Özel Doğuş'tan Basın Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Özel Doğuş Hastanesi’den ayrılan Op. Dr. Bülent Kurtul ve Op. Dr. Özgür Kurtul’un basın açıklamasına Özel Doğuş Hastanesi yönetiminden cevap geldi.

Özel Doğuş'tan Basın Açıklaması

 Geçtiğimiz günlerde Özel Doğuş Hastanesi’den ayrılan Op. Dr. Bülent Kurtul ve Op. Dr. Özgür Kurtul’un basın açıklamasına Özel Doğuş Hastanesi yönetiminden cevap geldi.

Yapılan Açıklama;

Değerli Basın Mensupları ve Kamuoyuna Arz Olunur. 

Bülent Kurtul, Özgür Kurtul ve Ece Kurtul'un (Toplantıya Ece Kurtul katılmasına rağmen Nurcan Kurtul ismi kullanılmıştır.) katıldığı basın toplantısında özellikle Akhisar kamuoyuna kurumumuzu ve iş ortaklarımızı karalamaya yönelik beyanlar sarf edilmiş olup, Doğuş Hastanesi yönetimince öncelikle Değerli Akhisar halkının Doğuş Ailesini tanıdığı ve değerli sağduyusu ile yanlış beyanlardan etkilenmeyeceğinin değerlendirmesini de yapmış bulunmaktayız. 

Ancak bu kişilerin mesnetsiz ve yanlış algı oluşturmaya yönelik beyanlarına karşılık konu hakkında cevap vermenin her şeyden önce Doğuş Hastanesini oluşturan tüm çalışanlara yapılan bir hakaret olduğunun düşüncesi ile kurumsal olarak cevap verme ihtiyacı hasıl olmuştur. 

Bu şahıslar hastanemize saldırmakla meşgulken, bizim çabamız daha kurumsal bir Doğuş Hastanesi, daha kapasiteli bir Doğuş Hastanesi ile halka ve hastalara hizmet vermektir. O yüzden bu beyanları ciddiye almıyoruz ve “Hastalarımız için işimize bakıyoruz”.  Zaten ayrıldıkları gün itibari ile artan doktor ve nitelikli sağlık personeli istihdamı,hastanenin artan hizmet kapasitesi ve  artan hasta sayısı halkımızın teveccühünü de ortaya koymaktadır. Umarız egolarından arınarak kendileri de sadece hastalara hizmet vermek için uğraşarak Akhisar halkına sağlık açısından katkı sunmaya odaklanırlar. 

Yönetim Kurulu değişikliği olan 2015 Temmuz sonu itibari ile Yönetim Kurulumuzun ilk açıklamasında Doğuş Hastanesinin artık “kişilerin değil halkın ve hastaların hastanesi” olduğu vurgusu yapılmıştır. Bülent Kurtul ve ailesinin tamamı ile mücadelesi bu anlayışa karşıdır. Bir hastanenin ortağı olmakla o hastanenin sahibi olunmayacağını anlayamaması nedeni ile tüm ortakların katıldığı genel kurulda demokratik seçimle, hastane içinde oluşturdukları olumsuz hava ve Doğuş Hastanesi Ailesi çalışma anlayışından uzak tutum ve tavırları nedeni ile yönetim kurulundan uzaklaştırılmışlardır.

Bülent Kurtul ve Özgür Kurtul'un, Yönetim Kurulunca uzaklaştırılmasının temel sebebi yönetimsel hataları, kişisel egolarının ortaya koyduğu kötü çalışma ortamı, hastane diğer ortak haklarını ve çalışan haklarını yok sayan düşünce yapılarıdır. 

Bülent Kurtul basın toplantısı ile yaptığı açıklamada da ve geçmişten günümüze birçok beyanında Doğuş Hastanesini kendisinin kurduğunu ve kendisinin bugünlere getirdiğini ifade ederek egolarının ve emeğe saygısızlığının boyutlarını itiraf etmektedir. Doğuş Hastanesi, kurucu ortaklarının emeği ve çalışanlarının özverisi ile bugünlere gelmiştir. Bülent Kurtul 6 kurucu ortaktan biridir ve husumet içinde bulunmadığı, mahkemelik olmadığı ortağı da bulunmamaktadır. Çünkü Doğuş Hastanesine tek başına sahip olmak ve yönetmek istemiştir. Diğer ortak doktorlar, hastalara hizmet vermenin yoğunluğu ile uğraşırken (hastalara hizmet vermekten dolayı) yönetime zaman ayırmayışı ve çirkin tavırlarla mücadele konusunda gösterdiği zafiyetten yararlanmış ve kendisini hastanenin sahibi olarak lanse etmiştir ve 2015 yılı Temmuz ayı genel kuruluna kadar bu süreç devam etmiştir. 

Bülent Kurtul her beyanında sanki hastaneyi tek başına kurmuş ve bugünlere getirmiş algısını oluşturmaya çalışmaktadır. Ancak Doğuş Hastanesinde, hemşiresinden doktoruna, temizlik personelinden hastane yöneticilerine kadar herkesin emeği vardır.  Ve en önemlisi Doğuş Hastanesini, Doğuş Hastanesi yapan kendisine güvenen ve bu güvene istinaden sağlık hizmeti alan Değerli Akhisarlılar ve Değerli Bölge Halkıdır. Bülent Kurtul ve Özgür Kurtul bu amaca ve bu anlayışa tahammül edememektedir. 

Bülent Kurtul, şahsi menfaatleri, yenemediği egosu nedeni ile kendisine verilen yönetim yetkisini kötüye kullanmış, piyasa şartlarından çok yüksek maliyete inşaat yaptırmış (Bilirkişi raporları ile tespit edilmiştir) 1 yılda bitmesi gereken inşaatı 3 yılda tamamlatabilmiş ve  şu anda güveni kötüye kullanmaktan yargılanan iş ortağı Süreyya Turgut ve Tansel Yücel adlı şahılar ile işbirliği yaparak, hastaneye tek başına sahip olmak amacı ile son dönemde kasıtlı olarak Doğuş Hastanesine zarar veren iş ve işlemlere imza attığı kanaati, mali verilerin incelenmesi, denetçi değerlendirmeleri ve açıkça gerçekleştirilen zararlı işlemler Kurtul Ailesi dışında olan % 60 hisse sahibi ortaklarca netlik kazanmıştır. 

Hak sahibi olan, çoğunluk sahibi olan hissedarların buna göz yumması beklenemezdi ve hastane, hakim hissedarlarının ortak kararı neticesinde Türk Ticaret Kanununa uygun olarak  Yönetim Kurulundan uzaklaştırılmış bulunmaktadırlar. 

Bülent Kurtul şahsi yönetiminin hastaneyi götürdüğü kötü tablodan kısa zamanda gelinen kapasite, iyileşme ve hizmet verilerindeki nitelikli sonuçlar tamamı ile Kurtul dışındaki ortakların ve Yönetim Kurulunun özverili katkıları(maddi ve manevi) ve Doğuş Hastanesi Ailesinin her bir üyesinin gayretleri ve emekleri ile olmuştur.  Kurtul Ailesi yaptığı basın açıklamasında kişileri hedef göstermiştir ama yapılan beyanlar Doğuş Hastanesi Ailesine yapılmaktadır ve bu çalışanlar, tedarikçiler ve diğer paydaşların yanı sıra hizmet alan hastalarımızdan, yani değerli halkımızdan oluşmaktadır. 

Şu anda kendilerini mazlum göstermeye çalışan kişiler(Bülent Kurtul, Özgür Kurtul, Ece Kurtul resmi ile ismen anılan Nurcan Kurtul)  varlıklı ve kendilerini mali olarak idame edebilecek kişiler olup mağdur olduklarını iddia etmektedirler. Ancak Bülent Kurtul Yönetim Kurulu Başkanı,  Başhekim ve Mesul Müdür olarak tek hakim olduğu dönemde Doğuş Hastanesinin emekliliği hak etmiş personellerini taşeronlaştırma projesi ile bir günde işten çıkarmıştır.  Şu anda Doğuş Yönetimi, sadece kendileri ve iş ortakları işten uzaklaştırdı diyerek mağdur rolü oynayan Bülent Kurtul ve çıkar çevresi kendi yönetimlerinin hakim olduğu tarihte emekliliği gelmiş personellerimizi ( … personel) kış vakti işten çıkarmakta hiçbir sakınca görmemişlerdir. 

Şu anda basın açıklaması ile kendilerini mağdur göstermeye çalışan Bülent Kurtul ve Özgür Kurtulun durumu bu nedenle   tarafımızca  “Mazlumun Ahı” olarakta adlandırılmaktadır. 

Şu anda kendilerini mağdur göstermeye çalışan kişiler(Bülent Kurtul, Özgür Kurtul, Ece Kurtul resmi ile ismen anılan Nurcan Kurtul)   Doğuş Hastanesinin değerli doktorlarını hastalara iyi hizmet vermelerinden dolayı kendilerine rakip görüp küçük düşürücü hakaretlerle hastaneden uzaklaştırmışlardır. 

Şu anda Bülent Kurtul kendi yönetimindeyken batırmak için yoğun çaba gösterdiği Doğuş Hastanesinin Yönetim Kurulu değişikliği sonrası ortaya koyduğu çalışma performansı ile geldiği nokta nedeni ile rahatsızdır ve bu rahatsızlığını karalama kampanyası ile ifade etmektedir.

Bülent Kurtul Kurumsallaşmış bir Doğuş Hastanesine tahammül edemediğinden dolayı dönmeyeceğini beyan etmiştir. Ancak Akhisar halkının Bülent Kurtul'un şahsı üstünde tecrübe ettiği üzere hak etmedikleri halde,  sırf rakibi olduğu için hakaret ettiği kişilerle ve kurumlarda çalışmakta çekince görmeyen Bülent Kurtulun,  bu beyanını da gerçekçi bulmamaktayız.  Ama Doğuş Hastanesi olarak tarafımıza başvurusu halinde Yönetimimizce “Doğuş Hastanesi Ailesi” anlayışına uyumlu olduğu kanaati oluşursa   ( Doğuş Ailesi Anlayışı; sadece insana insanla insanca hizmet inancına sahip, yaptığı işi siyasete ve menfaate çevirmek için uğraşmayan ve sahiplik etmekten çok hizmet etmek için çalışan) ve basın açıklamalarında bahsetmediği hukuki süreçlerden aklanması halinde Yönetim Kurulunca başvurusu değerlendirilebilecektir. Aynı süreç Özgür Kurtulun darp, kadına şiddet v.b davaları sonucu aklanması ve yine “Doğuş Hastanesi Ailesi” çalışma anlayışına uyumlu olduğu kanaati oluşursa geçerli olacaktır. 

Bülent Kurtul, Özgür Kurtul ve Nurcan Kurtul ortak olarak Türk Ticaret Kanunu çerçevesindeki haklara sahiptir ve bu ortaklık hakları kendilerinin yönetimde olduğu tarihten daha fazla garanti altındadır. Çünkü Doğuş Hastanesi büyümekte ve mali olarak güçlenmektedir.  Güçlenen bir hastanenin ortağı olarak destek vermenin aksine amacına ulaşmayacak karalama çalışmalarına odaklanmış Bülent Kurtul ve Özgür Kurtulun amacının kurumsal ve mali yapısı güçlü büyük hastane olmadığı da malumdur. Aramızda olmamalarının en önemli sebebi de budur. Ortak oldukları hastanenin verimlilik değerleri yükselirken teşekkür etmekten ziyade karalama ile uğraşmaları kamuoyunun takdirine bırakılmıştır. 

Kişisel olarak hedef gösterdiği hizmet tedarikçilerimiz iş ortaklarımız olup, onlar da, kurumsallaşan Doğuş Hastanesine odaklanmış ve bu kapsamda hizmet vermektedir. Basın açıklamasında yer alan iftira ve yalan beyanlarına yönelikte gerek hizmet tedarikçimizin gerekse Hastane Yönetimimizin Cumhuriyet Savcılıklarına başvuru süreci avukatlarımızca yürütülmektedir. 


Doğuş Hastanesini, Akhisar'a en az Bülent Kurtul kadar emek vermiş Yönetim Kurulu yönetmektedir. Dr. Mehmet ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanımızdır ve Yönetim Kurulu Üyelerimizde hastanemizde Dr Mehmet DUMAN  ve Dr Ali POLAT dır. Bülent Kurtulun uzaklaştırılması ile oluşan çalışma ortamları ile de hastanemizle hukuki ihtilafı olan ortaklarımızla hukuki süreçler sona erdirilmiş ve hastane ortakları arasında uyum sağlanmıştır. 

Hastaneyi danışman firmanın yönettiği yalanı sadece hedef saptırma ve kamuoyunu yanıltma çabasıdır.  Danışman firmamız(MIS Danışmanlık Ltd Şti)  kurumsallaşma ve verimlilik çalışmalarında tarafımıza katkı sağlamakta ve karşılıklı uyum içinde çalışmaktayız.  Danışman firmamızın ara bozucu olduğu gibi komik iddiaların da mesnetsiz ve gerçekten uzak olduğu açıktır. Bülent Kurtul'un hastaneden uzaklaştırılma sebebi bilirkişi tespitleri ile açık olan hastaneyi zarara uğratma, hastanenin kurumsallaşmamasına olan engelleri ve Doğuş Hastanesi Ailesine yakışmayan hal ve hareketleri sonucudur. 

Özgür Kurtul da şiddet ve darp girişimleri kadına şiddet v.b olan tavırları ve şu anda yargıda olan hal ve tutumları nedeni ile hastaneden uzaklaştırılmıştır. 

Dr Nurcan Kurtul hastanemizden kamuda çalışmak amacı ile istifa ederek ayrılmıştır.  (Basın açıklamasında kendisinin olmamasına rağmen adının geçirilmesinde kendisinin onayı olup olmadığının tarafımızca bilinmemesi sebebi ile bir “kamu personeli olarak beyanları karşısında hukuki başvuru haklarımız saklı kalmak kaydı ile” kendisinin bu mesnetsiz açıklamalarda taraf olmadığını düşünmekteyiz.)

Kamuoyunun takdir edeceği üzere Bülent Kurtulun ayrılması ile oluşan çalışma ortamı ile başarılı birçok doktorumuz kadromuza katılmış ve hastalara hizmet yarışında nefesimize nefes katmışlardır. 

Gelinen noktada hastanemizin hizmet kalitesinin yükselişinden memnun olan hastalarımız ve halkımızın söyledikleri ve beklentilerine odaklanmış bulunmaktayız. Ancak hizmet anlayışımızı olumsuz etkilediği ve Doğuş Hastanesi ailesine yakışmadığı için yolları ayrılan Bülent Kurtul, Özgür Kurtul ve ona hizmet eden kişilerce yapılan açıklamalar ve beyanlar karşısında Doğuş Hastanesi olarak birlik ve dirlik içinde durmaktayız.  Çünkü hastalarımıza daha iyi hizmet vermek gibi bir amacımız ve inancımız var. 

Bülent Kurtul, Özgür Kurtul ve Sayın Nurcan Kurtula da “Bir doktorun başarısız olmasının hastalara zarar vereceği bilinci ile”  iş hayatlarında mesleklerine odaklanarak başarılı olmalarını temenni ederiz.  

Sağlıklı insan için uğraşan Doğuş Hastanesini bu şekilde gündemde gösteren kişileri halkın vicdanına havale ederek;

Günden güne büyüyen Doğuş Hastanesinde, kendilerine çok yakında yeni ünite ve birimlerimizle daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceğimizin ve Doğuş Hastanesi Ailesinin sadece Hastalarımıza sağlık vermek için halkımıza hizmet vermekten başka bir gündeminin olunmadığının bilinmesini önemle arz ederiz. 

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2016, 15:50
YORUM EKLE
YORUMLAR
isimsiz
isimsiz - 6 yıl Önce

24 tansiyonla doğuşa gittim beni yarım saat içinde dilaltı hapı ile eve gönderdiler amann allah düşürmesin devletten şaşma

Dr.Ece Kurtul
Dr.Ece Kurtul - 6 yıl Önce

Kendini ifade etme yeteneğinin ve kanıta dayalı herhangi bir verinin bulunmamasından dolayı oluşan bu kelime kirliliği haberi okuyan kişilerin kafasını karıştırmaktan başka bir işe yaramaz. Yazının da kimin yetersiz dilinden kaynaklandığı apaçık ortada.Ne yazıkki mevcut yönetim böylesine kötü ifade gücüne boyun eğiyor an itibariyle... Ben Dr.Ece Kurtul 6 ay süre ile Akhisar Devlet Hastanesinde değerli Akhisar halkına hizmet vermiş ve hayatım boyunca örnek aldığım rol modelim idolüm Dr.Bülent Kurtul ve Dr.Özgür Kurtul'un yolunda ilerlemiş bir hekimim.Çalıştığım süre zarfında gurur duyduğum soyadımı yaka kartımda gören her hastam aileme yapılan bu haksızlığı dile getirmiş eski kalitesini ve sıcaklığı bulamadıkları Özel Doğuş'tan dert yanmış bir daha uğramayacaklarını söylemişlerdir.Yıllarca binbir emekle kurulan harcında ailemin alınteri,özverisi,sevgisi ve birikimi bulunan hastanemizi bu imaja layık görenleri vicdanlarıyla başbaşa bırakmaktan başka bi şansım yok malesef. Kişisel saldırılarını dile getirip adını bile yazmaktan sakınan, Doğuş ailesi adı altında yayınlamış olduğu bu komik duyuruyu yazan şahsın boyunduruğu altından kurtulduğunuz zaman Özel Doğuş Hastanesi eski kimliğine kavuşacaktır. Umarım...

İsimsiz Arkadaşa
İsimsiz Arkadaşa - 6 yıl Önce

i̇simsiz adlı arkadaş ismi olmayan birinin tansiyonu nasıl olur. bu arada devlet hastanesi de başarılı bir hastanedir. doğuş hastanesi de başarılı bir hastanedir. bence cevaplarınızda bir kuruluştan bahsederken kamusal anlamda sosyal fayda itibari ile bakın ve tansiyonunuzu düşürün vicdanınızı da yükseltin. sağlıkla kalın

Tansel YÜCEL
Tansel YÜCEL - 6 yıl Önce

emekliliği gelmiş işçileri çıkardılar söylemi ise kuyruklu yalandır. hastane temizlik ve hijyeninin tam olarak sağlanabilmesi için türkiyenin en büyük vakıf kuruluşlarından olan tepe servis ile çözüm ortaklığına gidilmiştir. bu süreçte emekliliği gelen personelimize hiçbir baskı yapılmamıştır. kendi istekleriyle emekliye ayrılmışlardır. bu yalanında en açık örneği hala tepe servisle çalışmaya devam etmeleridir. tepe servise geçen personellerimizin özlük hakları saklanmış ve hiçbir zarara uğramadan tam aksine kazançları fazlalaşarak kurumsal bir firmada çalışır hale gelmişlerdir. yeni yönetim ve sözde danışman kurumsallaşmadan bahsederken sgk nın soruşturma başlattığı sağlık bakanlığının kapatma cezası verdiği bir hastane haline gelmiştir. personeller sebep gösterilmeden işten çıkarılmaktadırlar. bizler mağdur olduk ama mazlum olmayacağız. yaşanan tüm adli süreçleriwww.dogushastanesi.com adresinden tüm akhisar halkına duyuracağız. akhisar halkına saygıyla arz ederim

Tansel YÜCEL
Tansel YÜCEL - 6 yıl Önce

ayrıca yapılan hakaretten dolayı hastane başhemşiresi ve sayın mehmet duman beyin eşi sayın leyla duman hakkında facebook üzerinden hakarette bulunmaları sebebiyle ankara 21. asliye ceza mahkemesinde dava açılmıştır. yine sözde danışman savaş doğru ve yönetim kurulu başkan ve üyeleri hakkında savcılık şikayetlerimiz bulunmakta ve dava açılmasını beklemekteyiz. yukarıda doğuş hastanesinin yaptığı açıklamada bahsi geçen güveni kötüye kullanmadan dolayı açılan dava bize dönemin yönetim kurulu tarafından hediye edilen telefonları geri istemelerinden dolayı açılmıştır ki o dava sonucunda da haklılığımız yüce türk adaletince tasdiklenecektir. davanın içeriğini anlatmadan güveni kötüye kullanmaktan dava açılmıştır diye açıklama yapmaları bile hala algı yönetimi yapmaya çalışmalarıdır. bu aczin ve çaresizliğin göstergesidir. hakkımızdaki iftiralarıyla ilgili savcılık tarafından kovuşturmaya gerek olmadığı mahkemece tescillenmiştir

Tansel YÜCEL
Tansel YÜCEL - 6 yıl Önce

yine devamında hakkımızda türlü iftira ve hakaretlerde bulunarak algı yönetimi yapmaya çalıştılar. öyle çirkin yollara başvurdular ki bunlar saymakla bitmez. sahte facebook hesabı açmakta bunlara dahildir. ancak bizler eğitimli insanlar olarak asla bu seviyelere inmedik ve onlar gibi olmadık. hakkımızda yaptıkları her türlü hakaret ve iftiraları yargıya taşıdık. sayın bülent kurtul, sayın özgür kurtul, sayın bekir önsoy ve sayın kadir ay gibi bizde iş sözleşmemizden kaynaklanan haklarımıza istinaden davamızı açtık ve akhisar 1. asliye hukuk mahkemesinde görülmektedir.

Tansel YÜCEL
Tansel YÜCEL - 6 yıl Önce

yukarıda adımın bizzat geçerek ya da dolaylı yollarla ifade edilerek geçmesine istinaden, doğuş hastanesi yönetim kurulu 21 temmuz 2015 de değişmiş ve 30 temmuz günü ben ve çalışma arkadaşlarım sebep gösterilmeden haksız bir şekilde işten çıkarıldık. son ay maaşlarımızı dahi vermeden hiçbir özlük hakkımızı ödemeden işten çıkarıldık.

Eee
Eee - 6 yıl Önce

Düşmez kalkmaz bir ALLAH..
Keyfe keder çıkardığınz insanlar vardı ya belki o insanları anlamışsınızdır....
Şimdi o külahı önünüze koyun ve düşünün.....
Allahın Adaleti o kadar güzel ki bazen toprağın altına bırakmıyor.....


SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber