Kayalıoğlu’nun halkına vermiş olduğu hizmetin yanı sıra bayram coşkusu da hız kesmedi ve çoşkulu bir şekilde kutlandı. Halkın yoğun ilgisi ile kutlanan bayram, İsmail keskinoğlu ilköğretim okulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler ile coşkulu bir şekilde kutlandı. Belki de son kez kutlanacak bayrama ilgi çoktu. Yeni yasaya göre belediyeler kapandıktan sonra kayalıoğlunun mahalle olması alışılmış coşkulu bayram töreni kutlamalarının yerine, sadece okulda kutlanan bir tören haline gelecek olmasının üzüntüsü vardı.


Bayram töreni saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemine istinaden kayalıoğlu belediye başkanı Mehmet GÖKFİLİZ’in konuşması ile devam etti. Başkan konuşmasında;


Kıymetli Öğretmenler, Sevgili Çocuklar, Değerli Hemşerilerim,
Ulusumuzun uyanışının simgesi olan 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla bağımsız ve güçlü Türkiye'nin de temelleri atılmıştır. Böylelikle, Ulusumuz için yeni ve aydınlık bir dönem başlamıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yandan işgalcilere karşı verilen ulusal kurtuluş savaşını yönetirken diğer yandan da yasama faaliyetlerini yürütmüş, Anadolu’daki Aydınlanma Devriminin temellerinin atıldığı, saltanat kurumuna ve çağdışı kalmış yönetim sistemine karşı demokrasi savaşımının verildiği bir kurumdur olmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyada örneği görülmemiş büyük devrimleri, reformları gerçekleştirirken, hiçbir ülkenin baskısıyla, telkin ve tavsiyesiyle hareket etmemiştir. Ülkeyi, çağdaş bir devlet haline getiren reformların hepsi, milletin temsilcisi olan Meclisin özgür iradesinin ürünüdür.


İmparatorluğun son yıllarında yabancıların baskılarına boyun eğmeye razı olanların bulunduğu bir ortamda Atatürk ve Meclisi, onlara karşı inançla direnmeyi bilmiştir. Ama ne yazık ki bugün de milli egemenliğimize, bağımsızlığımıza saygı göstermeyen bazı yabancı çevrelerin, kendi arzularını, iradelerini Türkiye'ye dayatmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Ancak bundan daha da vahimi, bu dış baskıları olağan gören hatta onları destekleyen, kendi çıkarlarını emperyalizmin çıkarları ile birleştiren kişi ve grupların olmasıdır.


Bizler ulusal Egemenliğimizi masa başındaki tartışmalarla kazanmadık. Ulusal egemenliğimizi Atatürk önderliğinde asker ve sivil bütün vatandaşların çabaları ve fedakarlıklarıyla Sakarya'da, İnönü'de, Dumlupınar'da, savaş meydanlarında kan ve can pahasına kazandık. Savaşla kazandığımız ulusal bağımsızlığımıza karşı oyun oynamak isteyenler, savaşı göze almalıdır. Çünkü bizim ulusal bağımsızlık için parolamız, Atatürk'ün parolasıdır. "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır."
Bizim egemenlik anlayışımız, bir sosyal sınıfa, ırk veya kan esasına, kafatasına dayalı bir egemenlik anlayışı değildir. Hangi dinden, mezhepten, etnik kökenden, düşünceden olurlarsa olsun bütün insanlar eşit ve hepsi Türk Ulusunun bir parçasıdır.


Bizler Atatürk milliyetçisiyiz. Atatürk'ün "Ne mutlu Türkün diyene" sözünün takipçisiyiz.


Bizim ulusalcılık anlayışımız, ulusumuzun ortak değerlerine dayanır. Her kökenden insanlarımızın aynı milletin çatısı altında kardeşçe yaşamalarını isteriz. Herkesin etnik kökenine saygı gösteririz, ama etnik ayrımcılığın Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tahrip etmesine izin vermeyiz.
Cumhuriyet ile demokrasi, ayrılmaz bir bütündür. Cumhuriyetten uzaklaşarak demokrasi güçlendirilemez. Cumhuriyet azaltılarak demokrasi arttırılamaz. Demokrasimizin sağladığı olanakları, cumhuriyetimizin ve devletimizin ulusal ve laik kimliğini ortadan kaldırmak için kullanmak Atatürk devrimlerine, vatanı uğruna şehit olanların kutsal ruhlarına, gazilerimizin hatıralarına ve en önemlisi milletimize ihanettir.


Değerli öğretmenler,


Sizlerden bir şeyi özellikle istiyorum. Lütfen Atatürk'ün gençliğe hitabesini tüm çocuklarımıza anlayabilecekleri şekilde ve doğru olarak anlatın, öğretin. Atatürk, bu seslenişin her cümlesini geleceği görerek yazmıştır. Her cümlesi bir derstir.
Tarihte emperyalizmin yayılmacılığına karşı kaç ülke dik durabilmiştir? Neden hala saldırılmaktadır Atatürk devrimlerine ve ilkelerine? Bu soruların yanıtlarını çocuklarımıza lütfen ayrıntılı ve doğru olarak anlatın.
Bizler çocuklarımızı, yarınlarımızı sizlere emanet ediyoruz. Bu ülke için yapılacak en büyük hizmet; aydınlık, çağdaş, sorgulamasını bilen, bilimselliğe inanan, ulusal bilince sahip, kendine güvenen, kendini geliştirmek için çaba gösteren, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, evrensel değerleri benimseyen, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı ve bunları yol gösterici kabul eden çocuklar yetiştirilmesidir. Ve bu ülke için yapılacak en büyük kötülük, bu saydıklarımdan yoksun bir neslin oluşmasıdır.


Sevgili çocuklar,


Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Önder Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ı, bayram olarak çocuklara armağan etmesi, sizlere verdiği değerin en önemli göstergesidir.
Sizleri ülkemizin geleceği olarak gören Yüce Atatürk, demokratik, lâik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni siz çocuklarımıza ve gençlerimize emanet etmiştir.
Sizlere düşen en büyük görev, Atatürk'ün düşüncelerini anlamak, O'nun ilke ve devrimlerini özümsemek, çağdaşlık yarışında ülkemizi daha da ileri götürmektir.
Kültürünüzün ve geleneğinizin temeli olan dostluk, sevgi, kardeşlik ve hoşgörü gibi değerlere önem vererek, daha mutlu ve huzurlu, barış dolu bir dünyanın kurulabilmesi için çaba göstermelisiniz.


Cumhuriyet çocukları olarak ülkemizi geleceğe taşımaya yönelik tüm çabalarınızda, Ulusumuzun destek ve güveni her zaman sizinle olacaktır.
Sizleri seviyor, sizlere inanıyor ve güveniyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, yaşama sevincinizin sürekli olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, dedi.


Törene İsmail keskinoğlu ilköğretim okulu sosyal bilgiler öğretmeninin günün anlam ve önemine istinaden konuşması ile devam edildi. Halk oyunları yarışmalarında Manisa il 1.’si zeybekler Türkiye 5.’si olan Gazi-Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu İlköğretim Okulu öğrencilerinden oluşan kayalıoğlu spor kulübü halk oyunları ekibi gösterilerini sundular. İsmail keskinoğlu ilköğretim okulu öğrencilerinin hazırladığı şiirler, skeçler, dans gösterileri, tiyatral oyunlar ve yarışmalar kasaba halkı tarafından ilgiyle izlendi. Müsabakalarda dereceye giren ve başarılı olan öğrencilere kayalıoğlu belediye başkanı Mehmet GÖKFİLİZ ve okul müdürü Erdem KULELİ tarafından hediyeler takdim edildi. Bayram töreninin sonunda geleneksel hale gelen, beklide son kez oynanan kayalıoğlu belediye başkanı, meclis üyeleri ve halkın da katıldığı yöresel ZİGOŞ oyunu oynandı. Sonrasın da öğrencilerin kortej eşliğinde tören alanını terk etmesi ile sona erdi.