Keskinoğlu, alacaklılarıyla toplantı düzenliyor

Konkordato süresi biten Keskinoğlu alacaklılarıyla müzakere toplantısı düzenleyecek.

Keskinoğlu, alacaklılarıyla toplantı düzenliyor

Konkordato süresi biten Keskinoğlu alacaklılarıyla müzakere toplantısı düzenleyecek.

Türkiye’nin köklü tavuk firmalarından Akhisar merkezli Keskinoğlu’nun 7 Mayıs 2020 tarihinde konkordato süresi sona erdi. Sürenin sona ermesiyle birlikte Konkordato Komiserliği alacaklılarla müzakere toplantısı düzenlemeye karar verdi. 

Toplantı 20 Temmuz Pazartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında Gölet Düğün Salonunda düzenleneceği açıklandı.

İşte Basın İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında yayınlanan davet ilanı;

“KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ
ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVET İLÂNI
Akhisar 1 Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018/362 E. sayılı dosyasında, Akhisar Ticaret Müdürlüğü’nün 0548000587400078 mersis numarası ile kayıtlı bulunan 5480005874 vergi kimlik numaralı Keskinoğlu Tavukçuluk Ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirkete 2004 sayılı İİK'nun 7101 sayılı kanunun 15.maddesi ile değişik 287.maddesi uyarınca 11.06.2018 tarihinde konkordato mühlet kararı verilmiş, geçici mühlet kararı 08.11.2018 tarihinde 1 yıllık kesin mühlete çevrilmiş, son olarak kesin mühlet kararı 6 ay süre uzatılarak konkordato sürecinin 07.05.2020 tarihine uzatılmasına karar verilmiştir. Ne var ki; COVİD-19 hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde Pandemi olarak ilan edilmiş ve bu hastalık Ülkemizde de görülmeye başlamıştır. Bu durum üzerine salgının Ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla birçok idari tedbir yanında adli tedbirler alınmaya başlanmıştır.
Alınan Adli tedbirlerin başında 22.03.2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 30.04.2020 tarihine kadar icra ve iflas takipleri durdurulmuştur. Bu durma süresi, salgının devam etmesi nedeniyle 30/04/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 15/06/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu adli tedbirlerden kaynaklı şirketimizin içinde bulunduğu konkordato mühletinin bitme tarihi olan 07.05.2020 tarihi ile ilgili olarak, Akhisar 1 Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/362 E sayılı dosyası üzerinden erteleme kararı verilmiştir.
İİK md. 299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için davet gerçekleştirilmiş (İşbu alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ilânı, Basın İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında yayımlanmış olup, söz konusu davet ilânlarında, İİK md. 299 f.1, c.3 gereğince alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtaren bildirilmiştir. Alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK md. 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanları alınmış, alacak kayıtları üzerindeki tahkikat tamamlanmış, Konkordato Komiseri ve alacaklar kurulu ile bunların görevleri başlıklı İİK md. 290 düzenlemesinde yer alan görevler yerine getirilmiş, dolayısıyla alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli işlemler tamamlanmıştır.
Komiserlikçe İİK md. 301 uyarınca 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 10.00-17.00 saatleri arasında ‘Atatürk Mah. Hüsnü Kahraman Gölet Alanı, Akhisar Manisa’adresinde bulunan “Gölet Düğün Salonu” nda borçlunun konkordato projesini müzakere etmek üzere alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.
İİK md. 301 çerçevesinde alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içerisinde ilgili belgeleri 10.00 – 17.00 saatleri arasında “Aynı Ali Mahallesi, 3307 Sk. No:33/2, Yunusemre Manisa” adresinde inceleyebilecekleri, projeyi müzakere edip oy kullanabilecek alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılarak kabul/ret beyanında bulunabilmeleri için toplantıya bizzat veya yetkili temsilci vasıtasıyla katılmaları; alacaklı çoğunluğunun dikkate alınmasında İİK md. 302 düzenlemesinin dikkate alınacağı, katılacak alacaklıların yanlarında kimliklerini, tüzel kişilerde ise noter onaylı imza sirküleri, temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından HMK m. 74 uyarınca ÖZEL YETKİ içeren vekaletname aslını veya onanmış bir örneğini, tüzel kişi temsilcileri bakımından noterde düzenlenmiş imza sirküleri aslını, diğer yasal veya iradi temsilciler bakımından temsil yetkisini gösteren resmi belge aslını, bu belgelerin Komiserliğe tevdi edilmek üzere “aslına uygundur” ibaresi içeren imzalı bir adet örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet, baro kimliği v.b.) yanında getirmeleri gerektiği; yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilere alacaklılar toplantısı sırasında oy hakkı tanınmayacağı, İİK m. 302/VI uyarınca toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde gerçekleşen iltihakların da kabul olunacağı; yedi günlük iltihak süresinde katılmak isteyenlerin, belgelerin incelenmesi için yukarıda belirtilen adreste aynı esaslar çerçevesinde, bizzat veya iadeli taahhütlü mektup ile katılabilecekleri ilân ve ihtar olunur.03/07/2020
Konkordato Komiser Heyeti
Nilgün Palabıyık Özlem Karan İksir Sevil Tarakçılar
Yeminli Mali Müşavir AvukatS. M. Mali Müşavir”
 

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 15:57
YORUM EKLE
YORUMLAR
Fehmi yigit
Fehmi yigit - 1 yıl Önce

Akhisar halkına ekmek kapısı olan böyle verimli güzel bir şrk tin gitmesini iç istemem çok üzüldümhayırlısı Allahtan.

SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber