Akhisar Belediyesi ile TMMOB’a bağlı Meslek Odalarının Akhisar Temsilciliği arasında belirlenen koşullarda; Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Halk Sağlığının, Kültürel, Tarihi, Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi ve Halka Daha Nitelikli Teknik Hizmet Sunulabilmesi İçin Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği Protokolü imzalandı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı açıklamada, “Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi, doğal çevre ve ekolojik değerlerin korunarak geliştirilmesi ve halkımıza daha nitelikli teknik hizmet sunabilmek için TMMOB Mimarlar Odası Akhisar Temsilciliği Başkanı Gülden Şataf Erhun ile protokol imzaladık. Şehrimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Protokolün amacını açıklayan TMMOB Mimarlar Odası Akhisar Temsilciliği Başkanı Gülden Şataf Erhun “Akhisar ilçe sınırları içinde sağlıklı kentleşme ve nitelikli bir yapılaşma ile halk sağılığı, tarih, kültür, doğa, çevre ve ekolojik değerlerin korunması  faaliyeti için gerekli olan mimarlık ve mühendislik ve şehir plancılığı hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel teknik esaslara, mesleki ve teknik kurallara, kent kültürü ve kimliği ile kentin ana planlarına uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde, ilgili Meslek Odalarıyla Belediye arasında bilimsel teknik işbirliğini gerçekleştirmek, üretilen hizmetlerin daha verimli ve hızlı kılınmasını ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını sahip çıkarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemek, tüm bu çalışmaların kamu ve toplum yararı çerçevesinde yaşama geçirilmesini sağlamaktır” dedi.