İşbaşı Eğitim Programında Zam Müjdesi

Kurumumuz tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir.

İşbaşı Eğitim Programında Zam Müjdesi

 Kurumumuz tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir. 


Bu kapsamda işsizlerimizin ve özellikle her kademedeki yükseköğretim ve açık öğretim öğrencilerinin mesleki deneyim eksikliğini gidermek ve işverenlerimizin de istihdam etmeyi planladıkları kişileri iş başında tanımaları ve kendilerinin eğitmeleri için tasarlanan ve 2009 yılından itibaren yürütülen İşbaşı Eğitim Programı (İEP), Kurumumuzun aktif işgücü hizmetleri kapsamında en önem verdiği programlar arasında yer almaktadır. 

 “Yeni İstihdam ve Teşvik Paketi” kapsamında İşbaşı Eğitim Programı ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile İşbaşı Eğitim Programı katılımcılarına programa devam ettikleri her fiili gün için ödenen 25 TL katılımcı zaruri gideri  36,50 TL’ye yükseltilmiştir. 

İşbaşı Eğitim Programı Özellikleri:

-Sigortalı hizmet listesinde en az  2 çalışanı olan Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler vb. programdan yararlanabilir. 

-2 ila10 arasında çalışanı olan işyeri 1,  11 ve üzerinde çalışanı olan işverenler ise çalışan sayısının %10 kadar (kesirler üste yuvarlanarak) katılımcı ile programa başlayabilir.

-Bütün işsizler ile birlikte ön lisans dahil bütün üniversite öğrencileri ile açık öğretimde okuyan bütün öğrenciler programa katılabilir. Ancak programın uygulandığı işyerinin sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları ile eşinin o işyerinde programa katılması mümkün değildir.

-İşbaşı eğitim programı sırasında işverence katılımcıya herhangi bir ödeme yapılmasına gerek yoktur. 

-Herhangi bir maliyeti olmayan katılımcı maksimum 160 fiili gün işyerinde bir fiili çalışarak iş deneyimini artırır.

-İŞKUR, katılımcıya günlük   36,5 TL cep harçlığı verir ve iş kazası - meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderlerini öder.

-Kişi tecrübe kazanırken, işveren maliyeti olmayan işçi adayını tanıyarak ve işyerinde çalıştırarak istihdam edeceği kişiyi kendisi yetiştirmektedir.

-Programın bittiği tarihteki çalışan sayısı ile programın başladığı tarihteki çalışan sayısının eşit (veya üstünde) olması gerekir.

-Programın bittiği tarihteki çalışan sayısının, programın başladığı tarihteki çalışan sayısından düşük olması halinde çalışan sayısındaki azalmanın bir ay içinde tamamlanması beklenir. Cezai herhangi bir yaptırımı olmamakta, ancak o işyeri ile bir süre işbirliği yapılamamaktadır.


Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2015, 12:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber