banner113

Akhisar'da Bankaya Karşı Açtığı Davayı Kazandı

Akhisar’da bir banka müşterisi örneği ender görülen bir şekilde bankaya açmış olduğu davayı kazanarak bankaların her zaman

Akhisar'da Bankaya Karşı Açtığı Davayı Kazandı

 

Akhisar’da bir banka müşterisi örneği ender görülen bir şekilde bankaya açmış olduğu davayı kazanarak bankaların her zaman haklı olamayacağını göstermiş oldu. Tüketici  Mahkemesi Konut Kredisi kullananlardan alınan yapılandırma ücretinin iadesi yönündeki Tüketici Hakem Heyeti, banka müşterisinin Kararını haklı buldu.

 

Akhisarpress.com (ÖZEL HABER)

 

Bir bankanın Akhisar Şubesinden 2008 yılında konut kredisi kullanan Ahmet Deniz isimli vatandaş, faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle 2009 yılında ilgili bankadan yapılandırma talebinde bulunarak kullanmış olduğu Konut Kredisini yapılandırmış, ancak bu esnada bazı matbu evrakları imzalaması ve vezneye 900,00 TL yatırması istenmiştir. Tüketici Ahmet Deniz ‘in bu ödemeden sonra kredisi yapılandırılmış ve taksitlerini yeni faiz oranları üzerinden ödemeye başlamıştır. Daha sonraları yazılı ve görsel basında yer alan “Konut kredisi kullanan tüketiciler, faiz oranının düşmesi halinde, yeniden yapılandırma başvurularında, bankanın almış olduğu komisyon veya masrafları, Yargıtay kararı uyarınca isteyebileceklerdir.” Şeklindeki haberleri görünce ilgili bankaya giderek, bu ücreti iade etmelerini istemiş, olumsuz cevap alınca da İlçemizde bulunan Akhisar Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına müracaat etmiştir.

 

Hakem Heyeti Tüketiciyi Haklı Buldu


 Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 26.03.2012 tarih ve 2012/139 sayılı kararı ile Ankara 7. Tüketici Mahkemesi’nin 2010/858 Esas. 2011/309 Karar. nolu kararının Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 15.12.2011 tarih ve 2011/9823-19204 nolu kararını emsal göstererek, vermiş olduğu kararda “Şikâyetli bankanın şikâyetçiden tahsil ettiği yapılandırma ücretinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6. Maddesi gereğince haksız şart niteliğinde olduğu kanaatine varılarak şikâyetin kabulü ile 900,00 TL’nin şikâyet edilen bankadan alınarak şikâyetçi Ahmet Deniz ’e verilmesine 15 gün içersinde Tüketici Mahkemesine itirazı kabil olmak üzere oybirliği ile karar verilmiştir.” dendi.

 

Banka Mahkemeye İtiraz Etti


 12.04.2012 tarihinde ilgili banka vekili aracılığı ile Tüketici Mahkemesine müracaat ederek Hakem Heyeti kararının yürütmesinin durdurulmasını, 900,00 TL tutarındaki komisyon ücretinin tüketici Ahmet Deniz ‘e ödenmesine yönelik Hakem Heyeti Kararının iptalini ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin Davalı Ahmet Deniz ’den alınmasını talep etmiştir.

 

Tüketici Ahmet Deniz’in savunması;

 

Kredi sözleşmesi yapılıp, taksitler ödenmeye başlandıktan sonra faizlerin düşmesi nedeniyle bankayı yapılandırmaya zorlamak hukuken mümkün değildir.

Banka kendi inisiyatifiyle yapılandırmayı kabul etmiştir.

Ödeme planında ödeme planı değişikliği ücreti kesileceği belirtilmemiştir.

Bankanın hazırladığı sözleşme içeriğine müdahale edilememiştir.

Sözleşme müzakere edilmeksizin imzalanmıştır. Bu durum iyi niyet kuralına aykırı olup aleyhime dengesizliğe neden olmakta ve haksız şart teşkil etmektedir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. maddesinde ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 5,6 ve 7. maddelerinde yapılan düzenlemelerle tüketiciden sözleşmede yer almayan hiçbir kesintinin yapılamayacağı, sözleşmede yer alan haksız şartların tüketici için bağlayıcı olmayacağı belirtilmiştir.

Borç yapılandırmasını kabul eden bankanın erken ödeme komisyonu adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bankanın, masraf ve komisyon adı altında ücret talep etmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı, Ankara 7. Tüketici Mahkemesi’nin 2010/858 Esas. 2011/309 Karar. Nolu kararının, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 15.12.2011 tarih ve 2011/9823-19204 nolu onama kararı ve 26.03.2012 tarih ve 2012/139 sayılı Tüketici Hakem Heyetinin kararları ile anlaşılmıştır.

Hakem Heyeti Kararının kabulü konusunda gereğini arz ve talep ederim.

 

Mahkeme Bankanın İtirazını Ret Ederek Tüketiciyi Haklı Buldu


 28.05.2012 tarihinde yapılan açık duruşmada Bankanın vekili Avukat ve Tüketici Ahmet DENİZ hazır bulunurken Mahkeme tarafları tekrar dinledikten sonra, bankanın itirazını ret ederek tüketiciyi haklı bulan Tüketici Mahkemesi Gerekçeli Kararında;

“4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 15.12.2011 tarih ve 2011/9823-19204 nolu emsal kararı gözetildiğinde taraflar arasında imzalanan ve davalının komisyon ücreti ödemesini öngören sözleşme hükmünün 12 puntodan küçük harflerle yazıldığı, tarafların sosyal statüleri nedeni ile eşit haklara sahip olmadığı böylelikle sözleşme hükmünün haksız şart niteliğinde kabulünün gerektiği gözetilerek itirazın reddine karar verilmiştir.


 Karar Kesin Nitelik Taşıyor

 

Tüketici Mahkemesi kararındaki kesin hükümler ise şu şekilde belirtilmiştir.

“1- Akhisar Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 26.03.2012 tarih ve 2012/139 sayılı kararına yönelik itirazın reddine,

2-Davacı Banka tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerine bırakılmasına,

Dair, davacı vekili ile davalının yüzüne karşı, miktarı itibarı ile kesin olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.”

 Gelişen hukuki gelişmeler nedeni ile bankaya itiraz eden tüketici Ahmet Deniz ’in bu mücadelesi binlerce kişiye örnek olacak ve Tüketici Mahkemesinin bu kararı bu tip konularda örnek teşkil edecek şekildedir.   

 

 

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber