ADD; 'Türk Gençliği 19 Mayıs Bayramını Yaraşır Bir Şekilde Kutlayacaktır'

Akhisar Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 19 Mayıs törenleri ile ilgili dernek binasında basın açıklaması yaptı. Akhisar Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Günhan Bakırlıoğlu’nun okuduğu basın açıklamasının metni;

ADD; 'Türk Gençliği 19 Mayıs Bayramını Yaraşır Bir Şekilde Kutlayacaktır'

 

Akhisar Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 19 Mayıs törenleri ile ilgili dernek binasında basın açıklaması yaptı. Akhisar Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Günhan Bakırlıoğlu’nun okuduğu basın açıklamasının metni;

 

“Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalandığı, vatan topraklarının bölüşüldüğü bir dönemde, Ulu Önder Atatürk ve arkadaşları yurdun kurtuluşuna olan inanç ve Türk Ulusuna duyulan güvenle kararlı ve inançlı bir ses olarak 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıktılar. Dönemin sömürgecilikten beslenen emperyalist ülkelerinin doğrudan veya dolaylı destekleriyle gerçekleştirilmiş olan Anadolu işgaline karşı tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir mücadele başlatarak başarıya ulaştırdılar. Atatürk önderliğinde Türk Ulusunun gösterdiği başarı, mazlum milletlere emperyalistlere karşı mücadele etme cesareti kazandırdı. Atatürk, özellikle Çanakkale ve Ulusal Kurtuluş Savaşında gösterdiği üstün askeri ve siyasi dehasından dolayı yüz yılın dâhi devlet adamı olarak kabul edildi.

 

 19 Mayıs 1919 tarih sahnesinden silinmek istenen Türk Ulusunun küllerinden yeniden doğduğu, kurtuluş meşalesini Samsun’da yaktığı tarihi gündür. Bu gün, 1933 yılından beri Türk Ulusunun gelecek güvencesi olan Türk Gençliği tarafından, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır.

 

herkes iyi bilmektedir ki, Cumhuriyet karşıtlarının bu çabaları başarıya ulaşamayacaktır. Türk Ulusu bir kez daha Sevr ve Mondros’un dayatıldığı emperyalist tuzağına düşmeyecektir. Türk Ulusunun gelecek güvencesi olan Türk Gençliği tarihsel deneyimlerle kurulan tuzağı görmekte ve süreci yakından takip etmektedir. Türk Gençliği yurdunu, ulusal bütünlüğünü, Cumhuriyetini, demokrasisini, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak için üzerine düşen görevleri her koşulda yerine getirecektir. Türk Gençliği mücadele gücünü damarlarındaki asil kandan almaktadır.

 

Türk Ulusu, Bayramların kaldırılması için kimlerin neler yaptığını bilmekte ve görmektedir. Ulusal ve resmî bayramların kaldırılmasına yönelik sinsi çabaların nerelerden ve kimlerden kaynaklandığını da iyi bilmektedir. Kimileri ulusal ve resmî bayramlar için “bu bayramlar komünist bayramlarıdır. Son komünist ülke biz kaldık. Bu bayramların kutlanmasında İtalyan faşisti Mussolini’nin uygulamaları esas alınmıştır. Bizim anladığımız Cumhuriyet ile onların anladığı Cumhuriyet aynı değildir.” Şeklindeki sözleriyle bayramların kutlanmasına karşı olan düşüncelerini ortaya koymaktadırlar.

 

Görevde oldukları sürede bayramların kaldırılması için beklenen ilgi ve desteği bulamayanlar, otomatiğe bağladıkları kurum üzerinde baskılarını artırmaya devam ettiler. “Bundan sonra burada hiç bir şey değişmez” Diyenler ulusal ve resmi bayramların kaldırılması sürecinin eşgüdümünün Başbakanlıkça yürütülmesinin sakıncalı olacağını düşünmüş olmalı ki, bu sürecin eşgüdümünü Cumhurbaşkanlığı Makamına taşıdılar. Burada yaklaşık altı aydır devam eden ve ilgili bakanlıkların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla büyük bir gizlilik içinde yürütülen süreç 5 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe konulan Yönetmelik ile meyvesini vermiştir.

 

Ulusumuzu geleceğini yakından ilgilendiren bu Yönetmelik, yetkili kurum olan Başbakanlık devre dışı bırakılarak, Cumhurbaşkanlığının eşgüdümünde çıkarılmıştır. Başbakanlığın yaptırdığı anketlerde halkın %70’nin Gençliğe Hitabe’nin bayram programında yer almasını istemesine rağmen, halkın bu isteği dikkate alınmamıştır. Her zaman halk iradesinin üstünlüğünden söz edenler, Gençliğe Hitabe’nin Yönetmelikte yer almasına yönelik %70’lik halk iradesini görmemezlikten gelebilmişlerdir. Bu yaklaşımlar, yürürlüğe konulan Yönetmelik ile ulusal ve resmî bayramların kaldırmasına yönelik gizli gündemin gerçekleştirilmek istendiğini ortaya koymaktadır.

 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde bir grup başkanı tarafından yazılan bayramların kaldırılması yazısı, müsteşara imzalatılarak illere duyurulmuştur. Yazı çok aceleye geldiği için sayı ve tarih verilmesi unutulmuş, tarih ve sayı sonradan yazılmıştır. Adına genelge denilen bu garabet yazıyla, Bakanlar Kurulunun çıkardığı Yönetmelik ile Talim ve Terbiye Kurulunda kabul edilerek Bakanın imzasıyla yürürlüğe giren Yönergelerin maddeleri değiştirilmiştir. Danıştay Kararında Bakanlar Kurulunun çıkardığı Yönetmeliğin müsteşar yazısıyla değiştirilemeyeceği belirtilince, Danıştay Kararı hukuk garabeti olarak değerlendirilmiştir. 

 

Son çıkarılan Yönetmelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı eşgüdümüne verilen Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlanma şekline yönelik basında çıkan açıklamalardan, bayram programında Gençliğe Hitabe’nin okunmasından söz edilmemektedir. Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı pasta kesme etkinliği ile eşdeğer gören anlayış Türk Ulusunun varlık nedenleriyle alay etmektedir. Ayrıca düzenlenen yeni genelgeyle bayramda çelenk koyma yetkisi sadece gençlik ve spor müdürlüğüne verilmiştir..biz bu konuda  ““Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” nin 2 maddesinin 6. fıkrasında “Bayramların dışında Anıtlara çelenk koymak isteyen kuruluş, kişi veya kişi toplulukları 48 saat önceden mülki idare amirinden izin almak zorundadır..” hükmüne dayanarak Kaymakamlık makamına 18 mayıs yani bugün çelenk koymak için müracaatta bulunmamıza rağmen müracaatımız redddedilmiştir..Bu durumuda kınamaktayız..

 

Bilinmelidir ki, Türk Gençliği, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı tarihine ve önemine yaraşır biçimde kutlayacaktır..

 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA DEVREDİLEN ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

 

01.10.1981 tarih ve 17475 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren

 “Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği”

 

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Programı (Eski Yönetmelik)

5 Mayıs 2012 Tarih ve 3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 28383 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan

“Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak

Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği”

 

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Programı

(Yeni Yönetmelik)

 

Başkent’te Anıtkabire çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere Bayrak çekilmesi

 

İl ve ilçelerde Atatürk Anıt ve Büstlerine çelenk koyma töreni ve İstiklal marşı eşliğinde göndere Bayrak çekilmesi.

Anıtkabire çelenk koyma töreni kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı bir il törenine katılır.

 

İl ve ilçelerde Atatürk anıt veya büstüne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, bulunmaması halinde mülki amirin görevlendireceği bir müdürlük tarafından çelenk konulur. İstiklal Marşı ile Bayrak göndere çekilir.

Bayramın açış konuşması, istiklal Marşı ile Bayrağın göndere çekilmesini müteakip Millî Eğitim Bakanı tarafından tören alanında yapılır.

 

 

Mahalli mülkiye amiri yanında Garnizon Komutanı veya temsilcisi Belediye Başkanı olduğu hâlde törene katılanların ve halkın bayramını kutlar, İstiklal Marşı ile Bayrak göndere çekilir.

Gençlik ve Spor Bakanı, günün anlam ve önemini belirten masajını medya aracılığıyla bildirir.

 

 

 

KALDIRILDI

Gençlik adına bir öğrenci tarafından konuşma yapılır. Bir öğrenci şiir okur.

 

 

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin okunması

KALDIRILDI

Gençliğin Atatürk’e cevabı

KALDIRILDI

 

Samsun’dan getirilen Bayrağın kabul töreni

KALDIRILDI

Türk Ulusu ve Cumhurbaşkanı adına şeref çağrısı

 

KALDIRILDI

Gençlik marşı

KALDIRILDI

Geçit Töreni

KALDIRILDI

Gösteriler

Kutlama komitelerince hazırlanan programda yer alan diğer etkinlikler uygulanır.

 

 

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber