İŞKUR Akhisar, uyarılarımızı dikkate aldı!

Akhisar İŞKUR merkezindeki  bayrak ve flama ile birlikte Türkiye Cumhuriyetinin 80. Yılı  Panosunun  buzulmuş şekildeki  resimlerin sitemizde yanılması  üzerine İŞKUR merkezindeki göze hoş gelmeyen bayrak, flama  değiştirilirken  bozuk pano da  24 saat geçmeden  değiştirildi.

İŞKUR Akhisar, uyarılarımızı dikkate aldı!

HALDUN AKYÜZ | ÖZELHABER

Akhisar İŞKUR merkezindeki  bayrak ve flama ile birlikte Türkiye Cumhuriyetinin 80. Yılı  Panosunun  buzulmuş şekildeki  resimlerin sitemizde yanılması  üzerine İŞKUR merkezindeki göze hoş gelmeyen bayrak, flama  değiştirilirken  bozuk pano da  24 saat geçmeden  değiştirildi.

Rahatsızlığı bulunduğu için uzun zamandır raporlu olduğunu bildiğimiz Akhisar İŞKUR müdürü Metin Demirci duyarlılığımız için  teşekkür edip, değiştirilen bayrak, flamanın değiştirilmesi kareleri bize iletti; ve “Haldun bey bayrak değişimi ve  tabela  söküm işlemi yapılmıştır.” Mesajı yolladı. Bizde sayın müdür ve personeline  haberimizi dikkate alarak  Akhisarpress ailesi ve Akhisarlılar adına teşekkür ediyoruz.


YORUM EKLE
YORUMLAR
Haberci
Haberci - 1 yıl Önce

TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ Madde 26 – Bayrak, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk olarak veya taşıdığı manevi değeri zedeleyecek biçimde kullanılamaz; 21 inci madde hükümleri dışında, ne maksatla olursa olsun, örtü olarak serilemez; oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz; elbise ve üniforma olarak giyilemez. Bu yerlere, masalara, kürsülere vb. eşya üzerine Bayrağın şekli yapılamaz.Hiç bir siyasi parti, kuruluş, dernek, vakıf tarafından amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön ve arka yüzünde, Bayrak, esas ve fon olarak kullanılamaz. Bayrağa sözle, yazıyla veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli itina gösterilmeden kullanılamaz.

Madde 39 – Türk Bayrağı Kanununa ve bu Tüzüğe aykırı fiiller, yetkili makamlarca derhal önlenir.

Haberci
Haberci - 1 yıl Önce

Savcı var,Zabıta var,Polis var Kaymakam ın kendisi ve mahiyetinde çalışan bir ekibi var neden durdun durdun da geçen günler haber yaptın. Bir önceki haberine ve yorumlarına bak ve doğru git şikayet dilekçeni ver.

Haberci
Haberci - 1 yıl Önce

TÜRK BAYRAĞI KANUNU Madde 7 – Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya uniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve yönetmelikte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. (2) Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz. Bu Kanuna ve yönetmeliğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır

Haberci
Haberci - 1 yıl Önce

TÜRK BAYRAĞI KANUNU Madde 7 – Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya uniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve yönetmelikte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. (2) Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz. Bu Kanuna ve yönetmeliğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır

Haberci
Haberci - 1 yıl Önce

Madde 8 – (Değişik: 23/1/2008-5728/421 md.) Bu Kanuna ve çıkarılacak yönetmeliğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır. (3) Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyarınca idarî para ceza verilir.

SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber