Emlakçılık Yönetmeliği Hayata Geçti

Akhisar Emlak Komisyoncuları Derneği başkanı İsmail GÜRBÜZ  Emlak sektörünü yakından ilgilendiren  yeni yasa yönetmeliği  ile ilgili hususlar hakkında  bilgiler verdi; 

Emlakçılık Yönetmeliği Hayata Geçti

Türkiyede emlak sektörünü ilgilendiren  taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 05.06.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlülüğe girdi.Yeni yönetmeliğe göre;

     EMLAKÇININ ALIM SATIMLARDA ALDIĞI KOMİSYON ORANI TOPLAMDA (KDV HARİÇ) % 4 OLARAK SINIRLANDIRILDI.

   Bilindiği üzere Eskiden uygulamada olan alandan %3 Satandan % 3 komisyon oranı artık tarihe karıştı.Yeni çıkan yönetmelikle Alım satım işlemlerinde Emlakçının alacağı komisyon oranı Alandan %2 Satandan % 2 toplamda % 4 (KDV Hariç) olarak resmiyet kazandı.Bu bedelden fazla hiçbir emlakçı  ücret talep edemeyecektir.

    KİRALAMALARDA (KDV HARİÇ) BİR KİRA BEDELİ KOMİSYON ALINACAKTIR.

Kiralamalarda ise 1 Aylık kira bedeli (KDV hariç) tutarından fazla ücret alınmayacaktır.

   HER EMLAK OFİSİ İÇİN İSTENEN YETKİ BELGESİ KRİTERLERİ.

   Her emlakçı mesleki yeterlilik belgesine sahip olmalı ve her 5 yılda bir Bulunduğu Ticaret il müdürlüğünden Yetki belgesi alması gerekmektedir.Yeterlilik ve Yetki belgesi olmayan emlak ofisleri hiçbir şekilde ruhsat alamayacak olup korsan emlakçılık yapanlarada ağır para cezaları uygulanacaktır.

   Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar
MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
a) 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,
b) Meslek odasına kayıtlı olunması,
c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) En az lise mezunu olması,
3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
4) Konkordato ilan etmemiş olması,
5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
gerekir.
(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

     EMLAK OFİS STANDARTLARI
   Emlak ofisleri En az 30 m2 olması,Ofis içinde idari büro,kabul yeri ve dosyalama arşiv bölümü bulunması,yeterli miktarda masa,dolap,koltuk ve benzeri malzemeler ile bilgisayar,internet ,tarayıcı,faks gibi teknik donanımlara sahip olması gerekmektedir.Ayrıca hiçbir emlakçı işyerinde taşınmaz ticareti (Emlakçılık) harici hiçbir faaliyette bulunmayacak başka bir iş yapamayacaktır.

    SONUÇ OLARAK;

  Akhisar  Emlakçılar Dernek Başkanı İsmail GÜRBÜZ .Korsan Emlakçılığın tarihe karıştığını,uymayanlar hakkında kanunlar çerçevesinde ağır para cezaları ve yaptırımlar uygulanacağını belirterek.Yönetmelik çıkmadan önce oda kaydı ve Emlakçılık sertifikası olan,faal olarak vergi ödeyen bu işi yaptığını belgeleyen  tüm meslektaşlarımın hakları saklı kalacaktır.Çıkan yönetmelik ile mesleğimiz yasal düzenleme içine girmiş olup sektörümüz için  hayırlara vesile olmasını temenni ederim dedi.11.06.2018
 YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber