müdürlüğümüz 827 bin 435 dekar tarım arazisinde bitkisel üretim, 13 bin büyükbaş hayvan, 60 bin 300 küçükbaş, 20 milyon 722 bin kanatlı, 8 bin 896 arı kovanı ile hayvansal üretim alanında, 459 gıda üretim yeri, 1.076 satış ve 902 toplu tüketim iş yerinde verim ve kalitenin arttırılmasına ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu görevler çerçevesinde;

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) 7.843 adet çiftçimizin kaydı yapılmıştır. Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden 2013 yılında çiftçilerimize; 1 milyon 601 bin 187 lira mazot, 1 milyon 943 bin 661 lira kimyevi gübre, 79 bin 188 lira toprak analiz desteği, 4 milyon 94 bin 106 lira, kütlü pamuk, dane mısır, hububat ve zeytinyağı fark ödemesi desteği, 183 bin 59 lira, Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programı desteği, 40 bin 682 lira Biyolojik/Biyoteknik Mücadele desteği, 27 bin 492 lira, Organik Tarım desteği, 12 bin 142 lira İyi Tarım Uygulamaları desteği, 53 bin 726 lira, Sertifikalı Fidan Kullanımı desteği, 13 bin 992 lira Sertifikalı Tohum Kullanımı desteği, 150 bin lira tarımsal danışmanlık desteği olmak üzere 8 milyon 199 bin 235 lira tarımsal üretim desteği sağlanmıştır.

Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında 549 bin 501 lira makine ekipman alımı desteği ile 172 bin lira basınçlı sulama desteği ödemesi sağlanmıştır.

İlçemiz hayvan yetiştiricilerine; 311 bin 724 lira yem bitkisi ekiliş desteği, 571 bin 350 lira anaç sığır desteği, 531 bin 396 lira anaç koyun-keçi desteği, 772 bin 76 lira çiğ süt desteği, 103 bin 125 lira buzağı desteği, 231 bin 227 lira besili erkek sığır desteği, 255 bin 70 lira hayvan hastalık tazminat desteği, 39 bin 872 lira arılı kovan desteği olmak üzere 2 milyon 815 bin 840 lira hayvancılık destekleme ödemesi sağlanmıştır.

Tarımsal destekleme ödemeleri bağlamında genele bakıldığında ise İlçe Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde İlçemize 11 milyon 736 bin 576 lira destekleme ödemesi girişi sağlanmıştır.

İlçemizde faaliyet gösteren 32 Bitki Koruma Ürünü satış bayisinde 192 denetim, 21 zirai mücadele alet ve makineleri bayisinde 41 denetim gerçekleştirilmiştir.

İlçemizde 62. 620 adet zeytin fidanı üretilmiş olup, 43.110 adet zeytin fidanı için bitki pasaportu düzenlenmiştir.

Bitkisel ürün ihracatı yapan işletmeler için 46 adet ihracata yönelik Bitki Sağlık Sertifikası (B.S.S.) düzenlenmiştir.

İlçemiz köylerinde 2.550 dekar alanda kimyasal yöntemle Çekirge Mücadelesi yapılmıştır.

İlçemiz çiftçilerine 2. 123 adet bitki koruma ürünü reçetesi yazılmıştır.

Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi projesi 14 köyde 206 çiftçi ile 10.100 dekar zeytin dikili alanda, 4 köyde 65 çiftçi ile 2.166 dekar bağ alanında uygulanarak üreticilerin ürünleri sertifikalandırılmıştır.

İlçemizde faaliyet gösteren 32 adet kimyevi gübre satış bayisinde 192 denetim gerçekleştirilerek 9.244 ton kimyevi gübre satışının kontrolü sağlanmıştır.

Toprak Yaprak Su Analiz Laboratuvarımızda 502 adet toprak ve 5 adet sulama suyu analizi yapılmıştır.

Hayvan hastalıkları ile mücadele uygulamaları ve program dahilinde 91.147 adet hayvana aşı uygulaması yapılmıştır.

22. 668 adet büyükbaş, 76. 037 adet küçükbaş, 20. 406. 059 adet kanatlı hayvan ve 1. 987 kedi-köpek sağlık taramasından geçirilmiştir.

4. 009 adet büyükbaş hayvan, 55. 230 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takılarak kayıt altına alınması sağlanmıştır.

Kuduz hastalığı mücadele kapsamında 133 adet kedi-köpek şüpheli ısırık vakası nedeniyle gözlem altına alınmıştır.

Hayvan hastalıkları açısından yoğun geçen bir yıl geride bırakılmıştır. 8 köyümüzde Sığır Tüberkülozu, 3 köyümüzde Kuduz, 4 köyümüzde Koyun Çiçek, 1 köyümüzde Koyun Vebası hastalığı ile mücadele yapılmıştır. Sığır Tüberküloz Hastalığı ile mücadele kapsamında 132 sığır tazminatlı olarak kestirilmiştir.

Su Ürünleri Kanununa göre 317 kişiye Amatör Balıkçı Belgesi verilmiştir.

İlçemizde çevre illere sevk edilen 839 büyükbaş, 4. 412 küçükbaş, 8 milyon 268 bin 620 kanatlı hayvan için veteriner sağlık raporu düzenlenmiştir.

İlçemizde faaliyet gösteren kırmızı et ve kanatlı kesimhanelerinde görevlendirilen Müdürlüğümüz Resmi Veteriner Hekimleri tarafından 782. 389 kg sığır, 57.183 kg koyun, 72. 311 kg. kuzu, 903 kg. keçi, 240 kg. oğlak ve 183. 414. 521 kg kanatlı etinin kontrolleri yapılmıştır.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun hayvan sağlığı ile ilgili maddelerine aykırılık nedeniyle 39 şahsa 97 bin 120 lira idari para cezası uygulanmıştır.

İlçemizde Gıda Üretim, Toplu Tüketim ve Satış Yerlerinde 1.230 denetim gerçekleştirilmiştir. Denetimler sonucunda; 45 gıda iş yerine 261 bin 122 lira idari para cezası uygulanmıştır. Müdürlüğümüze müracaat eden 825 Gıda iş yerinin gıda güvenliği bilgi sistemine kayıt işlemleri tamamlanarak İşletme Kayıt Belgesi düzenlenmiştir.

Kontrol Görevlilerimiz tarafından 199 adet kanatlı eti ve ürünleri, 74 adet zeytinyağı, 74 adet zeytin, 6 adet ayçiçeği, 2 adet şarap ve 17 adet kurutulmuş ve yarı kurutulmuş sebze olmak üzere toplam 372 adet İhracat Sağlık Sertifikası düzenlenmiş ve 37 ülkeye ihracat yapılmıştır.

İlçemizde 47 adet yem satış yeri, 10 adet yem üretim yeri olmak üzere toplam 57 adet ruhsatlı yem bayisi faaliyet göstermekte olup, yem satış yerlerinde 64 denetim gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli konularda düzenlenen 519 adet çiftçi toplantısına 8. 620 çiftçi katılımı sağlanmıştır. Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile koordineli olarak düzenlenen 8 kursa eğitmen görevlendirilmek suretiyle 425 kursiyerin sertifika almaları sağlanmıştır. Toplantı ve kurslarda çeşitli konularda 3.192 çiftçi mektubu dağıtılmıştır. Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak 44 hizmet içi eğitim toplantısı düzenlenmiştir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber