Bankalara Kötü Haber

Akhisar Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı bankaları üzecek, Tüketicileri sevindirecek bir karar verdi. Karar daha önceden

Bankalara Kötü Haber

Haber Merkezi

 

Akhisar Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı bankaları üzecek, Tüketicileri sevindirecek bir karar verdi. Karar daha önceden Fek ücreti ödeyenler ile bu ücreti ödemek istemeyenleri de etkileyecek.  


Daha öncede, bir bankanın Akhisar Şubesinden kullanmış olduğu konut kredisinin yapılandırma masrafını geri alan Ahmet Deniz isimli vatandaş, bankanın kendisinden istemiş olduğu tapudaki fekki kaldırma ücretine de itiraz etti.


Tüketici Ahmet Deniz kullanmış olduğu konut kredisi borcunu tamamladıktan sonra ilgili bankaya giderek borcunu tam ve zamanında ödeyerek bitirdiğini ancak Tapusu üzerine olan ve kredi konusu olan gayrimenkulünde ipotek fekki gözüktüğünü bunun kaldırılmasını talep ettiğini ancak bankanın Ahmet Deniz isimli vatandaşa bu işlem karşılığı ücret ödemesi gerektiğini bildirmiş olduğu, tüketicinin bu ücretin neden istendiğini sorduğunda: “İpotek fek işlemlerinin Genel Müdürlüklerinin talimatı ile şube anlaşmalı avukatları aracılığı ile yapıldığını her bir fek işlemi için genel müdürlükten şube avukatlarına noter vekaletnamesi ile yetki veriliğini, noter vekaletnamesi ve avukata ödenen işlem ücretleri için müşterilerinden 300 TL ipotek fek ücreti talep edildiğini” cevabını almıştır.


Bunun üzerine Akhisar Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına müracaatta bulunan Ahmet DENİZ isimli tüketici müracaatında: “İlgili bankaya olan konut kredisi borcunu 16.04.2012 günü tam ve zamanında ödediğini tapu kaydında bulunan ipoteğin kaldırılması için bankaya müracaat ettiğini ve bankanın bu işlem karşılığı ücret istediğini, ipoteğin ücretsiz olarak kaldırılması için gereğinin yapılmasını” talep etmiştir.


Akhisar Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı şikâyet konusunu “Ayıplı Hizmet” olarak görmüş ve ilgili bankadan savunma istemiştir. İlgili banka Tüketiciye verdiği cevabın aynısını Akhisar Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına vermiş ve haklı olduklarını beyan etmişlerdir.


 HAKEM HEYETİ TÜKETİCİYİ HAKLI BULDU


Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 28.09.2012 tarih ve 2012/488 sayılı kararı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6. Maddesini belirterek Kanun Maddesinde


“Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine  dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden,  standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.

Satıcı veya sağlayıcı, bir şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.

Bakanlık standart sözleşmelerde yer alan haksız şartların tespit edilmesine ve bunların sözleşme metninden çıkartılmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.” dendiğini ve ayrıca Hakem Heyeti İnceleme ve Gerekçesinde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2008/4345-6088 sayılı ve 02.05.2008tarihli kararı ile konu ile ilgili birçok mahkeme karanının bulunduğunu belirtmiştir.


 SONUÇ VE HÜKÜM


Somut olayda şikayetçinin şikayetliye olan borcunu ödeyerek sözleşmeye ilişkin kendi edimini yerine getirdiği, borcunu ödemiş olması sebebi ile borcun teminatını oluşturan ipoteğin kaldırılmasını istemesinin en doğal hakkı olduğu, bankanın ipoteğin kaldırılması ile ilgili olarak tüketiciden her ne her ne nam altında olursa olsun bir bedel talep etmesinin haksız ve dürüstlük kuralına aykırı olduğu, böyle bir maddenin sözleşmede olsa dahi, ipotek fek masrafının ne kadar olduğu veya nasıl hesaplandığının belirtilmediği, bu hususun tüketici ile müzakere edildiği yönünde bir delil bulunmayışı, sözleşmenin standart bir sözleşme oluşu ve söz konusu maddenin tüketici aleyhine aykırı sonuç doğurduğu ve tüketiciden talep edilen 300.00 TL gibi bir bedelin iyiniyete aykırı olduğu, bu miktarın banka tarafından tek taraflı belirlendiği dikkate alındığında bu konunun haksız şart niteliğinde olduğu kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle Şikâyetçi Ahmet Deniz’in şikâyetinin kabulüne, şikâyetçi adına kayıtlı bulunan ve kredi sözleşmesinin teminatını oluşturan taşınmazın tapu kaydındaki ipoteğinin herhangi bir bedel alınmaksızın şikâyet edilen tarafça kaldırılmasına karar verilmiştir.


Konu ile ilgili görüştüğümüz hukukçular bu örnek karar ile vatandaşlarımız bu konudaki benzer mağduriyetleri ile ilgili olarak Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvurmalı ve haklarını aramalıdırlar. Geçmişte Tapu Fek kaldırma ücreti ödeyenler ile şu anda bu ücreti ödemek istemeyenlerin bu karar doğrultusunda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmaları gerekiyor.

 

 

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber