Halk Eğitim'de görev almak isteyenlere duyurulur!

Akhisar Halk Eğitimi Merkezi geçen hafta yaptığı duyuru ile Halk Eğitimi Merkezi’nde 2019/2020 Eğitim-Öğretim yılında görev almak isteyen usta öğreticilerile  ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapmıştı.

Halk Eğitim'de görev almak isteyenlere duyurulur!

Usta öğretici olmak isteyenlerden istenecek tüm belgeler gerek Akhisar Halk Eğitimi Merkezi Resmi internet sitesinde, gerekse Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanmıştı .Bu belgelerden biri de  formasyon belgesi ya da formasyon belgesi olmayanlardan istenen oryantasyon belgesidir. Formasyon belgesi olmayanlara Akhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 09 Eylül 2019 Pazartesi -16 Eylül 2019 Pazartesi tarihlerinde  17.00-21.15 saatleri arasında toplam bir hafta ve 30 saat sürecek Oryantasyon kursu açılacaktır. Usta öğretici olarak görev almak isteyen tüm öğretici adaylarının bu belgeleyi ibrazı zorunlu olduğu için bu kursun alınarak belgenin edinilmesi önemlidir. Halk Eğitimi Merkezi’nde usta öğretici olarak görev almak isteyenlerin bu kursa şahsen başvuruları gereklidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BAŞVURU TARİHLERİ:03  EYLÜL 2019  SALI-06 EYLÜL 2019 CUMA MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE
BAŞVURU YERİ:AKHİSAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE ŞAHSEN YAPILACAKTIR
KURS TARİHİ:09 EYLÜL 2019 PAZARTESİ-16 EYLÜL 2019 PAZARTESİ
KURS SAATLERİ:17.00-21.15
İSTENECEK BELGELER:AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLARDAN BELGELENDİRİLMESİ GEREKENLER MUTLAKA İSTENECEKTİR 

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM ALANI
USTA ÖĞRETİCİ ORYANTASYON KURS
PROGRAMI 
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. 18 yaşını doldurmuş olmak,
2. Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi
merkezlerinde görev yapan/ yapacak olan kadrolu usta öğreticiler, görev alacak
ücretli uzman ve usta öğreticiler. 

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğitimciler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler:
1. Alan uzmanı akademisyenler ya da bu konuda hizmet içi eğitimler veren uzmanlar/
öğretmenler,
2. Usta Öğretici Oryantasyonu Eğitici Eğitimi Kursunu başarıyla tamamlamış olanlar,
3. Halk eğitimi merkezi müdür ve müdür yardımcıları,
4. En az üç yıldır halk eğitimi merkezinde görev yapan öğretmenler.  PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 6 ders saati uygulanacak şekilde toplam 30
ders saatidir. Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
4
Konular
Süre
(Ders Saati)
Eğitim/ Öğretimde Temel Kavramlar 2
Öğretimde Öğreticinin Rolü, Alanlar ve Öğreticinin Beden Dili 3
Yaygın Eğitim 3
Yetişkin Eğitimi 3
Yetişkin Eğitiminde Uygun Program, İçerik ve Materyal Kullanımı 2
Yetişkin Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3
Mevzuat ve Sistem Uygulamaları 3
Usta Öğreticinin Tanımı, Görevi ve Sorumlulukları 2
Kurumsal İletişim, Temsil ve Protokol Kuralları 4
Görevin Gerektirdiği Mevzuat 5
TOPLAM 30
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara kurs bitirme belgesi düzenlenir.
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber