Bakırlıoğlu: Ülkeyi ithalat cenneti haline getiren Tarım Bakanı mı?

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığına soru önergesi vererek “Pamuk üretimini artırmak için ne yapacaksınız” dedi.

Bakırlıoğlu: Ülkeyi ithalat cenneti haline getiren Tarım Bakanı mı?

Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada:

“Hazine Bakanı Albayrak Bir kaç gün önce "ülkeyi ithalat cenneti haline getirdiler" demiş bu kişilerin kim olduğu sorusunun cevabı yanıtsız kalmıştı.

Yanlış tarım politikaları ile ekim alanlarının ve tarımsal üretimdeki daralma, ihracattaki azalma maalesef tarım ürünleri ithalatının her yıl katlanarak artmasına neden olmuştur.

Bu işin sorumlusu ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’dir.

Çitçiye destek olmak için var olan Bakanlık ve başındaki AKP Hükümetinin Bakanı, maalesef “ithalatçı politikası” ile tarıma ve çiftçiye köstek olmaktan başka bir işe yaramamaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı raporlar bunu açıkça ortaya koymaktadır. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Ürün Masaları Mayıs Ayı Bültenlerinde” özellikle pamukta ekim alanlarının daraldığı ve dolayısı ile 2020 yılında pamuk üretiminin azalacağı belirtilmiş ve pamuk ithalatının artacağı ortaya konmuştur.   

Üretimi Artırmak İçin Hiçbir Çaba Yok

Çiftçi bir milletvekili olarak bir yıl önce pamuk üretiminin azalacağı uyarısını yapmıştım. Mecliste verdiğim ve hala cevap verilmeyen soru önergesinde “üretimin düşmesini engellemek için hangi tedbirleri alacaksınız” diye sormuştum.  

Bakanlığın rakamları, üretimi artırmak için hiçbir şeyin yapılmadığını göstermektedir.

Çünkü Manisa başta olmak üzere pamuk üretim merkezlerinde çiftçi uzun yıllardır pamuk üretiminden vazgeçmiş durumdaydı.

2002 yılında 721 bin hektar olan pamuk ekilen toplam tarım alanı, 2009 yılında 419 bin hektara kadar düşmüştü. Son yıllarda verilen desteklemeler sayesinde 2018 yılında 580 bin hektara kadar yükselmişti. Fakat bu iyimser tablo maalesef uzun sürmemiş, Türkiye’yi ithalat cenneti yapmaya çalışan politikalar nedeniyle pamuk üretimi tekrar düşmüştür.

Bunun yanında desteklerin zamanında ödenmemesi, dekar başına desteğin 500 kg ile sınırlandırılması gibi nedenlerde pamuk üretiminin düşmesine neden olmuştur.

Aslında perşembenin gelişi, çarşambadan belliydi.

Ülkeyi İthalat Cenneti Haline Getirdiler

Bakanlığın bu durumu öngörmemesi, bilmemesi mümkün değildir. Geriye bir tek ihtimal kalıyor? İthalat lobileri ve verilen imtiyazlar, yapılan kıyaklar.

Pamuk üretiminin azalacağı tahminlerinin ithalatı nasıl artırdığını Bakanlığın rakamları ele veriyor?

2019 yılı Ocak-Mart ayını kapsayan ilk üç aylık dönemde 177 bin ton pamuk ithalatı yapılırken,

2020 yılının ilk üç ayında ithalat miktarı 290 bin tona çıkmıştır.

Bu yeni bir politika değildir. Pamukta 18 yıldır ithalata dayalı bir politika izlenmektedir. Ülkede kullanılan pamuğun yarısı ithal edilmektedir. İthalat miktarı 900 bin tonu geçmiştir.

Gelecek Tarımdadır

Dünyayı ve ülkemizi sarsan Covid-19 salgını sağlık kadar beslenmenin ve tarımın da ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Artık dünyanın geleceğinin tarım olduğu gerçeği herkes tarafından kabul edilmektedir.

Dünyayı saran epidemi ve petrol fiyatlarındaki baskı ile pamuk fiyatları düşüşü bahane ederek ucuza pamuk ithal edelim mantığı, ülkede pamuk tarımını bitirmekten başka hiçbir bir işe yaramayacaktır. 

96 çeşit pamuğun üretildiği ülkemizde pamuk tarımı büyük bir şanstır. Bu şansımızı iyi değerlendirmek için pamuk üretimi mutlaka desteklenmelidir. 5 yıllık- 10 yıllık üretim planlamaları, ürün çeşitliliğini ve üretimi artırmak için destekleme politikaları ile ithalat ve ihracat politikalarının yeninde belirlenmesi gerekmektedir.

Yeniden verdiğim soru önergesi ile Tarım ve Orman Bakanına tekrar soruyorum. Pamuk üretimini artırmak için ne yapacaksınız?” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

            Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla sayın Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla

Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU

                                                                                                          Manisa Milletvekili

Dünyayı ve ülkemizi sarsan Covid-19 salgını, sağlık kadar beslenmenin ve tarımın da ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdi. Artık dünyanın geleceğinin tarım olduğu gerçeği herkes tarafından kabul edilmektedir.

Tüm dünya ülkeleri gelecek yılların planlarını tarım üzerinden yaparken Türkiye’nin bu konuda somut adımlar atmaması, tarımsal üretimi artırmak için bir şey yapmaması eleştiri konusu olmuştur.

Bu durum maalesef Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ürün Masaları Mayıs Ayı Bültenlerine de yansımıştır. 

Özellikle pamuk bültenindeki değerlendirmeler dikkat çekmektedir. Türkiye’de pamuk üretim alanlarının tümünde ekilişlerin başladığı ve ekilişlerin ortalama %90’ının tamamlandığı belirtilen raporda ekim alanlarının daraldığı, dolayısıyla pamuk üretiminin azalacağı ifade edilmektedir.

  Bu verilere göre ithalata dayalı politikaların artarak devam edeceği görülüyor. Türkiye tarımın her alanında olduğu gibi pamukta da önemli bir ithalatçı ülke haline getirilmiştir.

Dünya pamuk ithalatının %9’u Türkiye tarafından yapılmaktadır. 

2019 yılı Ocak-Mart ayını kapsayan ilk üç aylık dönemde 177 bin ton pamuk ithalatı yapılırken, 2020 yılının ilk üç ayında ithalat miktarı 290 bin tona çıkmıştır.

Dünyayı saran epidemi ve petrol fiyatlarındaki baskı ile pamuk fiyatları düşüşü bahane ederek ucuza pamuk ithal edelim mantığı, ülkede pamuk tarımını bitirmekten başka hiçbir bir işe yaramayacaktır. 

96 çeşit pamuğun üretildiği ülkemizde pamuk tarımı büyük bir şanstır. Bu şansımızı değerlendirmek için pamuk üretimi desteklenmelidir.

2002 yılında 721 bin hektar olan alan pamuk ekilen toplam tarım alanı, 2009 yılında 419 bin hektara kadar düşmüş, verilen desteklemeler sayesinde 2018 yılında 580 bin hektara kadar yükselmiştir.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün açıklamalarına göre; 2017 yılında 58 bin hektar olan pamuk ekim alanı, 2018 yılında 100 bin dekarı geçtiği, üretimin ise 60 bin tonu geçtiği belirtilmiştir. 20 yıl sonra çiftçinin yeniden pamuk tarımına başlamasının nedeninin verilen desteklemeler olduğu açıkça ifade edilmektedir.

Bu iyimser tablo maalesef uzun sürmemiş, Türkiye’yi ithalat cenneti yapmaya çalışan politikalar nedeniyle pamuk üretiminde büyük düşüş yaşanacağı dile getirilmektedir. Bunun aynında desteklerin zamanında ödenmemesi, desteklemenin dekar başına 500 kg ile sabitlenmesi çiftçinin pamuk üretiminden uzaklaşmasına neden olacaktır. 

Tarım bu ülkenin vazgeçilmezidir. Bu nedenle 5 yıllık- 10 yıllık üretim planlamaları, ürün çeşitliliğini ve üretimi artırmak için destekleme politikaları ile ithalat ve ihracat politikalarının yeninde belirlenmesi gerekmektedir.

Bunlara göre;

1-   Bakanlığınız 2020 yılında pamuk üretim alanlarındaki daralmayı neden öngörememiştir? Bu daralmanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine dair bir öngörünüz var mıdır?

2-   Bakanlığınızın pamuk üretimi ile ilgili önümüzdeki 5 yıllık, 10 yıllık üretim planlamaları var mıdır?  Yoksa bu güne kadar neden yapılmamıştır?

3-   2021 yılında pamuk ekim alanlarını ve üretimi artırmak için hangi tedbirler alınacaktır?

4-   Çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda; desteklemeye esas olan dekar başına üretilen pamuk miktarının sınırının kaldırılması ve prim miktarının artırılması konusunda bir çalışmanız olacak mı?


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber