Çiftlerin boşanmaya karar vermesi ve boşanma avukatı tutması hukuki sürecin resmen başlamasını sağlar. Taraflar kendi aralarında konuşarak, anlaşarak boşanmaya karar verdiği taktirde anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Ancak taraflar arasında mal paylaşımı, tazminat, nafaka, velayet ve benzeri anlaşmazlıklar yani bir çekişme söz konusuysa dava çekişmeli boşanma kabul edilir ve çok daha uzun sürer. Bazen boşanma davalarının yıllarca sürdüğünü belirten Nişantaşı avukatlık büroları, tarafların her konuda uyuşması halinde tek celsede, mahkemeye dahi gelmeden boşanabileceğini belirmektedir. Ancak bazen anlaşmalı boşanmalarda dahi süreç mahkeme yoğunluğu, şehir farklılığı gibi sebeplerle uzayabilmektedir. Bu konuda net bir süre vermek yanıltıcı olur. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Süresi

BK Hukuk Danışmanlık Nişantaşı boşanma avukatı ekibi, anlaşmalı boşanma davalarında sürecin kısa sürede tamamlanması için gerekli tüm işlemleri yönetmektedir. Anlaşmalı davalarda taraflar nafakadan velayete kadar her konuda fikir birliği içerisinde olduğu için dava bir hafta içerisinde tamamlanabilmektedir. Ancak davanın açılacağı şehir, mahkemelerin yoğunluğu gibi spesifik sebepler anlaşmalı boşanma süresini bir ya da birkaç ay uzatabilmektedir.   

Çekişmeli Boşanma Davası Süresi

Çekişmeli boşanma davasının süresi bir yıl ya da daha fazla sürebilmektedir. Çekişmeli boşanmalarda taraflardan biri ya da her ikisi de çeşitli taleplerde bulunduğu ve fikir uyuşmazlığı yaşadığı için davalar çok uzun sürer, yıllara yayılabilir. Çekişmeli boşanma davasında görev alan Nişantaşı avukatlık büroları, dava boyunca delil toplar, tanık hazırlar, her şeyi usule uygun mahkemeye hazır hale getirir. Her delil, her tanık ve her talep mahkeme tarafından değerlendirilir, son davada ise karara bağlanır. Karar açıklandıktan sonra taraflar itiraz etmek için temyiz başvurusu yapabilir. Tüm bunlar davanın birkaç yıl belki daha fazla sürmesine sebep olur. Davaya söz konusu velayet varsa, velayet için ayrıca dava açılır.

İşbu sebeple boşanma davası ne kadar sürer sorusunun yanıtı davanın içeriğinde gizlidir. Nişantaşı boşanma avukatı, davanın türüne göre tecrübelerinden yola çıkarak tahmini bir süre belirtebilir. Boşanmaya karar verdiğinizde vakit kaybetmemek ve çabuk sonuç almak için davanın bir an önce başlayabilmesi adına avukat tutmalı, vekalet vermelisiniz. BK Hukuk Danışmanlık avukatları bu süreçte sizi prosedürle ilgili bilgilendirir, davanızı üstlenerek boşanmanızı sağlar.