Türkiye ile yabancı ülkeler ve uluslararası topluluklar arasında sektörel temelde iş olanaklarını araştırarak, mevcut olanakların harekete geçirilmesine ve iş fırsatlarının değerlendirilmesine yardımcı olmayı görev edinen ve Türk ekonomisinin küresel ekonomiyle bütünleşmesi için çalışmalar gerçekleştiren Dış Ekonomik İlişkiler kurulu (DEİK) Akhisar temsilciliği ATSO Bünyesinde faaliyete geçti.

DEİK temsilciliğinin Türkiye’de sayılı ilçelere verildiğini belirten Erdayıoğlu Odamızın küresel vizyonu ile uyumlu olarak ATSO bünyesinde faaliyet gösterecek olan DEİK Akhisar Temsilciliği'nin, İlçemizdeki özel sektörün tüm dünyaya açılımında önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını kaydederek sözlerine şöyle devam etti: “DEİK'in Türk özel sektörünün dışa açılım sürecine ve dış dünyaya entegrasyonuna katkıda bulunan bir kuruluştur. Odamızda hizmete sunulan temsilcilik vasıtasıyla üyelerimizin hem birçok ülke ile ilişkilerini geliştirmeyi hem de onların yurt dışında pazar bulmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. DEİK iki taraflı iş konseyleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Halen DEİK bünyesinde toplam 8 değişik bölgede 106 ülke ile karşılıklı iş konseyleri kurulmuş durumdadır. Firmalar doğrudan doğruya ilgi alanlarına giren ülkelerin ya da bölgelerin iş konseylerine üye olmaktadır” dedi.

Erdayıoğlu, DEİK Akhisar Temsilciliği'nin Akhisar’ın tanıtımı açısından da önemli bir işlevi yerine getireceğini vurgulayarak, temsilciliğin, DEİK davetlisi olarak Türkiye'ye gelen yabancı heyetlerin İstanbul'un ardından bölge il ve ilçelerinde de temaslarda bulunmalarının sağlanması, il ve ilçelerin söz konusu heyetler nezdinde tanıtımlarının yapılması yönünde de hizmet vereceğini ifade etti.