Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akhisar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu Akhisar Kaymakamı Sabit KAYA başkanlığında 14.04.2021 tarih ve saat: 19:00’ da toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Mart 2021 tarihinde yayınladığı Kuruluşlara Yönelik Koronavirüs Normalleşme Rehberinin C. Diğer düzenlemeler bölümünün 2. Maddesinde; “ kuruluş içerisinde hastalık şüphesi bulunan personelin olması durumunda uygulanacak tedbirler kapsamı kişinin hastaneye sevkinin sağlanması ve hastaneye sevki sonrasında, Kuruluşlarda Kalanlara Yönelik Tedbirler bölümünde yer alan sevk sonrası tedbirler aynen uygulanır.” Hükmü yer almaktadır. Ayrıca Normalleşme Rehberinde; kuruluşta hizmet alan sakinler yada görev yapan personelde pozitif vaka çıkması durumunda, il/ilçe sağlık müdürlükleri tarafından gerekli görüldüğünde kısmi yada genel PCR testi taraması yapılabileceği belirtilmektedir.

Akhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Huzurevinde personele yapılan PCR testlerinin sonuçlarında personelde görülen pozitif vakaları göz önüne alarak kuruluş içerisinde yaşlı ve personel arasında bulaş riskini azaltmak, yaşlıların sağlığını korumak amacıyla kuruluşun karantinaya alınmasına karar vermiştir. Kuruluşta bu süre boyunca görev yapacak olan personeller aşılı veya PCR test sonuçları negatif olmak koşulu ile 10’ar günlük 2 sabit vardiya şeklinde çalışacaklardır. Kuruluşta kalan yaşlılar en az 7 gün süre ile oda karantinasında kalacaktır. Bu süre içerisinde yaşlı ve personellerin ateş, O2 satürasyonu ve solunum sıkıntıları 8 saatte bir kontrol edilerek kayıtlarının tutulması sağlanacaktır. Belirti gösteren yaşlı ve personelin ivedi olarak hastaneye sevki sağlanacaktır.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce hizmet alan yaşlı ve personellerin belirti ve bulgu göstermeleri halinde PCR testi yapılacaktır. Bu nedenle; İlçemizde faaliyet göstermekte olan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Covid-19 test pozitifliği saptanması üzerine 14-23/04/2021 tarihleri arasında 10 gün ve 23 Nisan-04 Mayıs 2021 tarihleri arasında 10 gün süreyle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin kapalı olarak çalışmasına, Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir”