İŞKUR'dan İşbaşı Eğitim Programı

İŞKUR’un işsizliği önlemede kullandığı aktif işgücü hizmetlerinden olan İşbaşı Eğitim Programı (İEP), 2016 yılında son derece olumlu sonuçlar üretmiş, 2017 yılında da artan bir şekilde yürütülmesi planlanmaktadır. 

İŞKUR'dan İşbaşı Eğitim Programı

Program sayesinde gençlerimiz bir meslekte deneyim kazanarak iş hayatında daha kolay iş bulabilmekte,  işverenlerimiz ise maddi yükümlülüğe girmeden kalifiye eleman ihtiyacını gidermiş olmaktadır. İşverenlerimize,  kendi işyerinde gördüğü, çalışmasını bildiği ve meslek öğrettiği çalışanı sigorta prim teşvikinden de yararlanarak istihdam etmeye devam etme imkanı vermektedir.

İşbaşı eğitim programından en az iki işçi çalıştıran işverenler yararlanabiliyor. Çalışan sayısını sağlamak koşuluyla; dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, meslek birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve kamu payının yüzde ellinin altında olduğu iktisadi teşebbüsler de işbaşı eğitim programından faydalanabiliyor.

Bu yılın ikinci yarısında yürürlüğe konulan komisyon uygulaması yeni yılda da devam ettirilecek olup, haftalık olarak alınan talepler Cuma günü değerlendirilecek ve uygun görülen işyerleri/mesleklerde takip eden Pazartesi günü itibariyle programlar başlatılacaktır.
Komisyonun karar vermesinde; 

Mesleğin nitelik gerektiren bir meslek olması şartı aranacaktır. (Nitelik gerektirmeyen programlarda İEP düzenlenmeyecektir.)

Katılımcının daha önce Programın başlatılacağı meslekte hiç çalışmamış olması, son üç aylık dönemde işverenin sigortalı ya da sigortasız çalışanı olmaması ve son 6 aylık dönemde işsiz olması (sigorta dökümlerinde prim bilgisinin bulunmaması) şartı aranacaktır.
İşverenin son bir yıllık dönemde çalışan sayısında azalma olmaması şartı aranacaktır. 
Daha önce İEP’ten faydalanmış işverenler için istihdam şartını yerine getirip getirilmediği de önemli bir kıstas olacaktır.

Yeni başlatılacak olan programlarda en az %50 İstihdam Taahhüt şartı aranacak, İstihdam süresi ise, 60 günden az olmamak üzere en az program süresi (gün sayısı) kadar istihdam etme şartı uygulanacaktır.

İşbaşı Eğitim Programlarının süresi, 320 fiili günden fazla olmamak üzere Komisyonca belirlenecektir.

Engelli işçi çalıştırma zorunluluğuna uymayan işyerlerinin talepleri kabul edilmeyecektir. Ayrıca;

İşverenin Aylık İşgücü Çizelgelerini zamanında girip girmediği, uygulanan İşbaşı Eğitim Programlarında her hafta Cumartesi günü saat 23:59’a kadar girilmesi gereken “Kursiyer Devam Bilgileri”nin düzenli olarak sisteme işlenip işlenmediği, ödeme evraklarının her ayın 3. iş gününe kadar Kuruma getirilip getirilmediği, işe yerleştirmelerde İŞKUR ile işbirliği yapıp yapmadığı da değerlendirilecektir.
Saygılarımızla.
    
 İŞKUR AKHİSAR HİZMET MERKEZİ


 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber