banner234

Akhisar Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Akhisar Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Salih Hızlı başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Meclis 3 gündem maddesi ile başlarken, meclis üyelerinin talepleri doğrultusunda gündem dışı bir madde daha eklendi.

Akhisar Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

 Akhisar Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Salih Hızlı başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Meclis 3 gündem maddesi ile başlarken, meclis üyelerinin talepleri doğrultusunda gündem dışı bir madde daha eklendi.

Gündemin birinci maddesinde emekli olacakların kıdem tazminatını defaten ödemek amacı ile kredi alınması için Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı’ya yetki verilmesi meclise sunuldu.

Mali Hizmetler Müdürü Yusuf Girgin’in sunduğu meclis gündeminde şu başlıklar yer aldı; “30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerden sonra 9 belde ile 86 köyün tüzel kişilikleri sona ermiş olup, mahalleye dönüşmüşlerdir. 107 Bin 86 olan ilçe nüfusumuz 161 Bin 918’e ulaşmıştır. Ancak 2014 Nisan ayından itibaren İller Bankası paylarımızda önemli ölçüde azalmalar meydana gelmiştir. Bu nedenle belediyemize emekli olmak için dilekçe ile başvuran ve bulunacak kadrolu işçilerimize ödenecek kıdem tazminatları ve diğer kadrolu işçilerimize toplu iş sözleşmesinden doğan sosyal hak alacaklarının ödenebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesine uygun olarak 2014 yılı bütçe gelirimizin toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen yeniden değerleme oranıyla arttıran miktarın yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde 36 ay vadeli olmak üzere 2 milyon TL’ye kadar Kamu ve Özel Bankalardan nakit kredi kullanılması, bu kredi için İller Bankası teminat mektubu karşılığı yada bankalarca istenecek teminatlar için belediyemize gayrimenkul kira gelirlerini ve taşınmazlara ipotek vermek suretiyle kredi kullanılmasına, kredi ile ilgili her türlü evrağı imzalamaya ve taahhüt vermeye belediye başkanı Salih Hızlı’nın yetkili kılınması” meclise sunuldu.

Sunulan gündem maddesi sonrası MHP meclis üyesi Fatma Kocabıyıkoğlu ve CHP Meclis üyesi Hikmet Çağan’ın talebi üzerine konunun Plan ve bütçe Komisyonu’na havalesi meclise sunuldu ve kabul edildi. 

İkinci gündem maddesinde söz alan Yazı İşleri Müdür Mustafa Erpalabıyık; “Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sayısal ve Karasal Televizyon yayınlarının yapılabilmesi için orman arazisi vasfındaki mülkiyeti Akhisar Belediyesine ait Değirmendere mevkii, 1939 asa, 204 parsel üzerinde kayıtlı bulunan yerde 250 metrekarelik alanın TRT Genel Müdürlüğüne 25 yılı geçmemek üzere tahsis edilmesi Belediye Meclisinin 8 Ocak 2015 tarihli toplantısında İmar ve Kanun Nizam Komisyonlarında görüşülmesine karar verilmiş olup, komisyon 28 Ocak 2015 Çarşamba günü saat 14’de yapılan toplantısında şu karar alındı. Adı geçen yerin Büyükşehir Belediyesine devri konusunda mülkiyet durumu netleşmediğinden, Akhisar Belediye Meclisinin söz konusu parsel hakkında almış olduğu ifraz kararına göre de TRT’nin tahsis talebinde bulunduğu alan Büyükşehir Belediyesine devredilecek kısımda kaldığından, yetki karmaşası oluşturmamak adına tahsis talebinin komisyonca oy çokluğu ile reddine; raporun meclise havalesine karar verildi” meclise okundu. Komisyondan gelen bu madde yine komisyonda olduğu gibi CHP ve MHP Grubu ret olayını onaylarken AK Parti Grubu ret olayını kabul etmedi ve gündem maddesi oy çokluğu ile geçti.

Gündemin üçüncü maddesinde imar evrakları yer aldı ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem dışı madde de ise yeni hükümet konağı alanı ile ilgili oldu. Meclis üyeleri Necati İniş, Bayram Ali Kalaycı, Ahmet Güzeltepe, İsmail Seyrek, Aydın Coşkun, Lütfi Akdağ, Kazım Özbek, Halil Aktaş, Mehmet Taşar ve Zafer Aşkın’ın imzaları ile önerge verildi. Önergeyi okuyan meclis üyesi Cem Doğan; “Atatürk Mahallesi, 1287 ada, 1 parselde bulunan askeri alanın 10 Bin metrekarelik kısmının hükümet konağı yapılmak üzere resmi kurum alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kararı ile kabul edilmiş olup, ancak; 3194 sayılı imar kanunu gereğince adı geçen yerde Akhisar Belediyesince de 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde değerlendirilmesi gerektiğinden, bu konuda gerekli değerlendirmenin yapılması hususu arz olunur” meclise sundu ve oy birliği ile madde İmar Komisyonu’na havale edildi.

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Şubat ayı olağan meclis toplantısını kapatmayarak 1. Gündem maddesi ve önergenin tekrar görüşülmek üzere komisyon toplantılarının ardından 9 Şubat 2015 Pazartesi saat 17.00’de tekrar toplanmasına karar verdi.

Meclis sonu görüş ve öneriler kısmında CHP Grup başkanı Hikmet Çağan Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Latif Çakmak’ın sağlık durumu hakkında bilgi istedi ve Belediye Başkanı Salih Hızlı, durumunun çok iyiye gittiğini ve Pazartesi günü taburcu olması beklendiğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2015, 12:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber