Doç Dr. Yusuf Savran Hasta Kabulüne Başladı

‘Sağlıkta Kalite’ ilkesiyle hizmetlerine hızla devam eden Özel Akhisar Hastanesi, İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı   Doçent  Dr. Yusuf Savran’ı  bünyesine kattı. 

Doç Dr. Yusuf Savran Hasta Kabulüne Başladı

Özel Akhisar Hastanesi’nde hizmet vermeye başlayan Doçent Dr. Yusuf Savran, Almanya doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  eğitimini tamamlayarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında ihtisasını tamamlamıştır. 2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları alanında Doçentlik ünvanını almıştır. 


Görev Yerleri:

Doktor Öğretim Üyesi : -DEÜ, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Mart 2018-
Yardımcı Doçent : -DEÜ, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kasım 2013-Ekim 2017
Öğretim Görevlisi : -DEÜ, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kasım 2011-Kasım2013
Uzman Tabip :  S.B. Sivas Sultan 1.İzzettin Keykavus Devlet Hast. Ağustos 2006-Ağustos2009


Doç. Dr. Yusuf Savran, Diyabet (şeker) hastalığı tanı ve tedavisi, Hiperlipidemi(kolesterol ve trigliserid yüksekliği tedavisi, Metabolik hastalıklar ve obezite, Hipertansiyon, Endokrinoloji(trois, böbreküstü bezi, hipofiz ve hastalıkları), Sindirim sistemi hastalıkları (reflü, gastrit, ülser, kolit, ishal), karaciğer ve safra kesesi hastalıkları tanı, tedavisi, Nefrolojik hastalıklar(böbrek hastalıkları), Romotolojik hastalıklar, Akciğer hastalıkları (astım, kronik bronşit vb) tanı ve tedavisi, Yoğun Bakım hastası takip ve tedavisi gibi bir çok alanda hizmet verecektir. 

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Savran, Türk Toraks Derneği ve Türk Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği’ne üyedir.

Makale Yayınları

Tıpta Uzmanlık sonrası Makaleleri

1-Çolak Oray N, Bayram B, Altıntaş E, Sivrikaya S, Savran Y, "Severe allergic reaction to human insulin
in the patient with diabetic ketoacidosis", Turk J Emerg Med, https://doi.org/10.1016/j.tjem.2017.07.004,
2018, Vaka Takdimi, ESCI, Tıpta Uzmanlık sonrası
2-Yusuf Savran, Tugce Mengi, Baris Yılmaz, Murat Emre Tokur, Begum Ergan, Erdem Yaka, Bilgin
Comert, "Can neutrophil-lymphocyte ratio predict disease severity and mortality in sepsis and septic
shock patients?", Acta Medica Mediterranea, 2018, 34: 877-882, 2018, Araştırma Makale, SCIExpanded,Tıpta Uzmanlık sonrası
3-Tuğçe Mengi, Yusuf Savran, Murat Emre Tokur, Hatice Keyvan Sönmez, Bilgin Cömert, "Yoğun Bakım Ünitesinde Multisistem Atrofi Tanısıyla Takip Edilen Ürosepsis Olgusu", Türk Yoğun Bakım Dergisi,2018;16:37-40, 2018, Vaka Takdimi, ESCI, Tıpta Uzmanlık sonrası
4-Turker Çavuşoğlu, Yusuf Savran, Yigit Uyanikgil, Kanat Gülle, Ahmet Çagdaş Acara, Gürkan Yiğittürk,
Kubilay Doğan Kılıç, Emel Öyku Çetin, Ayfer Meral, Oytun Erbaş, "Oxytocin Effect on Sepsis-induced Experimental Rat Renal Failure Model: A Histological and Biochemical study", Süleyman Demirel
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Kabul edildi. Basımda, 2017, Araştırma Makale, ULAKBİM, Tıpta Uzmanlık sonrası

5-Savran Y, Karaçam V, Bayram B, Yaka E, Karabay N, "Pneumocephalus in a patient with multiple stabwounds", Turkish Journal of Emergency Medicine, //dx.doi.org/10.1016/j.tjem.2016.06.002, 2017,Vaka Takdimi, ESCI, Tıpta Uzmanlık sonrası
6-Can Ç, Bolatkale M, Sarıhan A, Savran Y, Acara AÇ, Bulut M, "The effect of brain tomography findings on mortality in sniper shot head injuries", Journal of the Royal Army Medical Corps, 0/1-4/2016, 2016,Araştırma Makale, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
7-Yusuf Savran, Serçin Karakaş, Sümeyra Havuz, Meral Ezgi Kırbıyık, Ceren Akçanal, Sinem Aydoğan, Sezen Ersoy, Gizem Zeynep Gülmüş, "Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Kritik Hastalarda Kabul
Sırasında Akut Böbrek Yetmezliğinin Mortalite Üzerine Etkisi", Dokuz Eylül Tıp Dergisi, 30/3/113-
116/2016, 2016, Araştırma Makale, ULAKBİM, Tıpta Uzmanlık sonrası
8-Yusuf SAVRAN, "Tedavisel Plazma Değişimi", Türkiye Klinikleri Yoğun Bakım Özel Dergisi 'Yoğun
Bakımda Ekstrakorporeal Tedaviler' Özel Sayısı, 2/2/29-36/2016, 2016, Review Makale, Ulusal
Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

9-Ergan B, Recai Ergün, Çalışkan T, Aydın K, Tokur ME, Savran Y, Koca U, Cömert B, Gökmen AN,
"Mortality Related Risk Factors in High-Risk Pulmonary Embolism in the ICU", Canadian Respiratory
Journal, Volume 2016, Article ID 2432808, 8 pages, 2016, Araştırma Makale, SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
10-Savran Yusuf, Gencpinar T, Aydin K, Eroz E, "Concurrent Extracorporeal Membrane Oxygenation,
Plasmapheresis and Continuous Renal Replacement Therapy in a Case of Wegener's Granulomatosis", Annals of International Medical and Dental Research, 2/5/1-3/2016, 2016, Vaka Takdimi, Index Meducus, Tıpta Uzmanlık sonrası
11-Yusuf Savran, Turker Cavusoglu, Mehmet Kemal Tumer, Gurkan Yigitturk, Oznur Dilek Ciftci, Ahmet Cagdas Acara, Yigit Uyanikgil, Oytun Erbas, "Can Ursodeoxycholic acid be an alternative of Nacetylcystein in acute acetaminophen intoxication?", World Journal Of Pharmaceutical and Medical
Research, 2/5/53-58/2016, 2016, Araştırma Makale, Index Copernicus, Tıpta Uzmanlık sonrası
12-Murat Emre Tokur, Kutlay Aydın, Taner Çalışkan, Yusuf Savran, Bilgin Cömert, Begüm Ergan, "Hasta Yakınlarında Yoğun Bakım Algısı ve Memnuniyeti", Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi,2016; 7:57-61, 2016, Araştırma Makale, ESCI, Tıpta Uzmanlık sonrası
13-Yapar N, Köse H, Ergon MC, Savran Y, Doluca Dereli M, Avkan Oğuz V, "Üriner Kateterli Yoğun Bakım Hastalarında Kandidüri: Risk Faktörleri, Kandidemi Gelişimi ve Mortaliteye Etkisi", FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 20/4/195-202/2015, 2016, Araştırma Makale, ULAKBİM, Tıpta Uzmanlık sonrası
14-Savran Y, Limon M, Tokur ME, Cömert B, "Erişkin Yoğun Bakımda Entübe Hastalarda Beslenme
Yetersizliğine Yol Açan Faktörler ve Zamanında Yeterli Beslenme Desteğinin Hasta Sonuçları Üzerine
Etkisi", Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi, 7/1/15-20/2016, 2016, Araştırma Makale, ESCI,
Tıpta Uzmanlık sonrası
15-Savran Y, Sevinc AI, Durak MG, Secil M, Comert B, "Pheochromocytoma Presenting with Adrenal
Necrosis due to Spontaneous Hemorrhage: A Case Report", IJSS Case Reports and Reviews, 2/10/5-
7/2016, 2016, Vaka Takdimi, Index Meducus, Tıpta Uzmanlık sonrası
16-Yusuf Savran, Kutlay Aydin, Suleyman Men, "Tirofiban induced thrombocytopenia: a case report of a rare side effect", International Journal of Advances in Case Reports, 3(5):226-228;2016, 2016, Vaka Takdimi, Index Copernicus, Tıpta Uzmanlık sonrası
17-Yusuf Savran, Yakup Duran, Bilgin Comert, "Impact of time to antiobiotics on mortality in severe sepsis and septic shock", Acta Medica Mediterranea, 2016, 32: 17- 22, 2016, Araştırma Makale, SCIExpanded (1 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
18-Savran Y, Arikan R, Comert B, "Impact of factors at admittance predicting intensive care unit mortality in critically ill cancer patients", International Journal of Research in Medical Sciences, 2016 ;4(2):374-380, 2016, Araştırma Makale, Index Copernicus, Tıpta Uzmanlık sonrası
19-Yusuf Savran, Sevgi Akarsu, "Dermato-neuro syndrome in a case of scleromyxedema", Eur J
Rheumatol., 2/ 4/ 160-162/ 2015, 2015, Vaka Takdimi, ESCI (1 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber